Casper Duin – Helderse wethouder Wouters: ’Mijn vrouw hield tot het einde over alles de regie’

Den Helder – Met een op dat moment ernstige zieke vrouw twijfelde Michiel Wouters, of het wel zo verstandig was om de positie van wethouder te aanvaarden. “De beslissing daarover komt in zekere zin bij haar vandaan. Daar ben ik haar dankbaar voor”

Wethouder van uw stad: een droom, die uitkomt?
“Het was niet een droom, die uitkwam. Daarover moet ik eerlijk zijn. Nooit heb ik gezegd, dat ik wethouder wilde worden. In 2009 ben ik, na mijn laatste job als defensieattaché in Londen, met functioneel leeftijdsontslag gegaan en in de gemeentepolitiek beland. Ik vind wel, dat je als raadslid een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Je wilt iets betekenen voor jouw stad. Dan moet je ook aan de knoppen willen zitten. Als je gevraagd wordt als wethouder, is ’nee’ zeggen naar mijn mening gewoon geen optie”

Toch moet u verrast zijn geweest door het verzoek van Beter voor Den Helder?

“Zeker. Al is het in het verleden vrijblijvend wel eens geopperd. Kijk, wij hebben als Behoorlijk Bestuur nog even aan de onderhandelingstafel gezeten bij de coalitievorming. Later, ergens in juni, kwam de vraag ,of ik wethouder wilde zijn voor ’Beter’. In een drukke en rare tijd, waarin ik thuis volop aan het mantelzorgen was. Dan ga je daarover politiek gezien allereerst praten met je partij. ’Beter’ wilde graag een wethouder uit eigen stad. Dan is de betrokkenheid groter. Je weet, waarover je praat. En hebt zelf profijt of last van de keuzes, die worden gemaakt. Of Behoorlijk Bestuur toch in de coalitie zit, nu ik wethouder ben? Nee. Ik ben wethouder namens Beter voor Den Helder. Er zijn veel lokale partijen in Den Helder. Te veel? Weet ik niet. Iedereen heeft het beste voor met de gemeente, met nuanceverschillen. Een toekomstige fusie met ’Beter’ zie ik niet een twee drie gebeuren. Maar met bijvoorbeeld de Seniorenpartij hebben we veel raakvlakken.”

De ziekte van uw vrouw heeft u naar verluidt ernstig aan het twijfelen gebracht over het aanvaarden van de wethouderspost.

“Zeker. We wisten al tweeënhalf jaar, dat ze niet meer beter zou worden. Teruggekeerde kanker. Ik denk, dat je inderdaad wel kunt stellen, dat ze mij over de streep heeft getrokken. In zekere zin kun je zeggen, dat de beslissing bij haar vandaan komt. Met het idee, dat zij er straks niet meer zou zijn. Bijzonder, dat je dat kan. Ik zat meer op de korte termijn. Zij heeft tot het einde over alles de regie gevoerd. Ook hierover. Daar ben ik haar dankbaar voor.”

Want werk is afleiding?

“Dat was een van haar overwegingen. Twee weken na haar overlijden was ik weer op het stadhuis. Dat zullen mensen snel vinden. Ik had mijn knopen geteld en vond afleiding in het werk. Onze kinderen zijn al lang uit huis. Thuis zit je ook maar alleen. De bergen regelwerk rondom uitvaart en overlijden kun je ook in het weekeinde doen. Word ik regelmatig ’s avonds op kantoor gezien? Dat gebeurt zo nu en dan. Officieel ben ik in deze coalitie deeltijd wethouder, voor vijftig procent. Voor achttien uur per week. Je begrijpt, dat dat niet haalbaar is, om alles goed te doen en weten. Laatst was ik er inderdaad om 18.30 uur. Soms lees ik ’s avonds thuis nog wat.”

Aard van beestje?

“Beetje wel. Het is mijn natuur. Die me soms in de weg staat. Ik kan niet denken ’laat maar lopen’. Dan neem ik werk mee naar huis. Als ik ergens een mening over heb of vorm, wil ik ook weten, waarover ik het heb.”

Met het dossier Rob Scholte als grootste ’tijdslurper’?

“Het is wat leeswerk, al begin ik als voormalig raadslid natuurlijk niet helemaal blanco. Ik blijf er bij, dat vorige colleges harder hadden moeten proberen hem te behouden voor Den Helder. Den Helder had veel voordeel kunnen hebben van een kunstenaar als Scholte. Als raadslid heb mij over de gang van zaken en de kosten, die werden gemaakt, regelmatig kritisch uitgelaten. Nu ben ik wethouder en is de situatie, zoals die is en moet ik doen wat het beste is en minste kost voor Den Helder. En uitvoeren wat de raad beslist. Daar zit tegenstrijdigheid met mijn tijd als raadslid. Ik ga ervan uit, dat dit dossier in mijn periode als wethouder wordt afgehandeld.”

Hoe groot is de kans, dat u over vier jaar weer opgaat voor een positie als wethouder?

“Dan ben ik 68 jaar. Dat moet je tegen die tijd bekijken. Het spreekt voor zich, dat ik op mijn leeftijd geen carrièrebestuurder ben. Ik doe dit voor de stad. Heb geen landelijke ambities of interesse in andere gemeenten. Bij de beslissing om wel of niet wethouder te worden, heb ik mijn leeftijd in overweging genomen. Je begint uiteraard weer aan een serieuze baan. Ik heb mezelf afgevraagd, of ik het fysiek en geestelijk aankan. En daarop ’ja’ geantwoord. Mocht de gelegenheid zich voordoen, stel ik mezelf diezelfde vraag over vier jaar weer.”

Noordhollands Dagblad, 1 januari 2019, 21:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190101_34150839/helderse-wethouder-wouters-mijn-vrouw-hield-tot-het-einde-over-alles-de-regie

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters

1 Comment

  1. Michiel, ben je bereid om al je morele principes aan de kant te schuiven en over lijken te gaan om de financiele schade voor Den Helder te beperken? En denk je de gemeenschap daar een dienst mee te bewijzen??

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.