Casper Duin – Winkelrapport ‘onzinnig plan’ + Delano Weltevreden – Geen geld in winkelcentra + ’In 2020 wel geld?’ + NH Nieuws – ’Krimpend’ Den Helder aan grote opknapbeurt

Winkelrapport is ‘kopie’ en een ‘onzinnig plan’

Helderse Courant, 16 november 2018

Helderse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Raad wil geen geld steken in winkelcentra

Rapport kostte gemeente 70.000 euro

Den Helder – De kans, dat de gemeente de komende vijf jaar 2,5 miljoen euro steekt in het toekomst bestendig maken van winkelgebieden is nihil. Dat blijkt uit een rondgang langs de fracties in de gemeenteraad.

De gemeente moet miljoen euro’s bezuinigen. Daarnaast voelt de gemeente de hete adem van de provincie in de nek. Voor eind van dit jaar moet er een sluitende meerjarenbegroting zijn, anders komt Den Helder onder verscherpt toezicht te staan. Alle partijen vinden, dat een sluitende begroting prioriteit heeft.

Afgelopen woensdag presenteerde Stad & Co een rapport over de winkelgebieden. Het bureau zegt de gemeente de komende vijf jaar 5 ton per jaar moet steken in een Jutters fonds om het doel te bereiken.

“We zijn het provinciehuis nog niet uit, of we willen alweer ergens geld in steken”, zegt CDA voorman Harmen Krul. “Dat is precies het leerproces, dat we moeten doorstaan.”

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): “Dat bedrag is totaal niet onderbouwd en er zit geen verdien model achter. De provincie ziet ons al aankomen. Ik mis ook een visie op het koopgedrag van jongeren en ouderen en de invloed van internet daarop.”

GroenLinks vindt ’het hele onderzoek overbodig’, zegt Marije Boessenkool. “Er is al ontzettend veel geïnvesteerd in het stadshart. In Den Helder hebben we wel andere belangrijkere zaken om ons geld aan uit te geven, bijvoorbeeld maatschappelijke instellingen. Ondernemers moeten niet gepamperd worden door de gemeente. Het is aan henzelf om te ondernemen.”

Henk Mosk (D66): “Het rapport is een beetje te veel oude wijn in nieuwe zakken. Ik ben ook geen voorstander van het geforceerd verplaatsen van buurtwinkeltjes naar winkelcentra.” Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur): “Zolang de zwakkeren in de samenleving nog worden getroffen door bezuinigingen en er gesneden wordt in de budgetten van maatschappelijke organisaties, staat tweeënhalf miljoen euro voor een Jutters fonds niet hoog op onze prioriteitsladder.”

Ook PVV, ChristenUnie en Seniorenpartij zien het somber in. Stadspartij en VVD wijzen er op, dat er al gratis parkeren voor de binnenstad is ingevoerd. “Het houdt een keer op”, zegt Harrie van Dongen van de Stadspartij.

Nancy List (Gemeentebelangen): “Als Port of Den Helder en de schouwburg niet zo’n grote claim op het belastinggeld hadden gelegd, was het bedrag bespreekbaar geweest.”

Helderse Courant, 20 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181119_67160034/raad-wil-geen-geld-steken-in-winkelcentra

’In 2020 misschien wel geld voor winkels?’

Den Helder – De gemeenteraad moet zich realiseren, dat iedereen gebaat is bij goed functionerende winkelgebieden.

Dat zegt voorzitter Jacco Kat van de Detailhandelsfederatie Den Helder (DFD). Bureau Stad & Co heeft in opdracht van de gemeente Den Helder en DFD een rapport gemaakt over het toekomst bestendig maken van de winkelcentra. Volgens de onderzoekers zal de komende vijf jaar minimaal 500.000 euro per jaar van de gemeente in een speciaal fonds moeten om het doel te bereiken. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet dat niet gebeuren. Er moet fors bezuinigd worden en Port of Den Helder en de schouwburg hebben dringend geld nodig. Bovendien dreigt de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie te komen als de inkomsten en uitgaven van de Helderse begroting niet voor eind dit jaar met elkaar in evenwicht zijn. Jacco Kat: “We staan achter het rapport. Natuurlijk beseffen we, dat het om veel geld gaat en dat de begroting voor 2019 al is vastgesteld. Maar misschien is het voor 2020 wel mogelijk. We hopen, dat we er in goed overleg uit kunnen komen. Het Seringenplein staat leeg. Niks ten nadele van de Weggeef winkel, maar is dat de manier, waarop we alles willen invullen?”

Helderse Courant. 21 november 2018 om 20:41

Reacties:

Henk Vriend
Zijn klanten die in de winkels komen kopen niet belangrijker? Is dit een onderdeel om alle winkels uit de wijken te krijgen en deze te dwingen om op een aantal centrale plaatsen te heropenen?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181121_89773131/in-2020-misschien-wel-geld-voor-winkels

’Krimpend’ Den Helder al tien jaar bezig aan grote opknapbeurt

Den Helder – Volgens de prognoses gaat de bevolking in de regio Den Helder op termijn krimpen. Om de stad aantrekkelijk te houden voor de veranderende regio, is daarom tien jaar geleden begonnen met een grote opknapbeurt.

“Destijds was het stadshart heel erg verpauperd”, vertelt Ferdinand Vreugenhil, directeur Zeestad. “Toen hebben we de taak gekregen om dat op te knappen. Zo is bijvoorbeeld een oude ketelmakerij omgebouwd tot een nieuwe schouwburg. Op die manier willen we de regiofunctie van Den Helder weer vol zelfvertrouwen innemen.”

En dat valt op bij de inwoners. “Prachtig, kijk maar om je heen. Alle gevels, al het straatwerk, het wordt steeds mooier”, vertelt iemand. “Ik vind het tof om te horen, dat er veel vernieuwingen worden gedaan”, vertelt een ander.

Lees ook:
Den Helder moet weer ‘bruisen’: alle winkels naar het centrum
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/220024/Den-Helder-moet-weer-bruisen-alle-winkels-naar-het-centrum

Jouw Noord-Holland
Dit jaar doorkruisen we in ‘Jouw Noord-Holland’ de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema ‘Sterke kernen, sterke regio’. Met nieuwsverhalen en video’s op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over ‘Sterke kernen, sterke regio’
https://www.nhnieuws.nl/jouwnoordholland

NH Nieuws, woensdag 21 november 2018, 11:49

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/235369/Krimpend-Den-Helder-al-tien-jaar-bezig-aan-grote-opknapbeurt

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacco+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Detailhandelsfederatie+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad

1 Comment

  1. Wiens kromme idee is het om maar steeds geld uit te geven wat er NIET is, wordt eens wakker en kijk wat de stad en haar inwoners echt nodig heeft.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.