Casper Duin – Ziekenhuis Den Helder is na verbouwing straks zo’n dertig procent kleiner; minder is genoeg voor hospitaal van de toekomst + Martien Rietveld – Het ziekenhuis in Den Helder

Ziekenhuis Den Helder is na verbouwing straks zo’n dertig procent kleiner; minder is genoeg voor hospitaal van de toekomst

Den HelderDertig procent kleiner, compacter, groener en met een clustering van de klinische afdelingen. Zo gaat, kort samengevat, de locatie Den Helder van Noord West Ziekenhuis groep er straks uitzien.

Dat blijkt uit het schetsontwerp voor de verbouwing van het Helderse Ziekenhuis, dat donderdagmiddag is gepresenteerd aan het personeel. Meest opvallend is de sloop van een groot deel van de huidige oostvleugel. Die hoogbouw, rechts naast de hoofdingang, maakt plaats voor bomen en gras. Met de mogelijkheid om die vrijgekomen ruimte in te vullen met extra parkeerplaatsen. Het deel in de oostvleugel dat behouden blijft, is de plek waar nu en ook in de toekomst enkele poliklinieken zijn gehuisvest. Daarboven komen kantoor en vergaderfaciliteiten. In totaal verdwijnt er, net als in Alkmaar, circa dertig procent van het huidige vloeroppervlak.

De huidige situatie, de weg die links loopt, is de Huisduinerweg (foto NHD)

De huidige situatie: de weg, die links loopt, is de Huisduinerweg (foto NHD)

Lig duur

Een kleiner Ziekenhuis past in het huidige tijdsbeeld. De periode, dat mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen, de zogenaamde lig duur, wordt steeds korter. Door de komst van allerlei nieuwe technologische mogelijkheden hoeven patiënten minder vaak voor controle naar het Ziekenhuis. Consulten kunnen ook via een beeldverbinding via internet worden afgehandeld, zodat de patiënt niet naar het Ziekenhuis hoeft te komen. Ook zijn er ingrepen die door anderen dan medisch specialisten mogen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door huisartsen. Daarbij wil Noord West de spreek en onderzoekskamers flexibeler gaan invullen. Nu worden veel ruimtes niet alle dagen van de week benut.

Het te slopen gedeelte (rood), de weg die links loopt, is de Huisduinerweg

Het te slopen gedeelte (rood): de weg, die links loopt, is de Huisduinerweg (foto NHD)

Dat alles maakt, dat er minder vierkante meters nodig zijn. De beschikbare vierkante meters wil men in Den Helder gaan benutten voor het clusteren van de klinische afdelingen in de enige resterende hoogbouw. Nu moeten bezoekers nog te vaak ver lopen van de ene naar de andere afdelingen. Door alle klinische afdelingen in hetzelfde gebouw te plaatsen, is het de bedoeling, dat patiënten niet meer van hot naar her hoeven lopen. Bovendien wordt gekeken naar slimme koppelingen, zoals door de afdeling verloskunde en de operatiekamers dichtbij elkaar te plaatsen voor (spoed)keizersnedes.

Gedurende de verbouwing blijft het Ziekenhuis volledig in bedrijf. Om dat alles in goede banen te leiden, is sprake van een zogeheten ’schuifplan’. Er gaat in negen stappen worden geschoven met de afdelingen. De patiënt gaat iets merken van de verbouwing, dat staat vast volgens Noord West.

Zoals dat nu al het geval is met de vooruitgeschoven realisatie van de afdeling Acute zorg. Een verbouwing die momenteel gaande is en waarvoor begin dit jaar de poliklinieken urologie, orthopedie en de gipskamer zijn verhuisd. De nieuwe afdeling Acute zorg is naar verwachting in juli van dit jaar klaar. De afdeling Acute zorg is een bundeling van de huidige afdelingen Spoedeisende hulp, Medium Care en Acute opname afdeling, dat een observatorium wordt.

De toekomstige situatie, de weg die links loopt, is de Huisduinerweg (foto NHD)

De toekomstige situatie: de weg, die links loopt, is de Huisduinerweg (foto NHD)

Tijdens de verbouwing probeert Noord West het aantal parkeerplaatsen gelijk te houden. Zo wordt het parkeerdek ongemoeid gelaten. Wel wil Noord West na de renovatie de parkeerbalans eens evalueren, met de mogelijkheid tot uitbreiding van de hoeveelheid parkeervakken.

