Casper Duin – Geen referendum over Helders stadhuis + Delano Weltevreden – ’Inspraak over stadhuis, anders word je keihard aangepakt’ + NH – College en raad willen agressieprotocol

Geen referendum over Helders stadhuis

Den Helder – Er komt geen raadplegend referendum over de keuze voor een Helders stadhuis op Willemsoord.

Een voorstel hierover van de fracties van Groen Links en D66 sneuvelde maandagavond tijdens de raadsvergadering over het ‘scenario onderzoek nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord’. Coalitiepartijen Beter voor Den Helder, PvdA, CDA, Stadspartij, VVD en Christen Unie stemden tegen het voorstel. Zij zijn samen goed voor 21 stemmen.

De aanwezige leden van Groen Links, D66, Behoorlijk Bestuur, PVV en Gemeentebelangen steunden het voorstel, maar vertegenwoordigen met acht stemmen een ruime minderheid.

Groen Links en D66 stelden op voorhand, dat het scenario onderzoek zoveel onduidelijkheden, problemen en moeilijkheden met zich meebrengt, dat het gerechtvaardigd is om de inwoners van Den Helder te raadplegen.

Lees ook:
Gemeenteraadsleden Den Helder bedreigd om verplaatsing stadhuis naar Willemsoord
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190222_76004986/gemeenteraadsleden-den-helder-bedreigd-om-verplaatsing-stadhuis-naar-willemsoord
’Stadhuis op werf goed voor Den Helder’
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190222_95458496/stadhuis-op-werf-goed-voor-den-helder

Helderse Courant, 25 februari 2019, 20:57

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190225_97337599/geen-referendum-over-helders-stadhuis

’Inspraak over stadhuis Den Helder, anders word je keihard aangepakt’

Den Helder – Gemeenteraadslid Nancy List is op sociale media geïntimideerd om inspraak van burgers mogelijk te maken over de vestiging van het stadhuis op Willemsoord.

Dat heeft zij maandagavond onthuld in de vergadering van de Helderse gemeenteraad. Niet nader geïdentificeerde personen hebben haar gemeld, dat elke partij, die niet voor inspraak over het stadhuisplan is, keihard zal worden aangepakt. De Stadspartij vindt intimidatie en bedreiging van raadsleden en collegeleden ontoelaatbaar. De partij pleit daarom voor een agressieprotocol, waarin staat welke stappen worden gezet wanneer politici worden geïntimideerd of bedreigd.

Bij monde van burgemeester Koen Schuiling is toegezegd, dat het college het voorstel van de Stadspartij nader gaat uitwerken. Tijdens de raadsvergadering heeft Schuiling belangstellenden op de publieke tribune enkele malen moeten vertellen dat uitingen van goed of afkeuring op uitspraken van raadsleden niet zijn toegestaan. “Dat heeft met dit punt te maken”, vindt Schuiling. “Het is ontoelaatbaar.”

Schuiling zegt, dat hij en griffier Menno Huisman uitlatingen op sociale media hebben gezien aan het adres van Helderse politici, ’waar de honden geen brood van lusten’. “Respectloos en intimiderend. Het heeft alles te maken met omgangsvormen.”

PVV’er Leo van Esdonk vindt een agressieprotocol eigenlijk overbodig, maar ook zijn partij schaarde zich achter het plan voor dat protocol. “Wij vinden het vaststellen van een protocol de verkeerde reflex. Het is meer windowdressing. De wet biedt voldoende waarborgen om ontoelaatbaar gedrag aan te pakken. Er moet onverwijld aangifte van worden gedaan.”

Lees ook:
Voorstel tot referendum Den Helder om stadhuis
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190221_73451966/voorstel-tot-referendum-den-helder-om-stadhuis
Ambtenaren Den Helder: lastig om stadhuisplannen aan burgers uit te leggen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190206_11086619/ambtenaren-den-helder-lastig-om-stadhuisplannen-aan-burgers-uit-te-leggen
Haven en Scheepvaart Vereniging: Stadhuis Den Helder op werf is slecht
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190218_36203954/haven-en-scheepvaart-vereniging-stadhuis-den-helder-op-werf-is-slecht-idee

Helderse Courant, 25 februari 2019, 22:57

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
RESPECTLOOS naar de burgers van Den Helder dat is wat er gebeurde tijdens de raadsvergadering .
RESPECTLOOS om niet via een referendum aan de burgers van Den Helder te vragen wat hun mening is over het stadhuisplan .
RESPECTLOOS van de Stadspartij en BVDH die tegen een referendum zijn .
RESPECTLOOS hoe deze partijen de kiezers hebben bedrogen .
En wat zullen de Stadspartij en BVDH op hun bek gaan tijdens de nieuwe verkiezingen .
Elke stem op de Stadspartij en BVDH is een weggegooide stem dus mensen niet doen .
Ze zullen wel weer mooie praatjes en beloftes hebben maar daar trappen de burgers echt niet meer in .

Henk van Kuijk
Als mevrouw List een respectvolle dame is, dan had ze naar de publieke tribune gewezen en hebben gezegd: “Die meneer die dat schreef, die zit daar, Henk van Kuijk.” Maar dat lef en respect had ze niet. En dat ze zo’n zin die ik haar onlangs op facebook-messenger schreef in de context, ja context, van het ontbreken van elke vorm van inspraak en in figuurlijke zin, vertaalt en verdraait in het openbaar als intimidatie, en van een anoniem persoon afkomstig, geeft wel haar niveau als raadslid aan. Elke vorm van agressie is mij vreemd. Ik debatteer met het woord, en feiten, en nooit anoniem. De meerderheid van de Raad is elke antenne voor de burger verloren. Maar ook het respect en vertrouwen. Ze pakken zelf de burger keihard aan met forse, riskante bestedingen die niet onderbouwd zijn, en drammen als vanouds door, in haast en zonder draagvlak. Zonder antwoorden op kritische vragen. Inspraak nul, referendum geblokkeerd, als altijd, want bang voor de uitslag. Die referendumverordening kan wel in de prullenbak. Maar nee, zei meneer Krul, we hebben het vertrouwen van de burger, verbinden en koesteren de zorg voor de burger. Van mevr. List verwacht ik natuurlijk dat ze morgen aangifte doet, met mijn naam erbij. Misschien kan mijn naam ook bij de notulen van de Raad worden gevoegd. Misschien dat de krant zorgvuldiger kan zijn in het weergeven van anonieme “bewijzen”, en “niet geidentificeerde personen”. Ik blijf gewoon, als het nodig is, de harde, feitelijke waarheid schrijven, onderbouwd, met naam en toenaam. Dat doet de krant te weinig.

Jeroen Bodewus
In eerste instantie Henk had ik moeite met de veronderstelde intimidatie. Dat heb ik je ook geschreven. Maar als het inderdaad gaat om wat je hier vermeld dan ben ik ernstig teleurgesteld in mevrouw List. Dit is “een storm in een glas water”. Als politica moet je wel enige ruggegraat hebben.

Henk van Kuijk
Jeroen Bodewus Ik voeg eraan toe: zij vroeg me enige praktische adviezen toen ze net was aangetreden, ik gaf die; zij vroeg me informatie over de hopeloze busverbinding met Julianadorp, ik gaf die; zij vroeg me mee te gaan naar een educatieve bijeenkomst in de Provincie over inspraakzaken (ik ging niet mee, zei dat ik me niet verbind met een partij op dat vlak); zij vroeg me advies over het stadhuisplan, m.b.t. inspraak, ik waarschuwde, kijk uit, als jullie niks bieden word je partij er keihard op afgerekend, ook door ons. Dat was de boodschap. Maar ja, toen ik de belangenverstrengeling van Beter voor Den Helder aan de orde stelde, zwaaide ze opeens om. Trek je conclusie waarom deze onfatsoenlijke aanval kwam. Breed uitgemeten in de krant. En Raadsbreed gesteund. Er is veel mis in politiek Den Helder.

Ruud Van de Kerkhof
Jeroen Bodewus Daar ontbreekt het nou juist aan en vooral bij die lui van de Stadspartij , BVAsorgia en de CU en Seniorenpartij allemaal slappe hap .
Maar we gaan er persoonlijk voor zorgen dat ze in de toekomstige verkiezingen geen stem meer krijgen .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190225_97052392/inspraak-over-stadhuis-den-helder-anders-word-je-keihard-aangepakt

College en raad willen agressieprotocol

Den Helder – Gemeente Den Helder heeft besloten een protocol op te laten stellen waarin wordt beschreven wat er moet gebeuren als de raadsleden zich geïntimideerd of zelfs bedreigd voelen. De Stadspartij kwam met het voorstel, nadat raadsleden in de discussie rond het stadhuis onder druk waren gezet.

Nancy List van Gemeentebelangen, benoemde tijdens de raadsvergadering één van de bedreigingen die zij heeft ontvangen: “Iedere partij die geen inspraakprocedure biedt op dit domme dure plan, zal keihard worden aangepakt”, en: “Jij doet als gemeenteraadslid niet wat wij willen en dan zal je het bezuren.”

Het is slechts een kleine greep van berichten die vooral via social media de wereld in werden geholpen. “Onaanvaardbaar. Het waren berichten waar de honden geen brood van lusten”, zegt burgemeester Schuiling erover. Schuiling gaf, nadat het voorstel was ingediend, meteen aan dat het college de motie overneemt.

Harry van Dongen van de Stadspartij kwam met de motie, zonder dat hij zelf direct was bedreigd. “Maar het is tot hier en niet verder”, zegt hij daarover. “Bedreiging en intimidatie zijn ontoelaatbaar.”

Lees ook:
Stadspartij wil agressieprotocol voor lokale politici:
https://denhelderactueel.nl/2019/02/stadspartij-wil-agressieprotocol-voor-lokale-politici/

Den Helder Actueel, 26 februari 2019 – 07:43

Reacties:

Judge X
26 februari 2019 at 09:25
Er waren inderdaad tijden dat het er een stuk ‘netter’ aan toe ging …., huphup Raad en College !

Henk van Kuijk
26 februari 2019 at 11:09
Als mevrouw List een respectvolle dame is, dan had ze naar de publieke tribune gewezen en hebben gezegd: “Die meneer die dat schreef, die zit daar, Henk van Kuijk.” Maar dat lef en respect had ze niet. En dat ze zo’n zin die ik haar onlangs op facebook-messenger schreef in de context, ja context, van het ontbreken van elke vorm van inspraak en in figuurlijke zin, vertaalt en verdraait in het openbaar als intimidatie, en van een anoniem persoon afkomstig, geeft wel haar niveau als raadslid aan. Overigens schreef ik: “Elke partij die geen inspraak biedt op dit plan, zullen we keihard aanpakken”, een figuurlijke uitspraak uiteraard. Overigens, mevr. List raadpleegde mij zelf over de inspraakfacetten in deze zaak. Elke vorm van agressie is mij vreemd. Ik debatteer met het woord, en feiten, en nooit anoniem. De meerderheid van de Raad is elke antenne voor de burger verloren. Maar ook het respect en vertrouwen. Ze pakken zelf de burger keihard aan met forse, riskante bestedingen die niet onderbouwd zijn, en drammen als vanouds door, in haast en zonder draagvlak. Zonder antwoorden op kritische vragen. Inspraak nul, referendum geblokkeerd, als altijd, want bang voor de uitslag. Die referendumverordening kan wel in de prullenbak. Maar nee, zei meneer Krul, we hebben het vertrouwen van de burger, verbinden en koesteren de zorg voor de burger. Van mevr. List verwacht ik natuurlijk dat ze morgen aangifte doet, met mijn naam erbij. Misschien kan mijn naam ook bij de notulen van de Raad worden gevoegd. Misschien dat de krant zorgvuldiger kan zijn in het weergeven van anonieme “bewijzen”, en “niet-geidentificeerde personen”. Ik blijf gewoon, als het nodig is, de harde, feitelijke waarheid schrijven, onderbouwd, met naam en toenaam. Dat doet de krant te weinig.

Andrea
26 februari 2019 at 11:21
Heer van Kuijk, op het moment dat ik mijn andere reactie schreef was uw reactie nog niet in beeld. Maar nu ik uw reactie zie kan ik u het wel direct vragen. Heeft u de volgende zin geschreven naar raadsleden; “Jij doet als gemeenteraadslid niet wat wij willen en dan zal je het bezuren.”?

Henk van Kuijk
26 februari 2019 at 12:38
Nee. Alleen de zin: “Elke partij die op dit plan geen inspraak geeft, zullen we keihard aanpakken.” We= de inspraakgroep die al lang actief is. Ik zei ook: “Kijk uit, het kan jullie stemmen kosten, als je geen inspraak wil bieden. Mevr. List van Gemeentebelangen vroeg mij namelijk zelf om advies over de inspraakkanten van deze zaak. Sterker nog, ze vroeg me daarvoor al als inspraakdeskundige om met haar partij mee te gaan naar een educatieve inspraakavond in Noordholland. Ik zei toen: “Nee, ik verbind me niet met een partij, ik ben freelance journalist en betrokken burger en prik alleen onwaarheden door, omdat de media hier dat meestal niet doen. Dat is mijn rol.” Nu word ik zelf openbaar aangevallen met een leugen, dat is een nieuw verschijnsel, met een fout protocol en leugens burgers monddood proberen te maken.

Andrea
26 februari 2019 at 12:50
Dank voor uw antwoord. Met alleen de zin; “Elke partij die op dit plan geen inspraak geeft, zullen we keihard aanpakken.” heeft u dus alleen een statement gemaakt, waar ook geen enkele dreiging in staat. U pakt partijen hard aan en niet de poppetjes die in die partijen het woord voeren.
En het is uw goed recht om via een lobby er voor te zorgen dat bij de volgende verkiezingen niemand meer stemt op de partijen die aan dit domme plan meewerken.
Het is overigens ook opmerkelijk dat het betreffende raadslid zich aangevallen voelt, als ze uit eigen beweging uw om raad heeft gevraagd. Zij wilde immers al voor een referendum stemmen en zou zich dan ook niet aangesproken moeten voelen.
Het lijkt er meer op dat zij deze zinnen opzettelijk naar buiten heeft moeten brengen om mensen te schade. Om te verbloemen wat de burgemeester uitkraamt tegen bestuursleden van een Nautische vereniging.
Ik krijg een deja vu gevoel aangaande het zwart maken van oud wethouder Geurt Visser. Ook dit werd gedaan vanuit druk van het College om andere misstanden vanuit het stadhuis te verbloemen

Andrea
26 februari 2019 at 11:16
“Iedere partij die geen inspraakprocedure biedt op dit domme dure plan, zal keihard worden aangepakt” Is nou niet echt een bedreiging waar ik wakker van zou liggen. Immers kunnen we met zijn alle deze partijen keihard aanpakken door niet meer op ze te stemmen.En daar zullen vele inwoners ook zo over denken.
De opmerking “Jij doet als gemeenteraadslid niet wat wij willen en dan zal je het bezuren.” kan dan weer niet. Hierin tast je iemand aan in zijn persoonlijke levenssfeer. Op dit punt zou je gewoon aangifte bij politie kunnen doen zonder dat er een protocol op wordt gesteld.
Maar ik blijf het herhalen, waar is die zelfde raad als burgers worden geïntimideerd door burgemeester Koen Schuiling in bijzijn van Wethouder Heleen Keur. Door te zeggen tegen een vereniging; “Als jullie niet gaan stoppen met jullie acties tegen het stadhuis, dan stop ik jullie subsidie” Deze vorm van intimidatie is misschien nog wel erger dan het briefje die aan de raad is gestuurd. Of ergens op sociale media is verschenen, want dat werd gister avond niet helemaal duidelijk.
Het agressieprotocol zal een protocol worden die de dictatuur in Den Helder zal vergroten. Burgers zullen monddood worden gemaakt en forums als deze zullen aan banden worden gelegd. En vanuit het stadhuis zal er niets veranderen, zij zullen door mogen gaan met de intimidatie richting de burger die er al vele jaren is.
Je ziet het immers gebeuren dat raadsleden die altijd fel voorstander zijn geweest van referenda nu stoïcijns tegen een referendum over het stadhuis hebben gestemd. Ik vraag me dan af of deze mensen een keuze vanuit hun hart hebben gemaakt, of dat ze door politieke druk zijn bezweken.

Fred
26 februari 2019 at 11:48
Zelfs al ben je actief lid binnen een partij, en houd je er een afwijkende mening op na, dan die van de partij, dan wordt er toch van je verwacht dat je mee hobbelt in de mening van de partij . Doe je dat niet , dan heb je geen deel van leven meer binnen die partij. Je wordt willens en wetens monddood gemaakt.

Ferry
26 februari 2019 at 13:37
Roepen,roepen in het land der blinden,en daar maak je eenoog koning mee.
En koning eenoog houdt niet van andere meningen,en gruwelt van social media.
Dat misschien niet iedereen even sterk is in verbale uitdrukkingen,en de emotie laat meespelen,die les is hem totaal ontgaan.
Evenals zijn taak om boven de politieke partijen te staan en dus neutraal te zijn,ook die les heeft hij volledig gemist.
Het verhaal van dit item begint steeds meer op het zwaard van Damocles te lijken.
En dus is de motie direct aangenomen,ipv aangiften te doen bij de politie.
Maar het zou zo maar kunnen gebeuren dat koning eenoog in een joviale bui,in een stoel van een van z,n lakeien gaat zitten; en dan……einde carriere.

HZdwg
26 februari 2019 at 13:41
Waar ligt de grens tussen toelaatbare en misschien zelfs terechte ferme taal en het ontoelaatbare? Niet altijd duidelijk, lijkt me.

e
26 februari 2019 at 14:01
Balanceren op de rand van vrije meningsuiting.

Ferry
26 februari 2019 at 13:47
Fred,als ik jouw reactie goed begrijp heb je dit persoonlijk meegemaakt.
Als dat zo is: kun je het hier publiceren.

Peter
27 februari 2019 at 07:56
Wat een slap gelul allemaal zeg, ze zijn niet alleen onbetrouwbaar maar kunnen nergens meer tegen, tjonge jonge en die Harry van Dongen weet echt niet waar hij het over heeft.. Wat zie zielige bedoeling is Den Helder ook …

e
27 februari 2019 at 08:15
Daar kan je maar op èèn manier vanaf komen Peter . Het kruisje bij de verkiezingen ergens anders plaatsen . Of valt deze opmerking nu onder intimidatie of verbaal geweld ?

Peter
27 februari 2019 at 10:39
Wederom een reactie van een Peter. Ik ben het in ieder geval niet.

https://denhelderactueel.nl/2019/02/college-en-raad-willen-agressieprotocol/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling

1 Comment

  1. Van dhr.van Kuijk en dhr. van de Kerkhof weten we het nu zo langzamerhand wel, dat commentaar is repeterend en weinig vernieuwend, maar aan de rest van het forum de vraag om e.e.a. voortaan gewoon even onder de eigen naam te publiceren en je niet verschuilen achter een nickname, want dat is natuurlijk wel heel erg gemakkelijk.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image