Brief van Stadspartij-fractievoorzitter Peter Reenders aan zijn collega’s van de huidige Helderse coalitie

Op 14 aug 2015 heeft p.reenders <p.reenders@ziggo.nl> het volgende geschreven:

Beste allen,

Je begeeft je op glad ijs.
Nel kiest gelukkig nog voor de optie om alleen over het Rob Scholte museum te praten.
Je moet je afvragen nu het college, ons college, met plannen bezig is over het RSM je dan wel met Marc Niholt en Rob Scholte moet praten met het risico dat jullie uit de tent gelokt worden en allerlei uitspraken doen die weer tegen de coalitie gebruikt zullen worden.

Met vriendelijke groet,
Peter

3 Comments

 1. Waarom het ondanks dit soort onmetelijke bagger toch nog goed gaat met het Rob Scholtemuseum?

  “De cultuur heeft haar hoogste bloei bereikt in tijdperken van politieke zwakheid” (Friederich Nietzche).

  • Loes Vermeer-Lagerveld 16 augustus 2015 op 15:33

   Dick, wat een prachtige en toepasselijke spreuk en oh zo beschaafd. En inderdaad, er zit ook nog een kern van waarheid in, met name met betrekking tot het museum van Rob. Steeds meer bezoekers, o.a. bekende Nederlanders die hun steun hebben betuigd door ondertekening van de Open Brief aan Burgemeester en Wethouders. Ik kan dit uit eigen wetenschap beamen want als vrijwilliger in het museum heb ik deze VIPS ontmoet. Diverse fractievoorzitters zijn o.a. daarom uitgenodigd om met eigen ogen te komen zien welke werkzaamheden reeds door Rob Scholte en zijn vrijwilligers zijn verricht om het museum en andere vertrekken nog completer te maken. Op jaarbasis zal dit museum al meer bezoekers hebben dan De Nollen. En de meesten komen van elders, zelfs uit Belgie en Duitsland, Arnhem, Nijmegen, Haarlem, Amsterdam, Sneek, Leeuwarden etc.etc. Nu de Helderse bevolking nog, ofschoon steeds meer groepen Helderse burgers (o.a. het ROC.) een rondleiding met Rob in het museum hebben gemaakt.
   Hier is sprake van Traffic, vooral de mensen van buiten vragen na het bezoek naar andere galeries en natuurlijk wordt dan verwezen naar o.a. Windkracht 13, Atelier Richter, Aris Laan en Kunst en Kitchen in de Breewaterstraat. En dat willen we toch in Den Helder !!!
   Doe dan allemaal mee en houdt op met negativiteit,het College moet hier zeker mee ophouden. Zij zijn er voor de burgers en niet alleen voor zichzelf. Zij worden door de burgers van Den Helder betaald,dus dienen zij te handelen in het belang van deze burgers. De mail van de heer Kos is echt beneden peil. Hij verwijt de heren Scholte en Nihot verwijtbaar gedrag, maar hij maakt zich er zelf schuldig aan. Een wethouder op niveau mag toch de fractievoorzitters van de raad (coalitie) niet aanschrijven met de mededeling om niet met burgers te praten. Heeft de heer Kos ooit gehoord van dualisme? De raad maakt zelf wel uit of zij contacten leggen en met burgers spreken, ook al is dat tegen de zin van een wethouder!! Ik herhaal nog maar eens de wijze woorden van raadslid Michiel Wouters tijdens een raadsvergadering n.a.v. zijn bezoek aan Rob Scholte: Wanneer ik vind dat ik als raadslid ergens moet zijn, waar dan ook, ben ik er. Wijze woorden die gehandhaafd moeten blijven!!

 2. Loes, als ik ergens kom, dan neem ik meestal een slagroomtaart mee. Nadat al mijn pogingen om af te vallen jammerlijk zijn mislukt, is de rest dikker maken de enige optie die ik nog heb, om mijn imago een beetje te redden. Je kunt toch op je klompen aanvoelen, wat zompige polderbestuurders gaan doen, als ze geconfronteerd worden met een instelling van enig niveau.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.