Casper Duin – ’Chinese boot’ is voor eind van dit jaar weg van huidige ligplaats in Helderse haven

Den Helder – De ’Chinese boot’ is voor het einde van dit kalenderjaar vertrokken van de huidige locatie aan de Marnixkade langs het Ankerpark

Dat bevestigt Joop van der Heijden, raadsman van de uitbaters van het voormalig drijvend restaurant North Palace. Havenbeheerder Port of Den Helder en Van der Heijdens namens de familie Ho hebben vrijwel overeenstemming bereikt over uitkoop door Port of Den Helder van de ligplaats van de Chinese boot.

Beide partijen voorkomen daarmee op het nippertje een gerechtelijke uitspraak. De familie Ho had bij de bestuursrechter een kort geding aangespannen, omdat men graag een doorstart wilde maken met het restaurant. Port of Den Helder claimde daarentegen inkomstenderving, nu er een serieuze gegadigde is voor de plek aan de Marnixkade. Scheepsbouwconcern Damen wil daar een droogdok plaatsen.

Het bedrag, dat is gemoeid met de uitkoop? Dat mag ik van de andere partij niet zeggen“, vertelt Van der Heijden. “Dit is een deel van de pensioenvoorziening voor meneer Ho. We zijn vooral blij, dat dit conflict ten einde is. Niemand zit te wachten op een Rob Scholte situatie met aanhoudende gerechtelijke procedures.”

De toekomst van de boot is nog ongewis. Er is interesse vanuit IJmuiden en Rotterdam. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid, dat de boot in Den Helder blijft. Naar verluidt is de opvang van daklozen een van de opties voor een langer verblijf, op een andere plek in Den Helder.

De Chinese boot is sinds eind 2013 buiten bedrijf, nadat er eerder door de voormalige arbeidsinspectie (inspectie SZW) een illegale werknemer werd aangetroffen.

Van de kant van Port of Den Helder is geen reactie ontvangen.

Helderse Courant, 4 november 2019, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191103_53939720/chinese-boot-is-voor-eind-van-dit-jaar-weg-van-huidige-ligplaats-in-helderse-haven

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chinese+boot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joop+van+der+Heijden