Brief met uitnodiging van oud-raadslid Marc Nihot aan zijn ex-collega’s: alle fractieleiders van de huidige Helderse coalitie uitgezonderd Stadspartij-voorzitter Peter Reenders

Van: Marc Nihot <info@marcnihot.nl>
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2015 22:53
Aan: Carla van Driesten
Onderwerp: Uitnodiging

Beste Carla,

Graag zou ik je bij deze willen uitnodigen om je bij te praten in het dossier Rob Scholte Museum.
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd, en volgens mijn informatie worden jullie als raad niet juist geïnformeerd.

Ook spelen er binnen de gemeente nog een aantal andere dossiers waar ik inmiddels informatie over heb ontvangen, die niet bij jullie als raad bekend is gemaakt. We hebben het dan oa over informatie met betrekking onderzoek Geurt Visser, Meerwerf, Watertoren en nog een aantal andere onderwerpen.

Ik zou je om bovenstaande redenen willen uitnodigen in het museum, zodat ik je ook kan laten zien wat er de afgelopen 8 maanden allemaal is gebeurd.
Uiteraard zijn je commissieleden bij dit gesprek meer dan welkom. Ik informeer jullie als fractie graag over alle ontwikkelingen.

Een soortgelijke uitnodiging wordt ook gestuurd aan Tjitske, Nel, Michiel en Marinus. Na deze serie gesprekken nodig ik ook de andere fracties uit.
Het idee om de verschillende raadsfracties uit te nodigen heb ik van Marcel de Knijf gekregen. Met hem heb ik reeds gesproken en hij dacht dat het goed was om jullie persoonlijk van informatie te voorzien.

Hopelijk wil je samen met je fractie op mijn uitnodiging ingaan en kunnen wij op korte termijn een afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marc Nihot

06-47240484
info@marcnihot.nl
http://www.marcnihot.nl

Alle uitnodigingen als PDF:
Uitnodiging Carla van Driesten
Uitnodiging Michiel Wouters
Uitnodiging Tjitske Biersteker
Uitnodiging Nel Dol
Uitnodiging Marinus Vermooten

1 Comment

  1. Hopende dat men gehoor op deze uitnodiging zal geven is er mogelijk een oplossing
    voor de grote problemen die momenteel de gemeente teisteren .
    Hier moet toch over gepraat kunnen worden .
    Dit is toch de taak van de gemeenteraad ?
    Doe dat dan.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.