Casper Duin – Huisjesmelkers + Vastgoedexpert + Geld voor haven, Hortus, gedenkplaats en bodycams + Delano Weltevreden – Bij openbare aanbestedingen prijs doorslag, niet duurzaamheid

Wapen tegen huisjesmelkers

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat nog eens onderzoeken, of een wijziging in de onroerende zaak belasting (OZB) kan worden ingezet tegen winkelleegstand.

In 2015 kon een voorstel hierover van de VVD niet op brede steun rekenen in de gemeenteraad. Recent waagde PVV raadslid Leo van Esdonk een nieuwe poging. “Dit college kijkt vooral naar bezuinigingen, terwijl de belastingcapaciteit niet volledig wordt benut”, stelt Van Esdonk.”Wat ons betreft wordt de afschaffing van de hondenbelasting, besloten in een vlaag van verstandsverbijstering, teruggedraaid. En we zien in het belasten van het gebruikersdeel van de OZB voor leegstaande panden een middel om inkomsten te genereren. We hebben eerder onze zorgen geuit over de niet sluitende meerjarenbegroting. En zie, we worden donderdag op het matje geroepen in het provinciehuis.

Inspannen

Op dit moment wordt dat gebruikersdeel niet belast, waardoor een pandeigenaar fiscaal voordeel kan hebben bij leegstand. “Door dat deel wel te belasten, zullen ze zich meer inspannen om hun pand gevuld te krijgen. In Rijswijk, Nijmegen en Arnhem zijn daar goede ervaringen mee behaald. En dat levert geld op. Naar schatting 160.000 euro, plus nog eens een besparing van tienduizend euro aan belastinguitvoerder Cocensus.”

VVD wethouder van financiën Kees Visser gaat de haalbaarheid van de nieuwe OZB onderzoeken. “Ik ben er niet op tegen, maar er zitten wel de nodige haken en ogen aan. Eerst moet worden uitgezocht, of het juridisch gezien mag. Daarover is onduidelijkheid. Er zijn misschien enkele huisjesmelkers, die je hiermee tot actie maant. Maar de pandeigenaar, die al jaren naarstig zoekt naar een invulling van zijn pand, jaag je hiermee op extra kosten. Dat betekent dubbele pijn. Bovendien bezitten ook de gemeente en Woningstichting leegstaande panden, dus dan kost het ons ook geld. We zullen vragen naar de ervaringen in andere steden. De cijfers van meneer Van Esdonk, ken ik niet. Als we erover gaan praten, moeten we dat doen met de volledige informatie.

Huisjesmelkers

Ook Mark de Graaf, bestuurslid van de Vecob (de vereniging van pandeigenaren), vraagt zich af of de OZB wijziging wettelijk is toegestaan. “Maar elk middel om huisjesmelkers en leegstand aan te pakken, juichen we toe. Dit is een van de middelen om een einde te maken aan leegstand. Ik begrijp, dat Den Helder nu inkomsten misloopt. Het is alleen een lastig verhaal, omdat anderen er dan weer onder lijden.” De gemeente Den Helder kent de meeste leegstand in de Kop van Noord Holland. Volgens de laatste cijfers is negen procent van de winkels niet gevuld. Volgens de meest recente cijfers van onderzoeksbureau Locatus staat in Den Helder 15.185 vierkante meter winkelvloer oppervlak leeg.

Het grootste deel daarvan (ruim achtduizend) bevindt zich in de binnenstad.

Helders Courant, 12 november 2018 om 19:36

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181112_24965781/wapen-tegen-huisjesmelkers

Vastgoedexpert moet leegstand in Den Helder gaan aanpakken

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder wil aan de gemeenteraad voorstellen om een vastgoedexpert in te huren, die de leegstand moet terugdringen.

Deze externe specialist moet de schakel worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente.”Iemand, die met vastgoedeigenaren, de detailhandel federatie en Ravelijn center om tafel gaat“, begint wethouder Michiel Wouters. “Het plan voor een vastgoedexpert heeft als idee om een oplossing te vinden voor de leegstand. En toekomstige leegstand kan voorkomen. Iemand van buiten, die met frisse ideeën naar het vraagstuk leegstand kijkt. En met andere oplossingen komt dan wij. Dat is het idee.

Het idee voor een vastgoedexpert komt onder meer voort uit het rapport van Stad & Co over de winkelgebieden in de gemeente Den Helder. In het rapport wordt onder meer gesproken over de verplaatsing van ’losse winkels’ naar wijkwinkelcentra.

Helderse Courant, 28 september 2019, 20:53

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190928_25481258/vastgoedexpert-moet-leegstand-in-den-helder-gaan-aanpakken

Gemeente Den Helder trekt geld uit voor haven, Hortus, gedenkplaats en bodycams

Den Helder – De gemeente Den Helder maakt geld vrij voor onder meer de haven, een nieuwe entree van Hortus Overzee en een bijdrage aan de gedenkplaats van de Stichting Herdenkingsstenen.

Dat valt te lezen in de tweede tussenrapportage over 2019, waarmee de gemeenteraad binnenkort naar verwachting akkoord gaat. Daarin is onder meer een bijdrage van € 800.000 opgenomen voor de versterking van de haveneconomie als economische motor van Den Helder. Deze acht ton gaat onder meer op aan een bijdrage aan de New Energy Coalition (kennis en netwerkorganisatie voor energietransitie) en promotie van de haven.

Verder verleent de gemeente een eenmalige subsidie van € 125.000 aan stichting Hortus Overzee voor het opwaarderen van de entree. “Dit is de helft van het totaalbedrag. De rest moet de Hortus zelf via fondsen zien te werven“, meldde wethouder Heleen Keur woensdagavond in de commissie Bestuur en Middelen.

Tevens geeft de gemeente invulling aan enkele wensen of toezeggingen uit het verleden. Zoals een bijdrage van € 50.000 aan de Stichting Herdenkingsstenen voor een gedenkplaats voor Joden, die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Of een totaal van € 140.000 voor een periode van twee jaar voor een vastgoedmanager, die onder meer een oplossing zoekt voor de leegstand. Daarnaast wordt er € 18.500 ingeruimd voor een betere, professionelere uitrusting voor handhavers van de gemeente. Daartoe behoort onder meer het uitrusten met een bodycam.

Helderse Courant, 18 oktober 2019, 19:04

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191017_87205345/gemeente-den-helder-trekt-geld-uit-voor-haven-hortus-gedenkplaats-en-bodycams

Bij openbare aanbestedingen van de gemeente Den Helder geeft de prijs de doorslag, niet duurzaamheid

De herinrichting van de Timorlaan is onderhands aanbesteed (foto George Stoekenbroek)

De herinrichting van de Timorlaan is onderhands aanbesteed (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Duurzaamheidsaspecten geven bij openbare aanbestedingen van de gemeente Den Helder niet de doorslag.

Bij de gunning let het gemeentebestuur meer op de kosten, zegt onderzoeksleider Jos van Alphen van Bouwend Nederland. De jury heeft publieke opdrachtgevers beoordeeld op het gewicht, dat zij bij het gunnen van openbare aanbestedingen toekennen aan duurzaamheid.

In de Top 25 kwam de provincie Noord Brabant als winnaar uit de bus, gevolgd door de gemeenten Amersfoort en Hollands Kroon. De opdrachtgevers in de Top 25 onderscheiden zich, omdat zij zwaar gunnen op duurzaamheid. De jury heeft publieke opdrachtgevers beoordeeld met minimaal zeven openbare aanbestedingen in 2018, legt Van Alphen uit. Dat leverde een lijst op van drieëntachtig kandidaten. “We moeten ergens een grens trekken. Anders zou een incidentele aanbesteding kunnen leiden tot de eerste plaats”, zegt de onderzoeksleider.

De gunningscriteria met de meeste impact op duurzaamheid zijn het zwaarst door de jury beloond. Opdrachtgevers zijn beoordeeld op de gemiddelde score over al hun aanbestedingen.

De publieke opdrachtgevers in de Top 25 geven het goede voorbeeld, omdat zij duurzaamheid serieuzer nemen dan hun collega opdrachtgevers. Hoe hoger in de Top 25, hoe meer deze opdrachtgever bedrijven de kans geeft zich met duurzaamheid te onderscheiden.

De gemeente Schagen is net buiten de selectie gevallen, vertelt Van Alphen: “In 2017-2018 had Schagen zes openbare aanbestedingen. Dat was net een te weinig. Schagen zou een best mooie score hebben behaald. Want net als bij Hollands Kroon is bij aardig wat opdrachten nagedacht over duurzaamheid. Schagen zou zeker een plek hebben veroverd in de Top 25. Hollands Kroon is met de hakken over de sloot in de selectie terechtgekomen. Die ene opdracht maakte het verschil.

Texel besteedt nauwelijks openbaar aan, weet Van Alphen. Ook Den Helder besteedt incidenteel openbaar aan. “Drie aanbestedingen in de periode 2017-2018 waarvan twee op laagste prijs“, vertelt hij.

In 2019 is bij het contract onderhoud verlichting gevraagd om de CO2 prestatieladder in de gunning. De financiële waardering was zo gering, dat daar geen sprake was van een reële toegevoegde duurzaamheidswaarde. De CO2 prestatieladder is veelgevraagd door aanbestedende diensten, maar is meer een stimulans aan bedrijven om CO2 uitstoot in kaart te brengen dan een instrument om CO2 uitstoot op het project te verminderen.

De gemeente Hoorn staat volgens Van Alphen bekend als partij, die vaak opdrachten gunt aan de laagste aanbieder. Maar die gemeente wil het beter doen, zegt hij. “Hoorn wil van ons weten wat die gemeente moet doen om ook in de Top 25 te komen. Wij gaan hen van informatie voorzien.’”

Als je gunt op basis van de laagste prijs, vallen duurzaamheidsprincipes in het niet. Je moet nadenken over herbruikbaarheid, over de kosten van de wieg tot het graf. Bij de prijs moet je ook kijken naar de maatschappelijke kosten.”

Helders Courant, 9 oktober 2019, 20:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191009_69968454/bij-openbare-aanbestedingen-van-de-gemeente-den-helder-geeft-de-prijs-de-doorslag-niet-duurzaamheid

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+de+Graaf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=OZB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cocensus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Locatus
https://robscholtemuseum.nl/?s=leegstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+%26+Co
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hortus+Overzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Herdenkingsstenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=vastgoedmanager
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwend+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=aanbesteding
https://robscholtemuseum.nl/?s=duurzaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image