Carina Gutker – Na jaren strijd van kunstenaar houden Omwonenden Renovatie Postkantoor tegen + B & W Den Helder – Beantwoording vragen D66 over verbouw Postkantoor (PDF)

Het door Aannemingsbedrijf A Tuin en gemeente Den Helder gesloopte voormalige Rob Scholte Museum aan de Middenweg in Den Helder (foto Google Streetview)

Na jaren lange strijd van kunstenaar houden Omwonenden Renovatie Postkantoor tegen

Drie jaar geleden werd kunstenaar Rob Scholte uit zijn naar zichzelf genoemde Rob Scholte Museum aan de Middenweg in Den Helder gezet door de gemeente. Terwijl hij nog altijd in een ingewikkelde juridische strijd is verwikkeld met de gemeente, begon Aannemingsbedrijf A Tuin met het herontwikkelen van het gebouw, dat vroeger een Postkantoor was. Dit loopt al jaren uit. Omwonenden houden verdere Renovatie van het pand tegen, blijkt nu.

In de Koopovereenkomst, waar de aannemer mee akkoord is gegaan, staat volgens de gemeente, dat het voormalige Postkantoor binnen 36 maanden na levering moet zijn gerenoveerd. Dat houdt in, dat het pand voor 23 juli 2021 moet worden opgeleverd.

De werkzaamheden lopen echter vertraging op door Bezwaren van omwonenden, meldt de gemeente in antwoorden op vragen van de lokale D66 Fractie.Een aantal omwonenden is tegen de afgegeven Omgevingsvergunning in beroep gegaan (voordat de Omgevingsvergunningonherroepelijk‘ is geworden). Deze Rechtszaak loopt nog en zo lang dit dossier onder de Rechter is zullen de werkzaamheden geen aanvang nemen.”

Wat dit betekent voor de oorspronkelijke verplichting om het pand binnen drie maanden op te leveren – wat gezien de Rechterlijke stappen een uitdaging wordt, is niet bekend.

Appartementen

Vorig jaar werd de Laagbouw van het gebouw, waarin Rob Scholte Museum was gevestigd, gesloopt. In de Hoogbouw van het voormalige Postkantoor komen Appartementen.

Scholte tekende in 2019 zelf Bezwaar aan tegen de verbouwingsplannen. Het kwam tot een Rechtszaak, maar de Rechter oordeelde, dat de kunstenaar ‘geen Eigenaar, geen Gebruiker en geen Omwonende‘ is. Of hij nu weer een van de bezwaarmakers is, lijkt onwaarschijnlijk, aangezien hij eerder door de Rechter niet als Omwonende is aangemerkt.

Scholte ligt al jaren in de clinch met de gemeente. Hij wilde van het gebouw, waar hij woonde en zijn Rob Scholte Museum had, een permanent Museum maken, maar de gemeente zag hem liever vertrekken. Sinds hij in 2018 uit het pand is gezet, strijdt hij tegen de Uitzetting en voor Teruggave van zijn Kunstwerken en een Schadevergoeding. Deze zaak loopt nog steeds. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt op 1 juni of de gemeente inderdaad zijn Kunstcollectie mag veilen.

NH Nieuws, 21 april 2021, 13.15 uur, Aangepast 21 april 2021, 15.00 uur

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/284481/na-jarenlange-strijd-van-kunstenaar-houden-omwonenden-renovatie-postkantoor-tegen

Beantwoording vragen D66 over voortgang verbouw Postkantoor

B & W Den Helder – Beantwoording vragen D66 over voortgang verbouw Postkantoor (1) (foto RSMuseum)B & W Den Helder – Beantwoording vragen D66 over voortgang verbouw Postkantoor (2) (foto RSMuseum)

PDF

PDF
B & W Den Helder –Beantwoording vragen D66 over voortgang verbouw Postkantoor, Zaaknummer 2021 017394, 20 april 2021

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eigenaar+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koopovereenkomst+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omwonenden+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebruiker+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huurder+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huurcontract+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woonvergunning+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitzetting+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uiterlijk+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monument+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herontwikkeling+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Renovatie+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaar+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Laagbouw+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoogbouw+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sloop+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Appartementen+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oplevering+Postkantoor

1 Comment

  1. De meest essentiële delen van het gebouw zijn gesloopt en veranderd in een bomkrater. En wat durven B & W te schrijven??

    “Geen aantasting van de kwaliteit van het gebouw”.

    “Respectvolle aanpassing”.

    De HELE politiek van Den Haag tot aan Den Helder is een grote smerige liegbeesten hufterzooi geworden. En wij doen NIETS!! De paar mensen, die zich nog wel verzetten – Pieter Omtzigt en Rob Scholte bijvoorbeeld – laten we volkomen in de steek. De zwaar overbelaste rechterlijke macht raffelt de zaak ook nog eens af, waardoor ze een beerput lucht, die honderden kilometers ver reikt, zogenaamd niet eens opmerken.

    Uiteindelijk betalen niet alleen Scholte en Omtzigt een afgrijselijke prijs voor onze lafheid, maar iedereen. Ons systeem is namelijk zo verrot, dat het binnenkort ook uw voordeur en wat daar achter zit aantast! Dat is de prijs van wegkijken.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image