NH – Raad van State geeft omwonenden De Kooy ongelijk + Casper Duin – Luchthaven De Kooy mag definitief verder groeien, nu bezwaren van omwonenden ongegrond zijn

Raad van State geeft omwonenden De Kooy ongelijk

Den Helder – De omwonenden van het militaire vliegveld De Kooy in Den Helder hebben woensdag ongelijk gekregen van de Raad van State in hun bezwaren over de toename van geluidsoverlast. Alle klachten zijn ongegrond verklaard. Hoewel het nieuwe luchthavenbesluit juist zou moeten zorgen voor minder geluidsoverlast, ervaren omwonenden precies het tegenovergestelde.

Zij ergeren zich aan het brommende geluid van de helikopters als ze over de huizen scheren. De bewonerscommissie was daarom in beroep gegaan tegen het besluit. Maar ze vingen bot bij de Raad van State. Alle bezwaren werden ongegrond verklaard, en de proceskosten mogen niet worden verhaald op de luchthaven.

Den Helder Actueel, 31 oktober 2019

Reacties:

Skriks
31 oktober 2019 at 13:06
Dit is niet best voor het rechtsgevoel van de gedupeerden omwonenden, een dergelijke uitspraak. Geluidsoverlast kan namelijk echt tenenkrommend en ziekmakend zijn. Wanneer dat wat de omwonenden zeggen te ervaren tot geen enkele reactie leidt in de uitspraak zal dat zeker voor frustratie zorgen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom de Raad van State de klachten van tafel heeft geveegd? Uit praktisch oogpunt wellicht, procedurele gebrekkigheid misschien of men is vooringenomen, zoals ikzelf al eens bij diezelfde Raad meemaakte? Mijn eigen ervaring is, dat zelfs al vliegend aan de kust een hoogvliegende helikopter nog nadrukkelijk hoorbaar is, doch niet meer echt storend, hoewel dat oordeel natuurlijk aan een zekere subjectiviteit onderhevig is. Wanneer ik me dan probeer voor te stellen, hoe dat wel niet zal zijn voor bewoners van het gebied direct rondom de luchthaven, wanneer een helikopter vlak voor hun neus op geringe hoogte voorbij komt, vele malen per dag.

frdrk
31 oktober 2019 at 14:54
Even snel een rekensommetje op los gelaten, komt neer op grofweg 80 vluchten per dag ofwel zo’n kleine vijf per uur, gedurende de openingstijden van het vliegveld. Dus veel??? Het is maar hoe je dat zelf ervaart.

rc licht
31 oktober 2019 at 14:51
Alleen een klein groepje op de korte vliet heeft er last van.Ik woon op 500 meter van de startbaan en ervaar het niet als storend. Opstijgen en landen veroorzaakt geen overlast. Alleen als de NH90 staat te brommen tijdens oefeningen. Vind ik ’t storend gebrom met genoeg decibel om wakker van te liggen.

RB
31 oktober 2019 at 17:33
Overlast wordt door een ieder heel anders ervaren, neem bijvoorbeeld die Harleys, de een vind dit een pracht geluid een ander kan ze wel schieten

Rob Verkamman
31 oktober 2019 at 15:29
Met alle respect voor de omwonende, maar ik snap het bezwaar niet. a) ligt het vliegveld hier al langer dan de oudste inwonende van Den Helder. b) de NH90 staat en komt hier voor defensie taken. Uw veiligheid en die van mij en onze kinderen. c) het geeft werkgelegenheid welke zeker voor Den Helder van wezenlijk belang is… Ja we horen allemaal de helikopters, maar dat mogen we best over hebben voor alles waar ze voor staan. Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Ruud
16 november 2019 at 22:50
Rob Verkamman, wat doen deze helikopters dan voor veiligheid voor ons en onze kinderen?

https://denhelderactueel.nl/2019/10/raad-van-state-geeft-omwonenden-de-kooy-ongelijk/

Luchthaven De Kooy mag definitief verder groeien, nu bezwaren van omwonenden ongegrond zijn

Den Helder – Luchthaven De Kooy mag definitief verder groeien nu de bestuursrechter van de Raad van State woensdag de bezwaren van een groep omwonenden van tafel heeft geveegd.

De buren van het vliegveld maakten bezwaar tegen het nieuwe luchthavenbesluit. Het luchthavenbesluit kent niet alleen regels voor het gebruik van de militaire luchthaven De Kooy, maar ook voor de commerciële en recreatieve burgerluchtvaart op Den Helder Airport. Het nieuwe luchthavenbesluit voor De Kooy gaat uit van een kleinere geluidsruimte dan nu het geval is.

De bezwaarmakers, waartoe onder meer de familie Jimmink en voormalig Statenlid Richard de Graaf behoren, protesteerden tegen de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Het maximaal aantal vliegbewegingen is nu 27.000 per jaar, maar mag de komende jaren groeien naar 29.000 keer een start of landing op De Kooy.

Tevens vrezen zij meer geluidsoverlast door de uitbreiding van het aantal op De Kooy gestationeerde NH90 helikopters (twintig stuks), verslechtering van de luchtkwaliteit en een toename van het veiligheidsrisico. De Graaf is bang voor een beperking van de bedrijfsvoering van zijn agrarisch bedrijf en camping aan de Rijksweg.

Boek

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veegde alle argumenten van de omwonenden resoluut van tafel. Het bij koninklijk besluit van 17 december 2018 vastgestelde luchthavenbesluit voldoet aan alle regels. “Dan gaat het boek dicht. Het is niet anders“, reageert Dirk Jimmink, die in boerderij Uitvlucht pal naast De Kooy woont. “Ik had nog hoop, dat het ’stikstofverhaal’ hierbij een rol zou gaan spelen, maar dat doet hier niet ter zake.

Nu kunnen we echt verder en daar zijn we vanzelfsprekend blij mee“, vertelt directeur Conny van den Hoff van Den Helder Airport. “Hiermee is het luchthavenbesluit definitief geworden. De toename van het aantal vliegbewegingen was al vergund, maar nu kunnen we ook een wijziging op het bestemmingsplan aanvragen, zoals dat in het luchthavenbesluit staat. Dit biedt ons de mogelijkheid om het aantal vliegbewegingen uit te breiden.”

Helderse Courant, 30 oktober 2019, 17:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191030_22973571/luchthaven-de-kooy-mag-definitief-verder-groeien-nu-bezwaren-van-omwonenden-ongegrond-zijn

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luchthaven+De+Kooy
https://robscholtemuseum.nl/?s=bezwaar+ongegrond
https://robscholtemuseum.nl/?s=ongelijk+omwonenden