Carina Gutker – Wonen mag op Nollen terrein Den Helder

De gemeente vindt niet, dat er sprake is van illegale bewoning op het Nollen terrein door Ruud Jr. en Gijs van de Wint.

Dat antwoordt burgemeester en wethouders op vragen van de Stadspartij. De fractie meende, dat op basis van het bestemmingsplan maar één bedrijfswoning was toegestaan.

Hier is de gemeente het niet mee eens. „Er zijn binnen het bestemmingsplan twee vlakken als bedrijfswoning aangewezen voor beheer en bewaking van het terrein. Op basis hiervan is bewoning toegestaan in de desbetreffende bunkers.”

Verder stelde de Stadspartij, dat er opgetreden diende te worden, maar ook hier is de gemeente het niet mee eens. „De laatste handhavingsactie op het Nollen terrein betreft van eind 2015. Daarna was er geen aanleiding voor een nieuwe handhavingsactie.”

Gemeentewoordvoerder Arjan Dekker bevestigde vorige maand al aan deze krant, dat het terrein permanent bewoond mag worden. „Met het vaststellen van het bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling van 30 juni 2014 is bewoning gelegaliseerd”, zei Dekker toen. „Voorwaarde is, dat het bedrijfswoningen betreft, gericht op beheer en bewaking.”

Noordhollands Dagblad, 23 november 2017, 10:48

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/wonen-mag-op-nollenterrein-den-helder