Casper Duin – Ontwikkeling Kleine Werf in Wacht gezet tot Gevolgen van Corona Crisis duidelijk zijn + Delano Weltevreden – Geen Hotel op Willemsoord, krijgt Gemeente Rekening van Kees Jan Tuin

Directeur Kees Jan Tuin van Bouwbedrijf A Tuin voor het geraffineerdere Sloopwerk (foto George Stoekenbroek)

Ontwikkelingen De Kleine Werf worden even in de Wachtkamer gezet tot de Ware Gevolgen van de Corona Virus Crisis duidelijk zijn

Den Helder – De Ontwikkelingen van Hotel Plan De Kleine Werf op Willemsoord worden in de Wachtkamer gezet. Dat heeft de Gemeenteraad van Den Helder unaniem besloten.

De Raad stemde daarmee voltallig in met een Motie van de Stadspartij, waarin het College wordt opgedragen om Zeestad deze Bestuursperiode geen Overeenkomsten te laten sluiten met mogelijke Ontwikkelaars van het Horeca Cluster op Willemsoord. Wethouder Michiel Wouters beloofde om ’alle Bestuurlijke Mogelijkheden aan te wenden’ om dit te realiseren.

Raad en College zijn het er over eens, dat even een Pas op de Plaats moet worden gemaakt met de Ontwikkelingen van het Hotel Plan op de voormalige Rijkswerf. Zo wordt er eerst gewacht uit een geactualiseerd Onderzoek naar de Horeca en Hotel Capaciteit in Den Helder. De Gemeenteraad wil dit zo geheten Ladder Onderzoek in 2022 nog eens updaten om de Ware Gevolgen van de Corona Virus Crisis daar in mee te nemen. Dat is uiterlijk op 1 september 2022 gebeurd.

Ramp

Veel Horeca en Hotel Bedrijven hebben het als Gevolg van de Corona Virus Pandemie zwaar. “Laten we de eerst de Economische Gevolgen van het Corona Virus meenemen. De echte Tegenslagen komen misschien nog wel, dus laten we hiervoor de Tijd nemen’”, aldus PvdA Fractievoorzitter Pieter Blank. CDA’er sprak van een ’Maatschappelijke Ramp’. Daarnaast wijzen enkele Partijen er op, dat de Parkeerdruk op Willemsoord beter in kaart moet worden gebracht.

De Ontwikkelingen van De Kleine Werf worden daar mee op Pauze gezet. Er lijkt sprake van Uitstel, Geen Afstel. CDA, PvdA en Beter voor Den Helder toonden zich enorm enthousiast over het Horeca Cluster.

De Kleine Werf moet er in 2025 staan. Het Plan omvat een Hotel (55 Kamers) met Wellness en Vergaderfaciliteiten, een acht Verdiepingen hoog Appartementen Complex (40 Kamers) met Sky Bar en drie Restaurants. Bouwbedrijf A Tuin gaat het voor eigen Rekening en Risico ontwikkelen

Helderse Courant, 27 mei 2021, 06:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210526_81679079

Als er geen Hotel en extra Horeca op Willemsoord mogen komen, krijgt de Gemeente een Rekening van Ontwikkelaar Kees Jan Tuin

Als je Ronald Koeman de laan uitstuurt, gaat dat ook niet Gratis

Den Helder – Als de Gemeenteraad Plan De Kleine Werf op Willemsoord afblaast, krijgt de Gemeente een Rekening van de Firma A Tuin, de beoogd Ontwikkelaar van het Project. ,,Als je Trainer Ronald Koeman de laan uitstuurt, gaat dat ook niet gratis’’, zegt Directeur Kees Jan Tuin.

De Gemeenteraad heeft deze week unaniem een Rem gezet op de Uitvoering van het Plan. De Kleine Werf omvat een vier sterren Hotel (55 Kamers, een Restaurant, Vergaderfaciliteiten, Wellness Faciliteiten), een Short Stay Accommodatie (8 Verdiepingen, 40 Appartementen, Sky Bar) en drie nieuwe Horeca Gelegenheden. Het Hotel moet naast Dok 2 worden gebouwd, het Pand voor Kort Verblijf kijkt aan de Oostzijde uit op de Jachthaven, aan de Zuidkant op Dok 2.

