Brief van Scholte-advocaat Marcel Teunis aan Jaap Draaisma 29 oktober 2015

Urban Resort
T.a.v. de heer J. Draaisma

Datum 29 oktober 2015
Van M.G.I.W. Teunis
Inzake Scholte/Gemeente Den Helder
Dossier 18034/mt/jh
Uw kenmerk —

Geachte heer Draaisma,

Mijn kantoorgenoot mr. Commijs en ik behartigen de belangen van de heer Scholte in het geschil met de gemeente Den Helder.

Naar ik heb begrepen bent u door de gemeente ingehuurd om een passende gebruiker voor het voormalig postkantoor te vinden.

Ik las in uw e-mail aan de heer Scholte van 28 oktober jl. alsmede een deel van uw (concept) rapport met betrekking tot de toekomst van het voormalig postkantoor, namelijk scenario 1.
Hoe de andere scenario’s eruit zien is mij dus niet bekend.

Ik begrijp dat uw rapport volgende week dinsdag aan B&W en aan de Raad van de gemeente wordt gepresenteerd.

U verwacht van de heer Scholte uiterlijk vrijdag 30 oktober a.s. (morgen!) een reactie op voormeld scenario 1.

Gelet op de inhoud van scenario 1 gaat dat zeker niet lukken.
U gaat wel erg voortvarend te werk, waarbij ik mij afvraag of wel bekend bent met de juridische status van de heer Scholte (diens gezin).

Alvorens deze kwestie verder met de heer Scholte te bespreken wil ik eerst kennisnemen van de andere scenario’s.

Uw nadere berichten zie ik dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M.G.I.W. Teunis

1 Comment

  1. Een top advocaat! Er is alle reden tot optimisme, maar ik begrijp niet waarom het gemeentebestuur de ‘scheeptelegraaf’ ineens zo plotseling van volle kracht achteruit naar volle kracht vooruit heeft gezet. Want dat geeft heftige trillingen in het schip en zoiets levert natuurlijk een telefoontje op naar de brug van verontruste TD ers die zich afvragen wat ze op de brug in Godsnaam van plan zijn….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.