Casper Duin – Waterstof station op Kooyhaven stap dichterbij met subsidie van bijna 1,4 miljoen euro

Den Helder – Met de toekenning van een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro is de komst van een waterstof tankstation voor maritiem en wegvervoer in het gebied van de Kooyhaven bij Den Helder weer een stap dichterbij gekomen.

Het initiatief van Port of Den Helder, ENGIE, Damen Shipyards en diverse andere partijen om een waterstof tankstation te ontwikkelen in de regio Den Helder kreeg een zogeheten Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI) subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend.

In het gebied van de Kooyhaven te Den Helder worden twee verschillende waterstof vulpunten gerealiseerd. Een vulpunt, waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken en een vulpunt op de Kooyhaven langs het Noordhollands Kanaal, waar schepen waterstof kunnen bunkeren. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards verder een waterstofschip ontwikkelen, dat aan een pool van potentiële gebruikers aangeboden wordt. Onder andere Port of Den Helder zal dit schip gaan gebruiken. Het streven is om in 2021 de keten van zonnepark, elektrolyser en tankstation volledig operationeel te hebben. Het schip op waterstof aandrijving zal naar verwachting halverwege 2020 gereed zijn.

Het waterstof tankstation kan een belangrijke rol gaan spelen voor emissieloze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium verwacht, dat waterstof ook voor andere initiatieven in Den Helder een interessante optie is. Zo zouden de activiteiten van serviceschepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties van Den Helder zo ook verduurzaamd kunnen worden.

Marine

Maar ook het verduurzamen van schepen van de Koninklijke Marine wordt door realisatie van het waterstof tankstation mogelijk gemaakt. Dit project wordt dan ook gezien als een belangrijke bouwsteen in de waterstof ambities van de regio, die een belangrijke pijler zijn in de onlangs gepresenteerde voorstellen voor een Regiodeal.

Helderse Courant, 6 december 2019, 16:47

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191206_55052606/waterstofstation-op-kooyhaven-stap-dichterbij-met-subsidie-van-bijna-1-4-miljoen-euro

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=ENGIE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordhollands+Kanaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regiodeal