Casper Duin – NWZ goede krediet waardigheid + A+ status + Delano Weltevreden – Aan de dijk + Peter Dijkgraaf & Marie-Louise Rouffaer – Onbehoorlijk harteloos besluit + Ria Jellema – Gastvrouwen

Noordwest heeft goede kredietwaardigheid

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van de Noordwest Ziekenhuisgroep beoordeeld met een ’A+ rating’.

Met deze waardering voor financiële robuustheid van de organisatie scoort Noordwest als beste in de categorie grote (topklinische) ziekenhuizen. Volgens Noordwest wordt met de beoordeling van Fitch Ratings de sterke marktpositie van de ziekenhuisgroep in de regio Noordwest Nederland en de onmisbare functie als traumacentrum daar aangetoond.

De rating biedt Noordwest mogelijkheden om tegen betere voorwaarden financiering aan te trekken. Om de patiënten in de toekomst van passende zorg te kunnen blijven voorzien, werkt Noordwest onder meer met een nieuw elektronisch patiëntendossier. Verder is er de gefaseerde vernieuwbouw van de ziekenhuisgebouwen in Alkmaar en Den Helder. Om zodoende de financieringslast gelijkmatig te verdelen en de bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren, terwijl de ziekenhuizen in bedrijf zijn.

Fitch Ratings beoordeelt een periode van enkele jaren voor de toets. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren, die van invloed zijn op de kredietwaardigheid: financiële factoren, zoals solvabiliteit en liquiditeit, maar ook het ziekteverzuim van de medewerkers, het marktaandeel en de toekomstverwachtingen.

Noordwest is het derde ziekenhuis, dat haar rating publiceert.

Helderse Courant, 4 juni 2018, 22:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/noordwest-heeft-goede-kredietwaardigheid

NWZ is trots op A+ status

Alkmaarse Courat, 5 juni 2018

Alkmaarse Courant, 5 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Gastvrouwen aan de dijk gezet

Helderse Courant, 21 juni 2018

Helderse Courant, 21 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/

Een onbehoorlijk en harteloos besluit

Helderse Courant, 23 juni 2018

Helderse Courant, 23 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/

Gastvrouwen

Helderse Courant, 30 juni 2018

Helderse Courant, 30 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=ziekenhuis