Casper Duin – Bouwen en slopen gaan hand in hand in Den Helder + Redactie DHA – Woningstichting: slechts drie huisuitzettingen in 2018

Bouwen en slopen gaan hand in hand in Den Helder

Den Helder – Bouwen en slopen gaan vrijwel hand in hand in Den Helder, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de woningvoorraad.

Want hoewel vooral in het stadshart het ene na het andere nieuwbouwproject verrijst, nam de woningvoorraad tussen 2017 en 2018 met slechts twee woningen toe. Zo telt de gemeente Den Helder volgens de voorlopige cijfers over 2018 in totaal 27.988 woningen. Daarvan zijn er 26.470 bewoond en 1518 niet bewoond. Het aantal huurwoningen, dat eigendom is van een woningcorporatie, nam in een jaar met maar liefst tweeduizend af. “Dat is het gevolg van onze juridische splitsing”, meldt woordvoerster Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. “Per 1 januari 2018 zijn ongeveer tweeduizend van onze woningen overgegaan naar onze BV.”

Helderse Courant, 14 januari 2019, 22:00

Henk Vriend
Er is inderdaad veel gesloopt en er is inderdaad veel moois gebouwd.
Maar het lijkt alsof er veel goedkope huurwoningen tegen de vlakte zijn gegaan en er alleen dure huur/koopwoningen bij zijn gekomen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190114_16696422/bouwen-en-slopen-gaan-hand-in-hand-in-den-helder

Woningstichting: slechts drie huisuitzettingen in 2018

Den Helder – Gemeente en Woningstichting trekken samen op om huisuitzettingen te voorkomen. Gemeente en Woningstichting hebben onder meer samen een convenant. Dat maakt het mogelijk om de huur van huurders die een bijstandsuitkering ontvangen én kampen met structurele huurachterstand rechtstreeks op de uitkering in te houden.

Dankzij deze samenwerking tussen gemeente en Woningstichting, in combinatie met het preventieve incassobeleid van Woningstichting, bleef het aantal huisuitzettingen in 2018 beperkt tot drie. Vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen en daar accuraat en meedenkend op reageren leidt meestal tot een passende oplossing.

Omgerekend naar het aantal woningen voert Woningstichting gemiddeld 0,3 huisuitzettingen per 1000 woningen uit. Landelijk ligt dit percentage tussen 1,4 en 1,9 huisuitzettingen per 1000 woningen. “Hoewel elke uithuiszetting er in feite één te veel is, zit Woningstichting met een gemiddelde van 0,3 huisuitzettingen per 1000 woningen ver onder het landelijk gemiddelde”, aldus de organisatie.

Den Helder Actueel, 16 januari 2019 – 16:59

Reacties:

Bombong de Geweldige
16 januari 2019 at 17:20
Er zijn meerdere redenen om tot uitzetting over te gaan; huurachterstand is er één van, structureel overlast veroorzaken (drugshandel, wiet kweken) kan ook een reden zijn. Zo’n getal van 3 zonder oorzaken te noemen zegt niet veel.

RB
16 januari 2019 at 21:18
ook zijn we in dit knuffelland veel te lief geworden, of moet ik zeggen politiek correct….
daarnaast is handhaving te lui om uit de ogen te kijken en alleen met zichzelf bezig zeiken over werkdruk en pensioen…. dus waarschijnlijk is dit getal van 3 omlaag bijgesteld omdat er geen uitzettingen konden plaatsvinden door deze omstandigheden, net zo iets als dat het CBS ons nog probeert te overtuigen dat de misdaad cijfers dalen terwijl we wel beter weten…

7 januari 2019 at 10:32
Inderdaad RB. de trend, in aanloop naar welke verkiezingen dan ook, is het zo veel mogelijk brengen van vooral héél goed nieuws.
De meest onbenullige cijfers komen uit de hoge hoed. Zeker CBS en CPB hebben hier een handje van, en dat is ook voor de lokale informatie…..vooral als er “landelijke ouwe meuk” in de/een raad zit.
Manipuleren door de politiek hoort daar zeker bij….zeker gezien het feit dat veel “gevoelige informatie” die gedeeld moet worden met de burger EERST onder een embargo vallen, alvorens openbaar te worden gemaakt.
m.a.w. . . de politiek moet eerst “zijn eigen vlees keuren”
Slap land… dat we dit nog steeds allemaal maar pikken.

e
17 januari 2019 at 08:08
Inderdaad, zoals ik in dit stukje lees , bekijkt Woningstichting het hier alleen uit financieel oogpunt. ( als je de huur maar betaald dan hoor je ons niet ) Maar er zijn inderdaad meer zaken , waardoor de huur opgezegd kan worden. In mijn ogen , mag de woningstichting daar weleens meer aandacht aan besteden. Zeker ten opzichte van het woongenot van andere bewoners die het wel goed doen in de wijken/buurten van Woningstichting .

e
17 januari 2019 at 13:12
Per 1000 woningen 0.3 uitzettingen. Hoeveel woningen heeft woningstichting eigenlijk ?

Bodelo
18 januari 2019 at 11:57
Google is Uw vriend ……….

https://denhelderactueel.nl/2019/01/woningstichting-slechts-drie-huisuitzettingen-in-2018/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=bouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=slopen