Casper Duin – Gemeente Den Helder worstelt met onderbezetting aan handhavers en toezichthouders + Delano Weltevreden – Hebben we in de stad genoeg handhavers?

Gemeente Den Helder worstelt met onderbezetting aan handhavers en toezichthouders

Den Helder – De gemeente Den Helder telt nog steeds te weinig handhavers, toezichthouders en vergunningsverleners. Gedurende bepaalde perioden was er zelfs sprake van onderbezetting.

Zo valt te lezen in het ’Vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid’ van de gemeente Den Helder voor de periode 2019-2021. Daardoor moesten ‘de afgelopen jaren vaak prioriteiten worden gesteld in de taken, die wel of niet konden worden uitgevoerd’, zo schrijft de gemeente.

Deskundigheid

Daarbij voldoen medewerkers van de gemeente, die belast zijn met vergunningverlening, toezicht of handhaving, niet altijd aan de gewenste deskundigheid. Die is gebaseerd op zowel opleiding als ervaring. ’Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk om te voldoen aan deze kwaliteitscriteria’.

Tegelijkertijd heeft er een uitbreiding van het aantal toezichthouders openbare ruimte plaatsgevonden. Zodat niet alleen overdag, maar ook in de avonduren toezicht kan worden gehouden in de wijken. Ondanks die toename, is men er niet in geslaagd om de gewenste rol als gastheer op te pakken. Redenen daarvoor zijn de uitbreiding van het aantal taken van de toezichthouders en de enorme stijging van het aantal meldingen. Vooral de komst van de Makkelijk Melden App heeft de drempel verlaagd om meldingen te doen, wat heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de hoeveelheid meldingen.

Overlast

Voor de komende jaren richt de gemeente zich op het gebied van toezicht en handhaving, vooral op jeugdoverlast en of hangjongeren (mede vuurwerk), toezicht bij evenementen, onjuist parkeren, zwerfafval en alcoholische drank verstrekken aan minderjarigen. Een groot aantal van deze speerpunten is eerder ook naar voren gebracht door de Helderse coalitie.

In 2018 zijn 2280 meldingen in behandeling genomen door toezichthouders op de openbare ruimte. In de meeste gevallen ging het om zaken, die betrekking hebben op verkeer en of parkeren, afval en rommel en overlast door personen. Op het gebied van jeugdoverlast (hanggroepen) zijn er tijdens de 115 controles in totaal 284 overtredingen geconstateerd. In totaal zijn 335 jongeren uit de anonimiteit gehaald en zijn er 229 waarschuwingen gegeven. In 29 gevallen werd de jongere bekeurd en 22 jeugdigen kozen voor een Halt traject in plaats van een boete. Verder zijn er twee mensen aangehouden in samenwerking met de politie.

Daarnaast ontvangt men met enige regelmaat klachten over geluidsoverlast van muziek uit horeca inrichtingen of bij evenementen.

Het aantal illegale hennepkwekerijen neemt af. In 2018 werden circa zes kwekerijen ontmanteld. Op het gebied van brandpreventie zijn er vorig jaar 759 controles uitgevoerd. In 230 gevallen bleek er bij de eerste controle niet te worden voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften. Bij 28 van de 230 controles voldeed het gebouw ook bij de tweede controle niet aan de richtlijnen. Deze dossiers zijn doorgestuurd naar de juridisch medewerkers om verder bestuursrechtelijk te worden afgehandeld.

Drugscriminaliteit

Sinds het vorige beleidsplan is de gemeente Den Helder zich meer gaan richten op toezicht en handhaving in situaties, waarbij er sprake is van gevaar voor de openbare orde. Aanleiding hiervoor waren toenemende signalen over malafide horecapraktijken, drugscriminaliteit, fraude, mensenhandel en andere criminele activiteiten.

Helderse Courant, 21 augustus 2019, 21:42

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190821_64002118/gemeente-den-helder-worstelt-met-onderbezetting-aan-handhavers-en-toezichthouders

Hebben we in de stad genoeg handhavers?

Waarom hebben wij een Algemene Plaatselijke Verordening nodig?

Wethouder Remco Duijnker: “In een perfecte wereld zijn geen regels nodig. Maar de wereld is niet perfect. De overheid dient het algemeen belang. Dan heb je het bijvoorbeeld over zaken als veiligheid en de zorg voor de openbare ruimte.”

Hoeveel handhavers heeft de gemeente in dienst?

Duijnker: “We hebben tweeëntwintig fte aan handhavers. Drie fte voor bouwen en wonen, twee voor drank en horeca, drie voor basisregistratie personen, drie voor brandveiligheid en elf fte voor de openbare ruimte en de openbare orde en veiligheid. Die laatste elf fte zijn de zogenoemde boa’s.

Heeft de gemeente voldoende handhavers in dienst om alle regels te handhaven?

Duijnker: “Dat we een APV met regels hebben, betekent niet dat we op elk artikel een handhaver zetten. Als overheden dat zouden doen, zouden we in een situatie terechtkomen, waarin de ene helft van Nederland de andere helft controleert. Als gemeente stellen we prioriteiten. Dat hebben we nu mede gedaan op basis van de input van inwoners. Bijvoorbeeld hondenpoep. Als bepaalde zaken algemeen geaccepteerd worden, hoeven wij daar niet een hele club handhavers op af te sturen om na te gaan of iedereen de regels naleeft. Als er wel regels overtreden worden en onze inwoners ergeren zich daaraan, kunnen zij daar melding van maken. Wij noemen dat het piepsysteem. Als iemand onbewust een overtreding begaat, schrijf je daar niet meteen een boete voor uit. Onze handhavers gaan dan eerst in gesprek met de betreffende inwoner. Maar als iemand op heterdaad wordt betrapt omdat hij willens en wetens iets vernielt, wordt bekeurd. Dat is wat we bewust ongewenst gedrag noemen.”

Maar ook als je prioriteiten stelt, heb je niet voldoende handhavers om overal tegelijk te zijn. Schep je geen verwachtingen die je niet kunt waarmaken?

Duijnker: “Onze handhavers zijn zichtbaar aanwezig. Als zij een overtreding zien, kunnen zij daartegen optreden. Maar je kunt inderdaad niet overal tegelijk zijn. We kunnen wel middels een pilotproject van twee of drie weken ergens extra aandacht aan besteden. Hondenpoep bijvoorbeeld, of paardenpoep. Dat doen we ook. Het is niet onze bedoeling om de paardensport de nek om te draaien. We willen alleen voorkomen, dat er overal op de weg paardenhopen liggen. En we willen, dat ruiters zich realiseren, dat anderen last hebben van datgene wat zij op de weg achterlaten. Afgelopen maandag heeft de heer Bernard Fritzsche in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen aandacht gevraagd voor de zorgen, die leven onder managehouders met betrekking tot de opruimplicht. Hij zegt, dat de ruiters van de paden afwijken, omdat de conditie van de ruiterpaden te wensen overlaat. Wij gaan gebruik maken van de uitnodiging om met de manegehouders in gesprek te gaan. En we gaan ervoor zorgen, dat de ruiterpaden in orde worden gemaakt.

Waar laat ik de drollen, die ik moet opruimen?

Wethouder Duijnker: “Aan de zijkant van de ondergrondse containers zit een speciaal klepje voor hondenpoep. Die containers komen op meerdere plekken in onze gemeente. We willen daarmee voorkomen, dat we op elke straathoek prullenbakken moeten neerzetten. Maar onze inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Neem die drollen dus gewoon mee.”

In de nieuwe APV staan allerlei, soms nieuwe, regels. Zijn er genoeg handhavers?

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=handhaving+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=afval