Casper Duin – Wat het college van Den Helder betreft, mag wethouder Keur voorlopig in Andijk blijven wonen + Ronald Boutkan – Langere ontheffing voor wethouder Keur

Wat het college van Den Helder betreft, mag wethouder Keur voorlopig in Andijk blijven wonen

Den Helder – Als het aan het college van de gemeente Den Helder ligt, krijgt wethouder Heleen Keur nog een jaar ontheffing van het vereiste ingezetenschap.

Keur is woonachtig in Andijk. Bij haar aanstelling op 9 juli 2018 kreeg ze voor de duur van een jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste. “We hebben nog een dochter van 18 en een zoon van 14 thuis wonen. Ik wil ze niet uit hun vertrouwde omgeving halen. En vanuit Andijk, waar we wonen, is het vijftig minuten naar Den Helder“, vertelde ze kort voor haar aanstelling als wethouder.

Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om die dispensatie met de voor nu maximale duur van een jaar te verlengen.

Volgens de gemeentewet moeten wethouders wonen in de gemeente, waar zij werken. De gemeenteraad kan van dit vereiste ontheffing verlenen. De raad kan dat op dit moment doen voor één jaar; in bijzondere gevallen kan dit verlengd worden.

Gemeenteraden moeten nu jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van het zogeheten woonplaatsvereiste. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil af van deze eis om de gemeenteraad meer ruimte te geven om een individuele afweging te kunnen maken. Daarvoor krijgt ze voldoende steun van de Tweede Kamer. Op deze manier wordt de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste van de wethouder een zaak van de gemeente. Dit doet volgens de regeringspartijen recht aan de lokale autonomie. De Eerste Kamer stemt hierover op 4 juni.

Helderse Courant, 29 mei 2019, 12:59

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_81550944/wat-het-college-van-den-helder-betreft-mag-wethouder-keur-voorlopig-in-andijk-blijven-wonen

Langere ontheffing voor wethouder Keur

Wethouder Heleen Keur personal branding (foto Luc Waardenburg)

Wethouder Heleen Keur personal branding (foto Luc Waardenburg)

Den Helder – Het college stelt de gemeenteraad voor de woonplaatsontheffing van wethouder Heleen Keur met een jaartje te verlengen. De wethouder werkt weliswaar in Den Helder, maar woont er niet. Formeel moeten lokale politici wel in de stad wonen waar ze bestuurder zijn, maar ontheffing is mogelijk.

Bij haar benoeming is de wethouder, op grond van artikel 36a van de Gemeentewet, ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap, voor de duur van één jaar. De raad wordt voorgesteld deze termijn met de voor nu maximale duur van één jaar te verlengen.

De gemeenteraad kan een wethouder die elders woont een ontheffing voor een jaar verlenen. In bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd. De Tweede Kamer stemde vorig jaar voor versoepeling van de regeling, zodat er ook voor langer dan 1 jaar een ontheffing kan worden afgegeven. De Eerste Kamer moet deze aanpassing echter nog wel goedkeuren. Dat gebeurt vermoedelijk op 4 juni.

Den Helder Actueel, 29 mei 2019 – 10:28

Reacties:

Judge X
29 mei 2019 at 10:42
Eerst de goedkeuring van de Eerste Kamer dan maar eens afwachten zou ik zeggen, voordat er besluiten worden genomen die niet rechtmatig zijn.

Dick Berts
29 mei 2019 at 11:01
Regels lijken er alleen nog te zijn om het klootjesvolk onder controle te houden.

SW
29 mei 2019 at 11:04
Misschien een gekke vraag maar waar heeft ze deze extra ontheffing bij bijzondere omstandigheden aan te danken?

Judge X
29 mei 2019 at 11:36
Een hele goede vraag SW !

Dick Berts
29 mei 2019 at 11:45
Aan de vriendenrepubliek Den Helder en die legt geen verantwoording af over verleende vriendendiensten.

SW
29 mei 2019 at 11:53
Aan dat soort negatieve antwoorden heb ik niks, Dick. Het enige wat je daarmee laat blijken is dat je vooroordelen hebt en het eigenlijk ook niet weet.
Ik ben oprecht benieuwd waarom ze de extra ontheffing heeft gekregen.

