Business Plan Rob Scholte Museum Bijlage 1 A

Geachte organisatie van de Halve van Den Helder en belanghebbenden,

Om te beginnen wil ik Henk van Veen van de Woningstichting Den Helder danken voor het leggen van het eerste contact tussen de Halve en mijzelf.
Daarna André Koning van Stichting Stelling Den Helder voor zijn bezielende rondleiding met uitleg over het Westoever-terein en de mail met plattegrond.
Last but not least Karin Meijer en de andere organisatoren van de Halve voor hun uitnodiging om iets te bedenken en de toezending van het Halve-draaiboek.

Fort Westoever- vormt samen met Oostoever de Poort van gemeente Den Helder, ook wel Parel van het Noorden genoemd.
West- en Oostoever maken deel uit van de Stelling Den Helder.
Stelling Den Helder is een uniek samenstel van militaire objecten met een hoge culturele waarde.
Buiten de twee Poort-fortificaties zijn de Forten Dirksz. Admiraal, Kijkduin, Erfprins, Du Falga, Harssens, op de Laan, een hospitaalbunker, de telefoonbunker naast het oude Postkantoor en de Batterij Kaaphoofd deel van Stelling Den Helder.
Deze objecten zijn erkend als Rijksmonument, Provinciaal Monument en Stelling Den Helder is als geheel onderdeel van het beschermde stadsgezicht van gemeente Den Helder.

De Halve van Den Helder vroeg mij specifiek iets te bedenken in en bij Fort Westoever op het loopweekend 14 en 15 april 2012.
De bijzondere ruimtelijke kwaliteit en de unieke ligging van Fort Westoever naast Rijksweg N260 maakt de locatie uitermate attractief voor een culturele museale bestemming en maakte mij uiteindelijk enthousiast voor het Halve van Den Helder-project.
Want er is meer.
De toestand van Westoever is ondanks zijn huidige militair-museale status eigenlijk behoorlijk deplorabel en wel allereerst door het voorgenomen vertrek van de huidige gebruiker en ten tweede door de aanwezigheid van 8 diesel-generatoren met bijhorende bedieningsapparatuur, die de aanwezige ruimte in Westoever voor meer dan helft onbruikbaar maakt voor alles behalve de trotse machine-fetishjist.

Daarom neem ik mij de vrijheid om te komen met een gefaseerd ontwikkelingsplan, aanvang nemend met de Halve in april 2012 en daarna verder ontwikkeld in een ruimer plan voor de Stelling en gemeente Den Helder.

Fase 1
Op genoemde datum in april organiseer ik een theatrale ontvangst in Westoever voor de lopers van de Halve en de bewoners van Den Helder.
Ik doe dat samen met Harold van Geerestein.
http://www.etenbijdekunstenaar.com/even-voorstellen
En de theatergroep Woud Ensemble.
http://www.woudensemble.nl/
Het publiek wordt onthaald en door het Fort geleid door kunst, eten, poëzie en theater, waarbij gebruik wordt gemaakt van het gehele vloeroppervlak, dus ook juist de machine-ruimtes en het buiten-gebied.
Geerestein en het Woud Ensemble zijn door mij benaderd vanwege hun specifieke kwaliteit en ervaring wat betreft het gebruik van exceptionele omstandigheden als in Fort Westoever aanwezig zijn.
In het Halve Maan-weekend is de toegang vrij.
Kosten worden door ons geschat op 7 mille euro.
Afhankelijk van de wensen van de organisatie.
Met deze gelden wordt de catering van Geerestein vergoedt en het speciale theatergebeuren buiten en in de machine-ruimte.
Dan nemen we ons voor om op 21 en 22 april de voorstelling te herhalen, waarvoor entree-geld gevraagd wordt en de opbrengst is voor dan voornoemde partijen zelf.

Fase 2
Ikzelf krijg geen vergoeding voor mijn bijdrage aan de Halve.
Het dient mij slechts tot een soort sleutelgeld.
Mij interesseert Fort Westoever als permanente locatie voor een Rob Scholte Museum voor Moderne Kunst in Den Helder.
Graag zou ik daarom voor de komende 5 jaar een gebruiksovereenkomst om niet, maar wel tegen gebruikskosten, aangaan met een automatische verlenging van eenzelfde periode.
Uiteraard in overleg met Gemeente Den Helder over vergunningen en bestemmingsplan.
Eerder wilde ik het oude Scheringa Museum in Obdam, de St. Willibrordus in Heiloo en het oude Postkantoor van Den Helder voor een dergelijk doel verwerven.
Voorwaarde voor een gedegen nieuw gebruik is de verwijdering en onttakeling van de machine-kamer.
Ik heb Richard Verbrugge, oprichter en ex-eigenaar van Euro Demolition bereid gevonden dit karwei om niet op zich te nemen.
Idee is de diesel-generatoren professioneel af te breken, waarbij 1 van de 8 generatoren behouden blijft voor het Fort als nood-aggregator.
De resterende 7 worden verkocht, op 1 na , die aan Verbrugge zelf toevalt.
Verbrugge heeft geïnteresseerde kopers indien het geheel onaangetast inclusief bedieningspanelen wordt overgedaan.
Deze ontmanteling kan beginnen onmiddellijk na afloop van het 2e april-weekend, dus vanaf 23 april.
Daarvoor is natuurlijk wel toestemming vereist van alle betrokken partijen.
Opening en presentatie van de nieuwe ruimtelijkheid van Westoever kan plaatsvinden tijdens Monumentendag 2012 op 11 september.

Fase 3
Fase 3 betreft de medewerking van het nieuwe Fort Westoever aan de Nationale Marinedagen / Vlootdagen 2013.
Dan jubileert de Marine vanwege het 200-jarig bestaan en wordt aandacht besteed aan het feit, dat de Nederlandse zeemacht in dat jaar 525 jaar bestaat.
Verder is in dezelfde periode de Sail Training International 2013.
Onze medewerking is 2-ledig.
Fort Westoever opent als Museum voor Moderne Kunst de deuren.
Tevens stellen wij voor om dan bij deze gelegenheid in Fort Dirks Admiraal het project Art Invasion naar een idee van Chris Duinmeijer te realiseren.
http://artinvasion.blogspot.com/
Waarbij van alle EU/NATO-landen top-kunstenaars zullen worden uitgenodigd om in Dirks Admiraal een semi-permanente installatie te maken, die een internationaal publiek naar Den Helder zal trekken.
De gelijktijdige presentatie van een boek over de gehele Stelling Den Helder behoort tot de mogelijkheden.

Fase 4
De Halve in Westoever als jaarlijks terugkerend evenement.

Welnu, dit is in kort bestek de richting, die mijn nadenken over Fort Westoever heeft genomen.
Uiteraard ga ik hierover graag met alle betrokkenen in gesprek en geef ik U verdere toelichting.
Bij serieuze interesse kan ik U het complete Museum voor Moderne Kunst-plan incluis referenties, collecties, verdere mogelijkheden ter hand stellen, maar eerst hoor ik graag Uw principe-reactie op mijn voorafgaande 4-Fasen-voorstel.

In afwachting van Uw antwoord,

Rob Scholte
http://www.artfacts.net/index.php/pageType/artistInfo/artist/2059