Café Weltschmerz – Nieuwe Europese wetgeving vermorzelt ‘vrij’ internet: Rico Brouwer & Michiel Steltman

Nieuwe Europese wetgeving vermorzelt ‘vrij’ internet: Rico Brouwer & Michiel Steltman

Gepubliceerd op 6 sep. 2018

Over ‘geautomatiseerde Internetcensuur machines’ en ‘een verplichte belasting op hyperlinks’. Overheden in Europa willen via Europese wetgeving greep op het ‘vrije’ internet. De vrijheid van meningsuiting wordt digitaal buiten werking gesteld.

Rico Brouwer gaat in gesprek met Michiel Steltman: directeur van koepelorganisatie DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) over artikel 11 en 13 uit de richtlijn inzake ‘auteursrechten in de digitale één gemaakte markt’. Het Parlement van de Europese Unie stemt op 12 september 2018 over de meest recente versie van dit brondocument:

De ontwikkeling van digitale technologieën heeft geleid tot veranderingen in de manier, waarop werken en ander beschermd materiaal ontstaan en geproduceerd worden en in de verspreiding en exploitatie ervan. Er zijn nieuwe toepassingen opgekomen maar ook nieuwe actoren en nieuwe bedrijfsmodellen. In de digitale omgeving zijn ook steeds meer grensoverschrijdend geworden en worden aan de consument nieuwe mogelijkheden geboden om toegang te krijgen tot auteursrechtelijk beschermde inhoud. Hoewel de doelstellingen en beginselen van het EU kader voor auteursrechten nog steeds gelden, moet dit aan de nieuwe realiteit worden aangepast.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=NL

De hierboven genoemde tekst in het blauw is een hyperlink. De wetgeving, waarover op 12 september wordt gestemd maakt dat een verwijzing als deze wellicht niet meer mag, zonder dat er vooraf voor wordt betaald.

Reacties:
https://youtu.be/E7umEE0EkpI

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caf%C3%A9+Weltschmerz

1 Comment

  1. Het wordt toch steeds meer demoncratie

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.