Pieter Kos – Bericht aan de Fractie Leiders van de Huidige Helderse Coalitie

Bericht aan de Fractie Leiders van de Huidige Helderse Coalitie

Van: Pieter Kos (mailto:pieterkos@gmail.com)
verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 9.33
Aan: p.reenders
CC: Michiel Wouters; Tsjitske Biersteker; Peter Reenders; Nel Creemers; Marinus Vermooten; Carla van Driesten
Onderwerp: Re: Uitnodiging

Beste Mensen,

De manier waarop Nihot zijn uitnodiging stelt laat alweer zien dat ze op niets anders uit zijn dan het zwart maken van dit/jullie college/wethouders. Zie daarvoor ook zijn blog. De meerwaarde van een gesprek met mensen die niets anders willen dan ons het moeras in trekken ontgaat mij.

Verder hebben wij binnen de coalitie afgesproken (in ons laatste overleg voor de vakantie) dat er een nieuwe benadering komt voor het postkantoor. Dat ben ik nu aan het voorbereiden. Een oplossing wordt gezocht waarin Scholte in staat wordt gesteld de belande grond te kopen of te huren, waarbij ontwikkeling van de rest van het gebouw als kostendrager moet dienen om dit mogelijk te maken. In de eerste week dat ik terug ben van vakantie heb ik gesprekken met 2 ervaren bureaus op dit gebied om dat traject te begeleiden.

Het grootste probleem voor het ontzettend sympathieke Scholte museum is inmiddels Scholte zelf en in zijn kielzog Marc Nihot. We blijven netjes en zakelijk. En blijf als raad dan ook in je rol. Er is een traject gaande conform coalitieafspraak. Blijf daar weg is mijn advies, het kan onmogelijk iets goeds opleveren.

Hartelijke groet

Pieter Kos
Wethouder economische bloei gemeente Den Helder
Haven, luchthaven, economie, citymarketing, toerisme en bedrijfsvoering

Verstuurd vanaf mijn iPad

1 Comment

  1. In een democratie controleert de gemeenteraad het college van B&W.

    In een dictatuur controleert het college de raad en zegt haar aan wat haar rol is. Uiteindelijk wordt die rol applaudisseren voor B&W a la Opperste Sovjet in de Sovjetunie.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.