Casper Duin – Woningen in stadhuis van weleer + Delano Weltevreden – Discussie stadhuis start weer

Woningen in stadhuis van weleer

Den Helder – Woningstichting Den Helder wil als nieuwe eigenaar van het voormalig stadhuis aan de Kerkgracht appartementen gaan realiseren in het monumentale pand.

Woningstichting toonde eerder belangstelling voor het al circa twee jaar leegstaande pand aan de Kerkgracht. Het kreeg toen nog nul op het rekest van de eigenaar, de Helderse vastgoedontwikkelaar Huib Broeke. “Ik had de hoop, dat de gemeente het pand zou willen gebruiken voor de ambtelijke huisvesting”, vertelt hij. “Toen dat niet gebeurde, was ik er klaar mee en heb ik het te koop gezet. Wetend, dat Woningstichting er wel oren naar had.”

Ruil

De aankoop van het oude stadhuis, voordien weeshuis, door Woningstichting maakt deel uit van een ruil met Broeke. Hij neemt het gebouw van de voormalige Zeevaartschool aan het Ankerpark, waarin momenteel het Wageningen Marine Research is gehuisvest, over van de corporatie.

Woningstichting heeft volgens woordvoerster Marion van den Broek nog geen precieze plannen met het voormalig stadhuis. “Iemand van ons heeft letterlijk met viltstift wat getekend op de plattegrond en zo kunnen er veertien appartementen worden gerealiseerd. Maar dat kan nog allemaal anders worden. Mogelijk, dat we beneden een commerciële invulling gaan geven. We zitten in de fase van onderzoeken en aftasten. Wat moet er gebeuren qua verbouwing, waarnaar is vraag in de markt? Het pand zal op z’n vroegst in 2020 klaar zijn.’’

Monumentaal

Daarbij heeft Woningstichting te maken met de monumentale status van het pand. “We mogen sowieso niks aan de buitenkant veranderen. Dus bijvoorbeeld geen balkons. En binnen zijn we verplicht om het trappenhuis intact te laten. Ook dat heeft een monumentale status.”

Van den Broek bevestigt de eerdere belangstelling voor het gebouw. “Maar het was geen kwestie, dat we het moesten hebben. We toonden belangstelling voor de stad. Het is een fraai en monumentaal pand, dat behouden moet blijven voor de stad. Als een andere partij het had gekocht, was het ook prima geweest. Wij nemen het op in onze plannenvoorraad. Met het idee om zo snel als mogelijk een invulling te geven aan een pand, dat al lang leeg staat. Leegstand is achteruitgang.”

Noordhollands Dagblad, 21 november 2018, 16:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181121_27860306/woningen-in-stadhuis-van-weleer

Discussie stadhuis start weer

Den Helder – De discussie over de nieuwe locatie voor het stadhuis gaat medio januari opnieuw van start.

Dan presenteren burgemeester en wethouders de uitkomst van een studie naar de huisvestingsmogelijkheden voor de gemeentelijke organisatie.

Momenteel worden zes scenario’s onderzocht, drie voor tijdelijke huisvesting en hetzelfde aantal voor permanente huisvesting. De tijdelijke huisvesting moet voor drie tot vijf jaar gelden.

Voor alle scenario’s geldt, dat zij worden uitgedokterd voor drie functies. Bij back office horen de ambtenaren, die nu in het Rabo gebouw op Kooypunt zitten, het college van B&W en de back office medewerkers van het Sociaal Domein, die aan de Drs. F. Bijlweg 2 zijn gehuisvest. Onder front office vallen de ambtenaren, die nu in het oude stadhuis aan de Bijlweg 20 zitten en medewerkers van het Sociaal Domein (Bijlweg 2). Het Bestuursdomein, tenslotte, omvat raadsfaciliteiten, inclusief raadszalen, fractiekamers en griffie.

Wat de tijdelijke trajecten betreft komt het back office in alle drie scenario’s in het Rabo gebouw. Het gebouw van Zeestad (Willemsoord 30) in combinatie met portakabins is in twee scenario’s bestemd voor de klant contacten. In het derde tijdelijke scenario blijven zij aan de Bijlweg 2 en 20 zitten. Het bestuursdomein zou kunnen komen in de schouwburg of aan de Bijlweg 20.

Dan de scenario’s voor permanente huisvesting: in twee scenario’s blijft het back office in het Rabo pand op Kooypunt. In het derde scenario wordt het back office ondergebracht in gebouw 72 op Willemsoord. Front office (balie) en bestuursdomein zouden in een van de scenario’s naar Halter Bellevue moeten (in het stadshart). In de andere twee scenario’s naar gebouw 66 op Willemsoord.

Wat D66 betreft is het onbestaanbaar, dat het stadhuis permanent wordt gevestigd in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Volgens fractievoorzitter Henk Mosk zal dat scenario ’de historische en maritieme waarden van het gebied ernstig aantasten’. Namens zijn fractie heeft hij over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college. “Naar onze mening is er sinds het afblazen van de stationslocatie als plek voor het stadhuis onnodig veel geld verspild”, vindt Mosk. “Gedane zaken nemen echter geen keer, maar gebouw 66 als stadhuis bestemmen en voor de tussenliggende periode de Kampanje verbouwen als tijdelijke locatie, is echt geld over de balk gooien. De oplossing nu is: nieuwbouw in Halter Bellevue, conform het collegeprogramma, en de publieks en vergaderfuncties tot die tijd handhaven aan de Bijlweg.”

Verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters: “Ik schat in, dat we in de tweede helft van januari klaar zijn om alle kosten en de gevolgen voor de infrastructuur op een rijtje hebben. Dan stellen we een voorstel op, waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen. Voor de zomer moet er duidelijkheid zijn.”

Gebouw 72 is sinds zes jaar de thuisbasis van Crossfit Willemsoord. Zij zullen volgens eigenaresse Suzan Visser niet voor de komst van de gemeentelijke back office gaan liggen. “We kijken op termijn naar een ander onderkomen. Ik wil graag een eigen praktijkruimte en het is hier veel te koud. Zo’n grote ruimte in een oud pand krijgen we niet warm.”

Noordhollands Dagblad, 17 december 2018, 17:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181217_7863260/discussie-stadhuis-start-weer

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis