Casper Duin – Den Helder tot 19 oktober om Alle Stukken Kwestie Rob Scholte te verstrekken, anders Dwangsom + Frits Verhagen – Adviseur verliest tegen Gemeente, in Ongelijk Gesteld

Rob Scholte met zijn Vrouw Lijsje SnijdeRechtbank Noord Holland – Uitspraak Voorzieningenrechter in Zaak 31 maart 2022 – OW Anderson versus B&W Den Helderr (foto Jan Jong | jjfoto.nl)

Gemeente Den Helder heeft tot 19 oktober om Alle Stukken over de Kwestie Rob Scholte te verstrekken, anders volgt een Dwangsom

Den Helder – De gemeente Den Helder moet Mediahuis Regionaal, uitgever van onder meer deze krant, onder dwang van een dwangsom uiterlijk 19 oktober alle stukken over de kwestie Rob Scholte verstrekken.

Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Noord Holland beslist in de zaak tussen beide partijen. Als de gemeente niet op tijd over de brug komt met de documenten, moet het een dwangsom van honderd euro per dag overschrijding betalen tot een maximum van vijftienduizend euro.

Den Helder en kunstenaar Rob Scholte zijn al heel lang in een felle juridische strijd verwikkeld. In de loop der jaren heeft de gemeente over die kwestie een hele berg stukken geproduceerd. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) deed de Helderse Courant in april vorig jaar een verzoek om die stukken te mogen inzien. In totaal gaat het om dertigduizend pagina’s aan documenten.

Bederfelijk

De gemeente heeft toegezegd 1.500 pagina’s per twee maanden openbaar te maken om half oktober het laatste stuk aan de krant te kunnen leveren. Tot op heden zijn viermaal documenten geopenbaard door de gemeente. De krantenuitgever vindt dat allemaal te lang duren. ’Nieuws is een bederfelijk goed’, zo betoogde advocaat Jan van der Grinten zes weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De gemeente beriep zich op overmacht. Daarin ging bestuursrechter E. van Keken niet mee nu de wettelijke beslistermijn daarvoor is verstreken. Bovendien is van overmacht volgens Van Keken bijvoorbeeld sprake wanneer het gemeentehuis is afgebrand of onder water gelopen.

Dus was het vervolgens aan de rechter om een einddatum te bepalen, waarop de gemeente alle documenten moet hebben verstrekt. Gezien de complexiteit en de omvang van de zaak, wordt een termijn van anderhalf jaar sinds de aanvraag als niet onnodig lang gezien. Zeker nu de gemeente Den Helder anderhalf fte heeft vrijgemaakt dan wel ingehuurd voor deze klus. Daarnaast weegt de rechter mee dat de gemeente telkens tegemoet komt aan de wens van Mediahuis om documenten met een bepaald onderwerp als eerste te beoordelen.

Inzet

„Het Wob verzoek van Mediahuis is van een buitengewone omvang”, zo reageert woordvoerster Joyce in T Veld namens de gemeente. „Het gaat om circa dertigduizend pagina’s. Deze bijzondere omstandigheden maken dat de rechter vindt dat een afhandeltermijn van het Wob verzoek tot medio oktober 2022 gerechtvaardigd is. Deze termijn is gelijk aan wat wij eerder aan Mediahuis hebben toegezegd. De rechter heeft daarbij meegewogen dat we ons steeds aan onze beloftes richting Mediahuis hebben gehouden. Het college waardeert het dat de rechter oog heeft voor de enorme inzet die het college toont bij de afhandeling van dit verzoek. Het college gaat er nog steeds van uit dat het verzoek medio oktober 2022 zal zijn afgehandeld.”

Lees ook
|Den Helder verwijt adviseur van Rob Scholte ’misbruik van recht’. Oliver Anderson vindt dat gemeente veel te traag is met het verstrekken van stukken over de kunstenaarKrant wil snel álle stukken over kwestie Rob Scholte, gemeente beroept zich op overmacht

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220404_35285872

Adviseur van Rob Scholte verliest Zaak tegen Gemeente Den Helder, Hij is in het Ongelijk Gesteld

Den Helder – Adviseur Oliver Anderson van kunstenaar Rob Scholte heeft een rechtszaak tegen het college van B en W van Den Helder verloren. De bestuursrechter in Haarlem vindt dat Anderson niet heeft aangetoond dat er een spoedeisend belang is om sneller dan nu gebeurt met stukken over Scholte over de brug te komen.

De adviseur had een zaak aangespannen om een executieveiling van kunstwerken van Rob Scholte te voorkomen. Een medewerkster van de gemeente zei echter tijdens de behandeling van de zaak, dat die veiling voorlopig nog niet aan de orde is.

Anderson begon ook een rechtszaak, omdat hij vindt dat de gemeente veel te traag is met het verstrekken van de gevraagde stukken. In totaal gaat het om dertigduizend pagina’s. De gemeente heeft toegezegd vijftienhonderd pagina’s per twee maanden te kunnen leveren. Dat gaat Anderson niet snel genoeg.

De rechter vindt dat de adviseur niet heeft aangetoond dat de gemeente zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Hij is om die reden in het ongelijk gesteld.

De vertegenwoordigster van de gemeente verweet Anderson tijdens de behandeling van de zaak ’misbruik van recht’. Dat komt erop neer dat hij op onjuiste gronden een rechtszaak was begonnen. De bestuursrechter heeft zich in haar uitspraak niet uitgelaten over dat verwijt.

Helderse Courant, 5 april 2022,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220405_92861967

PDF
Rechtbank Noord Holland – Uitspraak Voorzieningenrechter in Zaak OW Anderson versus B&W Den Helder, 31 maart 2022

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Haarlem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+van+der+Grinten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediahuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+Bestuur