Dick Berts
29 mei 2019 at 12:37
Met de verplichting om in Den Helder te wonen wordt een belangrijk doel gediend. Niet alleen baantjesjagers aantrekken als wethouder, maar mensen die binding hebben met de gemeenschap. Deze mevrouw -en het hele college- zijn in dienst van die gemeenschap (ook al denken ze zelf dat het andersom is). WIJ betalen deze wethouder! We hebben er dan ook recht op om te weten waarom ze zich niet aan de regels kan houden. Maar daarover wordt geen enkele mededeling gedaan. DAT is nou negatief en typisch Den Helder. Natuurlijk kan er een keer een uitzonderingssituatie zijn, waarin de reden van het niet kunnen verhuizen zo privacy gevoelig ligt, dat je die niet in de openbaarheid kunt brengen. Maar dan vertel je dat, zodat we kunnen controleren dat zoiets niet standaard wordt geroepen. We hebben te maken met een bestuurdersgeneratie die dit soort regels maar niets vindt en daar onderuit wil. Geen enkele mededeling doen over de reden is zeer onbehoorlijk en ook gewoon sabotage. Blijft u de brengers van het slechte nieuws vooral tot negatievelingen bestempelen. Dat bevat nul argumenten en het is de kortste weg naar het totaal wegrotten van het Palermo aan het Marsdiep.

Dick Berts
29 mei 2019 at 12:53
De macht grijpen en die misbruiken versus op fatsoenlijke wijze UIT JEZELF verantwoording afleggen aan de gemeenschap waarbij je in dienst bent, daar gaat het hier om.

Gekke Henkie
29 mei 2019 at 12:54
Mijnheer Berts, ik ben het volledig met u eens.
En over baantjesjagers gesproken: mevrouw Keur (de ‘onderneming’ Heleen Keur, zoals ze zichzelf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is er één van het zuiverste water! Die laatste opmerking is overigens voor mijn rekening…… Je kunt op je vingers natellen dat het nooit haar intentie is geweest om in Den Helder te gaan wonen.

Judge X
29 mei 2019 at 13:08
Ik sluit mij graag bij de mening van de beide heren DB en GH aan.

RB
29 mei 2019 at 12:18
is het zo moeilijk om in een jaar tijd van woonplaats te veranderen, bij deze gemeente wordt alles maar uitgesteld behalve als de burger moet betalen, dan blijft de termijn wel gewoon kort…….

SVB
29 mei 2019 at 13:27
Ga maar wethouder spelen in je eigen stad of verhuizen, wat een onzin! In een jaar tijd kan je altijd een huis vinden.

Henk van Kuijk
29 mei 2019 at 14:06
Bij oprechte Openbaarheid van Bestuur geef je de bijzondere reden. Maar dit college kent geen transparantie. De cijfers van de verhuizing schouwburg zitten nog steeds achter slot en grendel, bewaakt door Zeestad. Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, Seniorenpartij, en CU wilden stoppen met Zeestad. Nu mag Zeestad een niet gewenst stadhuis bouwen. Zonder gefundeerde begroting en met harde bezuinigingen op de zwakkeren en de Voedselbank. Den Helder heeft behoefte aan een luisterend, transparant bestuur.

e
29 mei 2019 at 15:10
Het zwartboek over dit gemeente bestuur wordt nog dikker dan een statenbijbel

Dick Berts
29 mei 2019 at 16:15
In een ander medium vertelt de wethouder nu wel waarom ze niet kan verhuizen. Ze heeft nog twee kinderen thuis wonen…. Daar zakt je broek toch van af. Ik ben als zoon van een marineman als kind wel tien keer verhuist. Daar zitten voor- en nadelen aan, maar het is goed te doen. Deze mevrouw hecht overduidelijk veel te weinig waarde aan het algemeen belang. Wat mij betreft kan ze een algehele ontheffing van het wethouderschap krijgen.

Monique_K
29 mei 2019 at 17:33
Ik lees via google dat ze drie (?) puberende kinderen heeft, en ik kan me er wel wat bij voorstellen dat je die liever niet verhuisd, dat is vragen om moeilijkheden. Nieuwe school, nieuwe vrienden is sowieso al moeilijk, op elke leeftijd, maar tijdens de pubertijd doen de hormonen daar nog een paar schepjes bovenop. Dat vergelijken met je eigen verhuizingen als kind van een marineman is appels met peren vergelijken, jij was het van jongs af aan gewend (in zoverre je aan zoiets kan wennen), deze kinderen zijn dat niet, die zijn in Andijk geboren en opgegroeid.
Maar ja, dan kom je wel bij de vraag of iemand met een gezin überhaupt geschikt is als wethouder in een andere gemeente. Je zal toch je huis moeten verkopen, je partner moet óf uren rijden óf op zoek naar een andere baan, en je kinderen raken hun vrienden kwijt en moeten naar een andere school, en dat allemaal voor een wethouderschap voor een paar jaar. Allemaal goed en wel in een tijd dat de man de broodwinnaar was en moeder de vrouw 24/7 het huishouden en de kinderen verzorgde, maar bij twee werkende ouders is dat wel heel veel gevraagd, van het hele gezin. Ik kan dus begrijpen waarom er versoepeld wordt, zelfs met ontheffingen voor de gehele raadsperiode.