Eisen

Het schetsontwerp is een uitvloeisel van het ’programma van eisen’, waarin alle eisen en wensen voor de verbouw zijn geformuleerd. Door Ziekenhuis leiding , maar ook door zorg medewerkers en van het Facilitair bedrijf van Noord West. In het programma van eisen staat onder meer benodigde hoeveelheid spreek, onderzoek en behandelkamers aangegeven. Naar verwachting ligt er deze zomer een voorlopig ontwerp met schematische plattegronden van alle afdelingen.

Gekoppeld aan de verbouwing zal het hoofdgebouw worden voorzien van een nieuwe, toekomst bestendige gevel, die beter voldoet aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid.

Helderse Courant, 30 januari 2020, 19:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200130_20799821/ZiekenhuisDenHelder-is-na-verbouwing-straks-zo-n-dertig-procent-kleiner-minder-is-genoeg-voor-hospitaal-van-de-toekomst

Het Ziekenhuis in Den Helder

Oostvleugel

Den HelderDe oostvleugel van het Noord West Ziekenhuis (NWZ) in Den Helder slopen? Niet meer nodig, dus slopen maar. Het is weer eens een staaltje van onnodige kapitaalvernietiging.

De directie van het NWZ en raad van commissarissen beslissen. Ik stel me zo voor vanuit Alkmaar.

Dit is een pleidooi om de oostvleugel in stand te houden. Waarvoor behouden? Voor het huisvesten van alleenstaande ouderen vanaf 65 jaar uit onze gemeente. Alleenstaande ouderen, fysiek in orde, die eenzaam zijn of gaan vereenzamen. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Het realiseren van dit idee kan bijdragen aan een begin van een oplossing voor een deel van het probleem.

Deze doelgroep woont her en der verspreid over Den Helder, dikwijls aan het oog onttrokken. Vaak wonen zij in woningen en of appartementen, die te groot zijn. Steeds moeilijker wordt het om goed voor zichzelf te kunnen zorgen, Altijd afhankelijk van de zorg van anderen, kinderen wonen niet zelden ver uit de buurt.

De zorgvraag van ouderen neemt alleen maar toe, hoe hard de mensen in de zorg ook werken. Feit is, dat we handen tekort komen in de zorg.

Wat moet er gebeuren? De Oostvleugel restylen en de geschikt maken voor huisvesting van de genoemde doelgroep. Maak er een pilotproject van, dat navolging kan krijgen in heel Nederland. Voor de bestaande gevels kan men balkons plaatsen, en het gebouw geschikt maken voor appartementen, een goed voorbeeld is de aanpak bij onder meer het Heiligharn.

De Woning Stichting heeft de expertise in huis. De oostvleugel, een gebouw, dat voor het NWZ zijn functie heeft verloren, wordt hiermee van de sloop gered. De doelgroep krijgt hiermee huisvesting op een plek, die passend is en in een omgeving, waar zorg primair wordt verleend.

Een prachtige locatie met aan de oostzijde uitzicht op het Timorpark en aan de westzijde richting de zee. Gehuisvest in een mooi gebouw, kan de doelgroep een wandelingetje maken in het Timorpark en in het woongebouw elkaar ontmoeten. Indien nodig, is de zorg nabij, niet onbelangrijk voor de nieuwe bewoners.

Realiseer in het gebouw een ontmoetingsruimte voor de doelgroep, met een tv kamer en biljart etc. Als de Stichting Afgestoft dat zou willen, is het wellicht mogelijk om deze permanent op de begane grond te vestigen.

De eenzaamheid voorbij, dat is de gedachte van mijn pleidooi, dat willen wij toch wel voor deze mensen? Vrijkomende woningen en appartementen van deze mensen komen vrij voor starters en vijftigplussers. Doorstroming in het woningbestand van Woning Stichting Den Helder wordt hiermee bevorderd.

Mogelijk en dat zou mooi zijn, gaan de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg omlaag. Een win win win situatie. Slopen is te gek voor woorden.

Helderse Courant, 8 februari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ziekenhuis+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=NWZ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noord+West+Ziekenhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=sloop
https://robscholtemuseum.nl/?s=slopen