Cees Roem – VVD Bergen blijft met vraagtekens over situatie Kranenburgh zitten & Oproep aan alle politieke partijen

Naar aanleiding van het interpellatiedebat tijdens de raadsvergadering van 1 oktober jl. blijft de VVD fractie met vraagtekens zitten rond de situatie Kranenburgh. Met name over hoe de vork in de steel zit rond de interventie die gepleegd zou zijn richting de oude Raad van Toezicht om het voorgenomen ontslag van directeur Kees Wieringa terug te draaien. Ook de mistigheid over de bedrijfsvoering spreekt nog steeds boekdelen. Is er nu wel of geen tekort over het lopend boekjaar 2015? Het College van Bergen in deze Odile Rasch (D66) speelde het heel formeel, zo bleek ook uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdA en Gemeentebelangen over het krachtenveld tussen Raad van Toezicht en directeur Kees Wieringa. Odile Rasch stelt dat de gemeente subsidieverstrekker is en zich niet bemoeit met de interne bedrijfsvoering noch heeft geïntervenieerd in het arbeidsconflict tussen de oude Raad van Toezicht en directeur. Ook geeft zij aan dat schrijvende pers onjuistheden heeft gepubliceerd. “Een directe aanval op de schrijvende pers die zich tijdens het debat niet kan verdedigen; dat is niet handig!”, zo stelt VVD–fractievoorzitter Cees Roem.

Maar wie of welke sponsor haalt het dan wel in zijn of haar hoofd om te interveniëren in een arbeidsconflict tussen Raad van Toezicht en directeur Kees Wieringa? Want in de regel is dit een onderwerp dat geen derde partij aangaat. De VVD-fractie heeft contact gezocht met mw. Gusta Lebbink, de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Te meer omdat ook het College naar de Raad van Toezicht voor de verdere communicatie verwijst. “Ik heb aan mw. Lebbink gevraagd in hoeverre er een overdrachtsdossier is van de oude naar de nieuwe Raad van Toezicht om bovenstaand te achterhalen”, aldus VVD’er Cees Roem. Met het vertrekken van vier Raden van Toezicht en een directeur (Jaap Bruintjes) sinds de opening van Kranenburgh lijkt dit een dossier Pro Rail op micro niveau te worden; een opeenstapeling van incidenten dreigt een structureel probleem te worden in aansturing en bedrijfsvoering van Kranenburgh.

De VVD Bergen zal haar vragen linksom of rechtsom stellen en blijvend verzoeken om opheldering. De eerstkomende mogelijkheid hiertoe is tijdens een nog te plannen commissievergadering waarin nader op de materie wordt ingegaan.

VVD Bergen NH, 2 oktober 2015

http://bergen.vvd.nl/nieuws/7655/vvd-bergen-blijft-met-vraagtekens-over-situatie-kranenburgh-zitten

Oproep aan alle politieke partijen om a.s. maandag 26 oktober bij elkaar te komen

De VVD Bergen NH heeft naar aanleiding van de berichtgeving in het NHD over de rol van het College van Bergen in dossier Kranenburgh nog steeds een onbevredigend gevoel.

Het voorgenomen ontslag van Kranenburgh’s directeur Kees Wieringa door de oude Raad van Toezicht en het vervolgens opstappen van diezelfde Raad van Toezicht, roept vraagtekens op.

Vraagtekens of er nu wél of niet is geïntervenieerd door het College in de arbeidsverhouding tussen oude Raad van Toezicht en de heer Wieringa. Uit de feiten die het NHD naar boven haalt, blijkt uit de notulen van de oude Raad van Toezicht dat er wel degelijk vanuit de gemeente Bergen is gelobbyd voor het behoud van Kees Wieringa als directeur. En dat terwijl wethouder Odile Rasch het tegendeel beweert. Ook het proces van de benoeming van de nieuwe Raad van Toezicht lijkt juridisch mistig. Er bestaan verschillende interpretaties over wat statutair het juiste traject is.

Al met al krijgt dit dossier het karakter van een welles-nietes spel. Dat vinden wij als VVD schadelijk voor het functioneren van het openbaar bestuur en in het bijzonder van het College. Dat is dan ook de reden dat wij een uitnodiging hebben doen uitgaan naar alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad om a.s. maandag 26 oktober bij elkaar te komen. Doel is elkaars visie te vernemen op het gebeuren. Er kunnen dan al dan niet collectief vervolgafspraken worden gemaakt om dit bijvoorbeeld in commissie verband verder te bespreken of anderszins.

Wij hopen dat alle fractievoorzitters in deze hun politieke kleur opzij zetten en het belang van duidelijkheid in dit dossier laten prevaleren. Het gaat tenslotte ook om de perceptie van onze inwoners op het functioneren van het openbaar bestuur.

VVD fractie Bergen NH

Flessenpost uit Bergen, Jaargang 10, editie 255, 23 oktober 2015

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/vvd-bergen-heeft-ernstige-vraagtekens-over-de-rol-college-in-dossier-kranenburgh/6534

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image