Casper Duin – Zorg om ’afvoerputje’ + Volop lof voor plannen Koning- en Spoorstraat + Delano Weltevreden – Behoorlijk Bestuur neemt afstand van wethouder Michiel Wouters

Zorg om ’afvoerputje’

“Een prachtig plan, maar vergeet het gebied in de Spoorstraat tussen Nijpels Mannenmode en Halte Bellevue niet”, uitte D66 raadslid Henk Mosk zijn zorgen over dat gedeelte van de binnenstad, waar veel leegstand is en meer wordt verwacht. “Dat deel komt pas als tweede aan de orde.” Wethouder Michiel Wouters deelt die zorg. “Het mag niet zo zijn, dat dat gebied het afvoerputje wordt. Mogelijk kunnen we dit plan versneld uitvoeren, gelijktijdig met het andere deel. Leegstand heeft dagelijks onze aandacht.”

Helderse Courant, 5 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Volop lof voor plannen Koning- en Spoorstraat

’Stilzwijgende’ verlenging van samenwerking gemeente met Zeestad

Den Helder – De plannen voor het omvormen van de Koningstraat en Spoorstraat tot woongebied in vijf tot zeven jaar kreeg gisteravond de handen op elkaar in de commissie Bestuur en Middelen.

Op z’n vroegst moet er in 2020 gestart worden met in eerste instantie de bouw van het meest noordelijke deel van het gebied. In totaal moet er een woongebied worden ontwikkeld met 120 tot 150 huur en koopwoningen, zowel appartementen als woningen met tuin. Twintig procent daarvan is bestemd voor sociale woningbouw, tachtig procent voor het zogeheten middensegment. In het plan wordt uitgegaan van nieuwe woningen aan de Koningsdriehoek en aansluiting met het nog te realiseren Stadspark.

’Verbonden partij’ Zeestad neemt de regierol in dit project over van de gemeente. Opmerkelijk, zo stelde Marije Boessenkool (GroenLinks). “Het contract met Zeestad liep per 31 december 2018 af en we zouden in het tweede kwartaal hierover spreken.”

Wethouder Michiel Wouters stelde in reactie, dat Zeestad nog een aantal lopende projecten heeft. “En ze mogen deze voltooiing van de vernieuwing van het stadshart afmaken.”

De totale opbrengst voor Zeestad in de grondexploitatie wordt geraamd op ruim € 2,3 miljoen. De gemeente brengt in totaal € 4,7 miljoen in aan grond en gebouwen.

De ambities om via deze weg de huidige problemen rond leefbaarheid en overlast in de Koningstraat het hoofd te bieden, werd alom met lof ontvangen. Alle betrokken partijen zouden graag bouwen in clusters. Of dat gaat lukken, hangt onder meer samen met de gewenste verplaatsing van de coffeeshops en de shoarmazaken uit de Koningstraat.

Wouters: “Een van de drie coffeeshops gaat naar het oude pand van Klein Kras aan de Prins Hendriklaan. Voor de andere twee zoeken we naar een locatie. Zoals we ook met de shoarmazaken in overleg zijn. Het kan zijn, dat er in de beginfase, de komende twee jaar, nog shoarmazaken en coffeeshops op de huidige plek blijven zitten.”

Helderse Courant, 5 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190305_85671973/volop-lof-voor-woongebeid-maken-van-koning-en-spoorstraat-den-helder

Behoorlijk Bestuur neemt afstand van wethouder Michiel Wouters

Den Helder – Behoorlijk Bestuur zet enige afstand tussen de fractie en voormalig partijleider Michiel Wouters, die nu wethouder is voor Beter voor Den Helder.

Wouters maakt geen deel meer uit van de Whatsapp groep van de fractie, krijgt geen mailberichten meer en schuift niet meer aan bij fractievergaderingen. Dat is afgesproken op een vergadering, waar Wouters ook bij aanwezig was. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: “Michiel heeft een schat aan kennis over allerlei dossiers. We hebben afgesproken, dat wij hem daar vragen over mogen stellen als dat nodig is.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was Wouters lijsttrekker van BB. Zijn partij kreeg één zetel. Beter voor Den Helder heeft de oud marinekolonel gevraagd wethouder namens die partij te worden. Hamerslag is hem opgevolgd.

Enige afstand nemen van Wouters was nodig, omdat zijn wethouderschap en de standpunten, die hij inneemt, tot verwarring leiden over de positie van Behoorlijk Bestuur, zegt Hamerslag. “Behoorlijk Bestuur zit niet in de coalitie en wij staan niet achter het coalitieakkoord”, legt Hamerslag uit. “Michiel is wethouder namens Beter voor Den Helder en volgt de lijn van die partij. Wij hebben moeite met het gedraai van sommige coalitiepartijen. Partijen, die de mond vol hadden van inspraak van de burger, laten de burger nu links liggen. Hun kritiek op Willemsoord en Port of Den Helder is verdwenen. Nu gaan er met het grootste gemak miljoenen heen. Ik snap ook niet, dat er een besluit is genomen over de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord, terwijl er nog allerlei open eindjes zijn. Het enige wat we horen is, dat we er vertrouwen in moeten hebben, dat het goed komt. Dat getuigt niet van behoorlijk bestuur. Daarom nemen we in ons stemgedrag en onze standpunten duidelijk afstand van wat de coalitie doet.”

Wouters heeft ’begrip en respect’ voor de stap van de fractie. Hamerslag heeft gemengde gevoelens over de kwestie. “We hebben geen ruzie, bij Behoorlijk Bestuur vechten wij elkaar niet de tent niet uit. Hij is nog steeds lid van onze partij. Maar toch voelt het alsof we hem uit de fractie hebben gezet.”

Helderse Courant, 5 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190305_43022665/behoorlijk-bestuur-neemt-afstand-van-wethouder-michiel-wouters

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningstraat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spoorstraat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=leegstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=verbonden+partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=coffeeshop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder

1 Comment

  1. Michiel Wouters werd mede gekozen omdat hij een uitgesproken voorstander was van het behoud van het Rob Scholte Museum dat hij direct begon te slopen toen hij wethouder werd, voor een andere partij dan Behoorlijk Bestuur waarvan hij lijsttrekker was. Omdat dit politieke balletje balletje nog teveel duidelijkheid biedt voor sommige kiezers, moet de verwarring nog worden vergroot. Michiel Wouters blijft -terwijl hij zich inspant voor de belangen van Beter voor Den Helder- lid van Behoorlijk Bestuur, maar blijft geen lid van de Whatsapp groep van de fractie, maar wel van het politbureau en het presidium, maar weer niet van de kascontrolecommissie van Beter voor Den Helder bij welke partij hij in dienst is. Ik ga op 20 maart de grootste denkbare proteststem uitbrengen. Waarschijnlijk blijkt achteraf dat ik daarmee gewoon op de coalitie heb gestemd. Of mijn PVV er wordt alsnog moslim.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.