Café Weltschmerz – MH17, wie het eerst liegt wint! Max van der Werff & Joost Niemöller

Gepubliceerd op 31 jan. 2017

TRIGGERWARNING;
Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten, die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hierop, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

Het wil niet rustig worden rond de officiële onderzoeksresultaten van de MH17.

Max van der Werff is blogger en burgerjournalist, die zich inmiddels een MH17 expert acht.
Joost Niemöller praat met hem over zijn drijfveren en de onderzoeksbevindingen.

Reacties:
https://youtu.be/uIDbpVk0b9k

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caf%C3%A9+Weltschmerz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Niem%C3%B6ller
https://robscholtemuseum.nl/?s=Max+van+der+Werff
https://robscholtemuseum.nl/?s=MH17