Dick Berts
29 mei 2019 at 16:31
Nee, ik ben niet hard en gevoelloos. Voor het mega salaris dat wethouders verdienen zijn meer dan voldoende mensen te vinden die dat baantje kunnen vervullen. Deze mevrouw wist van te voren dat ze moest kiezen tussen het wethouderschap en haar oude woonplaats. Ze koos voor het wethouderschap, dan moet ze ook de consequenties daarvan aanvaarden en niet alleen het salaris willen cashen. Kinderen hebben is absoluut geen speciale omstandigheid op grond waarvan je iemand nota bene twee keer ontheffing zou moeten verlenen. Ik ben mijn vertrouwen in deze wethouder al helemaal kwijt. Wat mij betreft mag ze vertrekken.

Hakatje
29 mei 2019 at 16:40
Ik vind het oké juist. Dat ze, naast haar drukke werkzaamheden, oog heeft voor wat het beste is voor haar schoolgaande kinderen. Wethouder ben je misschien maar voor een korte periode. Ze doet het toch maar wel allemaal. Misschien moeten (stok)oude regels sowieso eens op de schop. Niet alles is nog van deze tijd. Is al bewezen dat wethouders het beter doen als ze daadwerkelijk hier wonen? Als ik me de commentaren alhier goed herinner : ) is dat geen garantie.

SW
29 mei 2019 at 17:13
Zo is dat, Hakatje. Ik zou sowieso niet van de reacties hier uitgaan want het is toch nooit goed 😉

RB
29 mei 2019 at 17:56
slap excuus, niemand past zich zo makkelijk aan als (jonge) kinderen, ze heeft gewoon geen hart voor de zaak, anders voldoe je wel aan de voorwaarden……

Monique_K
29 mei 2019 at 18:25
Het zijn geen jonge kinderen, het zijn pubers.

RB
29 mei 2019 at 18:30
en? die kunnen zich ook aanpassen hoor….. slappe hap

Monique_K
29 mei 2019 at 18:41
Slappe hap? Het zijn kinderen die het al moeilijk zat hebben met de hormonale veranderingen in hun lichaam. Ze dan ook nog ontwortelen en ergens anders helemaal opnieuw laten beginnen is vragen om ellende. Sterker nog, mensen die er meer verstand van hebben dan jij en ik raden het af om met pubers te gaan verhuizen!

Hakatje
29 mei 2019 at 18:22
Onzin, je kunt tegelijkertijd hart voor de zaak én hart voor je kinderen hebben.
Nogmaals, wethouders die hier wel wonen/woonden doen het ook niet naar de zin van Jan en alleman. Wie weet is het juist verfrissend, een beetje afstand van je werkplek.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/langere-ontheffing-voor-wethouder-keur/

2 Comments

 1. Nee, het gaat hier niet om achterhaalde flut regelgeving. Verplicht wonen in de stad waar je wethouder wordt, is de beveiliging tegen baantjesjagers die alleen maar binding hebben met het mega wethouderssalaris en niet met een gemeenschap zelf. Alleen in extreme uitzonderingsgevallen kan ontheffing worden verleend.

  En wat is de reden bij mevrouw Keur?? Ze heeft kinderen…..

  Den Helder is VOLSTREKT verrot.

 2. Lid van de vriendenrepubliek Den Helder? Dan zijn de grofste inbreuken op de regelgeving volstrekt toegestaan.

  Kritisch op de vriendenrepubliek Den Helder? Dan is de kleinste vermeende (!) fout al voldoende om je museum af te branden, je met de ME de straat op te knuppelen en je daar zonder benen en zonder aangepaste woning te laten creperen.

  Uit de grond van mijn hart;

  VAN GOD VERLATEN FUCKSTAD!!!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image