Casper Duin – Alles wordt in het werk gesteld om café de Bierbron weer open te krijgen

Den Helder – Het is op het oog een kwestie van buigen of barsten. Via diverse wegen wordt alles in het werk gesteld om café De Bierbron weer open te krijgen.

Nu bijna een jaar geleden, werd de kroeg aan de Bassingracht op last van de burgemeester gesloten, nadat de exploitatievergunning en de drank en horecavergunning van uitbaatster Ghislaine Lentz werden ingetrokken vanwege schijnbeheer. “Als het aan mij ligt, dan gaat De Bierbron dit jaar nog open”, stelt pandeigenaar Jan Post strijdbaar. “Maar ik word tegengewerkt door de burgemeester. Elke aanvraag wordt afgewezen. Ik wil graag verder met mijn leven.”

Post deed recent een vergunningaanvraag voor De Bierbron en kreeg nul op het rekest. Zijn bezwaar daartegen werd donderdagavond behandeld bij de commissie bezwaarschriften, die advies uitbrengt aan het college. In 2016 werd een aanvraag van Post afgewezen, omdat hij van slecht levensgedrag zou zijn. De Visbuurter was verdachte in een omvangrijke drugssmokkelzaak, maar werd vrijgesproken. “Deze aanvraag is dan ook niet meer afgewezen op ’slecht levensgedrag’”, aldus Posts advocaat Joshua Perquin. “Nu wordt een artikel uit een of ander stoffig besluit aangehaald. En als dat van tafel gaat, dan komen ze wel weer met iets anders. De gemeente heeft iets tegen mijn cliënt. We gaan door, al moet ik het gratis doen en wordt het een kwestie van de lange adem. Als we winnen, komt er zeker een eis tot schadevergoeding bovenop.”

Er lopen inmiddels meerdere aanvragen en procedures. De vergunningaanvraag van Selina Bruggeman werd afgewezen, omdat zij er volgens de gemeente blijk van gaf geen of niet voldoende kennis te hebben van bedrijfsvoering en financiën. Ze tekende bezwaar aan tegen de afwijzing. De zaak is verdaagd. Bij de bestuursrechter van de rechtbank in Alkmaar loopt de zaak, die Lentz heeft aangespannen om haar vergunningen terug te krijgen. In die zaak is er nog geen uitspraak gedaan. “De termijn is vorige week met zes weken verlengd. De reden daarvan is niet bekend”, meldt rechtbankwoordvoerster Ellen van der Lem.

De vergunningaanvraag van Karel Schmitz, bekend als uitbater van café ’t Ankertje, loopt nog, meldt gemeentewoordvoerster Jose van der Burg: “Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar eventuele criminele banden. Dat is standaard bij horeca aanvragen. Het kan een paar maanden duren, voordat dat advies binnen is, daarna volgt een besluit. Op dit moment weten we niet wat de uitkomst wordt. Daarnaast stellen wij eisen aan de inrichting en de leidinggevenden: zij moeten 21 jaar of ouder zijn, een diploma sociale hygiëne hebben, niet onder curatele staan en van onbesproken gedrag zijn.’’

Helderse Courant, 24 mei 2019, 20:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190524_40632221/alles-wordt-in-het-werk-gesteld-om-cafe-de-bierbron-weer-open-te-krijgen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Bierbron
https://robscholtemuseum.nl/?s=%27t+Ankertje
https://robscholtemuseum.nl/?s=horeca+Den+Helder