Een motie van de Stadspartij is door alle Fracties gesteund. De Gemeenteraad wil, dat wordt onderzocht welke invloed de Corona Virus Crisis heeft op de Hotel en Horeca Behoefte in Den Helder. Ook moet met alle betrokken Partijen worden overlegd. Het Rapport moet uiterlijk september 2022 gereed zijn. Pas na het aantreden van een nieuwe Coalitie in 2022 mag Zeestad onomkeerbare Besluiten nemen over dit Plan.

Heel vreemd

Kees Jan Tuin, Directeur van Bouwbedrijf A Tuin, vindt het Besluit van de GemeenteraadHeel vreemd’. ,”Jaren geleden is het Uitwerkingsplan Stadshart vastgesteld. Daarna kwam het Bestemmingsplan Willemsoord. Daarin staat dat wat we hebben getekend mag. Geleidelijk aan zijn we begonnen met het verplaatsen van Ondernemers van de Koningstraat naar Willemsoord. Zij hebben hun Panden verkocht en moesten op Willemsoord huren. Het aantal Horeca Bedrijven zou met De Kleine Werf worden uitgebreid. De Ondernemers is beloofd, dat zij de eerste Kans zouden krijgen om naar De Kleine Werf te verplaatsen. Ik kan nog niet inschatten hoe zij op deze stap van de Gemeenteraad gaan reageren. Het Gebied moest tot leven worden gebracht. Daar gaat de Gemeenteraad nu dus voor liggen. Dat is raar. Als je nagaat wat hier allemaal aan vooraf is gegaan, vind ik het kortzichtig om nu te zeggen ’We leggen het stil’.”

Hij snapt, dat de Gemeenteraad zich zorgen maakt om het Effect van de Corona Virus Crisis op bedrijven. Maar omdat De Kleine Werf er niet morgen staat, hebben de Ondernemers, die tegen het Plan zijn, daar nu geen last van, zegt Tuin. ,,Ik schat in, dat het drie tot vijf jaar duurt voordat het er allemaal staat. Dan leven we in een heel Andere Tijd.’’

Gegadigden

De Helderse Ontwikkelaar is in gesprek met Gegadigden, die het Hotel en het Appartementen Complex willen exploiteren. Tuin zegt, dat hij hen natuurlijk gaat informeren over de stap van de Gemeenteraad. ,,Maar we gaan eerst in overleg met Zeestad. Op basis daar van hoop ik te kunnen inschatten hoe het verder gaat. Het is best jammer, dat de Gemeenteraad het Plan heeft bevroren. Het getuigt niet van Visie. De Raad maakt geen Keus, maar zegt ’Doe maar FF niks.’’

Stadspartij heeft de oorspronkelijke Motie afgezwakt. In de in Stemming gebrachte Motie staat niet meer, dat De Kleine Werf er niet moet komen. Oppositie Partijen D66, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief vinden het jammer, dat de Motie is afgezwakt, maar hebben het toch gesteund. Binnen de Coalitie heerst juist Enthousiasme over het Plan.

Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe Gemeenteraad bepaalt, of het Plan doorgaat. Als daar een streep door wordt gezet of als ook andere Ontwikkelaars de kans krijgen het Plan uit te voeren, stuurt Tuin een Rekening naar het Stadhuis. ,,We zijn al zes jaar over dit Project in gesprek met Zeestad en hebben hier best veel Tijd en Geld in geïnvesteerd. Als je Ronald Koeman de laan uitstuurt, gaat dat ook niet gratis.’’

Afstudeer Project

Tuin is in 1990 afgestudeerd aan de TU Delft. ,,Mijn Afstudeer Project was de Ontwikkeling van Willemsoord. We zijn nu 31 jaar verder en de Ontwikkeling is nog steeds niet af. Dat is eigenlijk bizar.’’

Lees ook
Met een drankje in de hand vanuit de Sky Bar uitkijken op zee, Hotel De Kleine Werf op Willemsoord in Den Helder moet in 2025 de deuren openen
De Stadspartij gaat proberen het Hotel Plan op Willemsoord in de Gemeenteraad te blokkeren, Aannemer Tuin maakt zich weinig zorgen: ’Dit plan is goed voor Den Helder’
Horeca Ondernemers in Den Helder zijn kritisch over het Plan voor een vier sterren Hotel en meer Horeca op Willemsoord:Met ons is helemaal niet overlegd’ en ’Er zijn al restaurants genoeg
Hotel Plan De Kleine Werf is in strijd met de Rijksmonument Status van Willemsoord’, zegt voormalig Fractievoorzitter Henny Abbenes

Helderse Courant, 27 mei 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210527_25889216

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord