Casper Duin – Zorgen over risico’s gemeente bij erfgoed organisatie Den Helder | ’Geen verbonden partij’ + HC – Henk van Kuijk haalt bakzeil bij rechter + Delano Weltevreden – Asbest

De gebouwen op Willemsoord 66 en 72, de beoogde plek voor het nieuwe stadhuis van Den Helder (foto Peter van Aalst)

D66 maakt zich zorgen over risico’s voor gemeente bij erfgoed organisatie Den Helder | Wethouder Keur: ’Het is en wordt geen verbonden partij

Den Helder – Het College van de gemeente Den Helder gaat niet meer invloed en grip uitoefenen op de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder.

Een amendement daarover van de fractie van D66 haalde maandagavond in de gemeenteraad niet de benodigde meerderheid (12 – 17).

Wij maken ons zorgen over de risico’s, die er voor de gemeente zijn bij de erfgoed organisatie“, lichtte D66 fractievoorzitter Henk Mosk toe. “Financiële risico’s, maar ook op het gebied van beheer. We hebben in het verleden ons lesje wel geleerd met de verbonden partijen. Daarom willen we onze invloed goed borgen, zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Het College moet de controle en de invloed van de gemeenteraad op de erfgoed organisatie op optimale wijze vorm geven, minimaal overeenkomend met de huidige controle en invloed op de verbonden partijen.”

Wethouder Heleen Keur ziet hier geen heil in. “Het is en wordt geen verbonden partij. We gaan een subsidie relatie aan met de erfgoed stichting, zoals we ook doen met De Kampanje en Triade. Dan is er regelmatig subsidie overleg. En elke aanvraag wordt door ons getoetst.”

Aan de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder wordt jaarlijks een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud.

Helderse Courant, 15 december 2020, 15:25

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201215_10680075

Julianadorper Henk van Kuijk haalt bakzeil bij bestuursrechter: Nog niets mis met de plannen voor nieuw stadhuis op Willemsoord

Julianadorp – Het beroep dat Julianadorper Henk van Kuijk had aangetekend tegen onder meer de plannen voor een nieuw stadhuis op Willemsoord in Den Helder is door de bestuursrechter ongegrond verklaard, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Van Kuijk maakt eerder bij de gemeente Den Helder bezwaar tegen het raadsbesluit van februari 2019 waarbij de gemeenteraad onder meer besloot een investeringskrediet van 15,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het stadhuis op Willemsoord 66 en 72. Daarnaast is negen miljoen euro uitgetrokken voor een bijdrage in het investeringsfonds van Willemsoord BV. Voor tijdelijke gemeentelijke huisvesting aan de Kerkgracht en de Verkeerstorenweg is 5,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het bezwaar van Van Kuijk werd ongegrond verklaard. Daarop stapte de Nieuwedieper naar de bestuursrechter.

Van Kuijk had vooral kritiek op de beoogde plek van het stadhuis, waar geen inspraakprocedure aan vooraf was gegaan. Hij zegt, dat door de toegezegde bedragen een nieuwe locatie voor het stadhuis is vastgesteld. Ook hikte Van Kuijk aan tegen de hoogte van het investeringskrediet. Van Kuijk vindt ook, dat de gemeente Den Helder zijn bezwaarschrift niet heeft behandeld.

Onrechtmatig

De rechter oordeelde, dat de gemeente Den Helder inderdaad de intentie heeft om het stadhuis op Willemsoord te vestigen, maar stelde tevens, dat aan die bedoelingen geen juridisch bindende rechtsgevolgen zijn verbonden en dat er ook geen wijzigingen optreden in de rechten of plichten van de gemeente Den Helder.

Ook het investeringskrediet is niet onrechtmatig, vindt de rechter. “Dit besluit raakt alleen de interne financiële verhouding tussen de raad en het College. De eiser wordt daar als inwoner niet rechtstreeks persoonlijk door getroffen en is dan ook geen belanghebbende bij dit besluit.

Het derde argument van Van Kuijk is eveneens van tafel geveegd. Volgens de rechter is over het bezwaarschrift wel degelijk een besluit genomen. De gemeente heeft volgens de gemeente het recht om af te zien van het horen van Van Kuijk.

Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan nog tot 26 december hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Helderse Courant, 17 december 2020, 14:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201217_92289058

Is er genoeg geld opzij gelegd om de asbestsanering van Gebouw 72 op Willemsoord te betalen? De oppositie in de Helderse gemeenteraad wil de raming zien, die Zeestad heeft opgesteld

Gebouw 72 (links) moet van asbest worden ontdaan (foto George Stoekenbroek)

Is er genoeg geld opzij gelegd om de asbestsanering van Gebouw 72 op Willemsoord te betalen? De oppositie in de Helderse gemeenteraad wil de raming zien, die Zeestad heeft opgesteld.

Den Helder – Het grootste deel van de oppositie vreest, dat de gemeente wordt geconfronteerd met hogere kosten, wanneer Gebouw 72 op Willemsoord wordt ontdaan van asbest. Vijf fracties vragen burgemeester en wethouders om opheldering.

De Gebouw 72 en 66 op Willemsoord moeten worden omgevormd tot stadhuis. In Gebouw 72 is asbest aangetroffen. Over de voorgenomen asbestsanering zijn vragen gesteld. De antwoorden van het College op die vragen roepen volgens PVV, Behoorlijk Bestuur, D66, Senioren Actief en GroenLinks nieuwe vragen op. Zij hebben daarom aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

Volgens het College was het asbest risico bekend en is daar in de geraamde investeringskosten voor het stadhuis rekening mee gehouden. De vijf oppositiepartijen vinden dat geen overtuigend antwoord. Zij verwijzen naar een rapport van adviesbureau BBN, waarin staat dat de saneringskosten niet zijn meegenomen. De partijen sluiten niet uit, dat ontwikkelingsmaatschappij Zeestad de kosten inmiddels geraamd heeft.

Een ander bureau, Schutte, verwacht volgens het College, dat de saneringskosten beperkt zullen zijn. De oppositiepartijen kunnen dat niet rijmen met passages in een van de rapporten. Daarin staat, dat niet volledig kan worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden meer asbest wordt aangetroffen. De vijf fracties willen daarom weten, waar het College de uitspraak op baseert, dat de saneringskosten beperkt zullen zijn.

Zij willen weten hoe het college denkt de niet geraamde saneringskosten te gaan dekken. Dat die kosten zijn voorzien, stelt de oppositie niet gerust. Zij willen van het College de door Zeestad gehanteerde raming zien.

Helderse Courant, 18 december 2020, 14:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201218_64441312

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+van+Kuijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Erfgoed+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Triade