Brief van Gemeente Den Helder aan Rob Scholte 10 november 2015

Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 20
1782 MC Den Helder

http://www.denhelder.nl
info@denhelder.nl

telefoon (0223) 67 1200
fax (0223) 67 1201

Rob Scholte Museum
Rob Scholte
Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder

datum: 10 november 2015
kenmerk: AI15.09512
afdeling; Ruimte en Economie
contactpersoon:
doorkiesnummer
bijlagen: –
referentienummer:
onderwerp: Ontvangstbevestiging

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief van 08 november 2015 met betrekking tot informatiebrief over het Rob Scholte Museum en een verzoek om een gesprek met de wethouder op 09 november 2015 ontvangen.

Uw schrijven is geregistreerd onder nummer AI15.09512 en wordt behandeld door de afdeling Ruimte en Economie.

DEZE ONTVANGSTBEVESTIGING IS IN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM AANGEMAAKT, DAAROM TREFT U GEEN ONDERTEKENING AAN.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp behandelen.