Brief aan familie Scholte (17)

donderdag, 5 april 2018

Lieve familie Scholte,

Rutte bemoeit zich niet met

Den Haag bemoeit zich met “niemand”?

Ik sloeg Ezechiël op 37

De Hereniging
Ezechiël 38
De Overwinning

De tegenkrachten zijn sterk, taai en meedogenloos !
De medewerking ten goede uit God is sterk, taai en onvergankelijk !

Er zit nog een adder in de Gemeenteraad:
Schuiling !

Deze adder is in Genesis:
de Kop is vermorzeld !

Genesis 2:15

Deze vijandschap zal u den Kop vermorzelen.

(22) God zei: De mens is geworden
Onzer door het geweten
goed en kwaad
het betekent:

niet letterlijk, maar spot.
Niet als God gelijk, maar vreselijke ellende

(VAN GOD AFGESNEDEN)

Jezus Christus is de hereniging en de hereniging en de overwinning met ons, die tegen de wereld, de slang en onze eigen zonde heeft gestreden.

Jullie zullen behouden worden en zijn:

Psalm 140
O heer verlos mij uit de banden
waarin de boze mij beknelt
Behoed mij voor de wreedaards handen
voor dwingelandij en woest geweld

En tongen scherpen zij als slangen
en zij smeden valsheid en bedrog
zij passen niet in mijne gangen
met wonden vol van adders pog (vergif)

Liefs,

Lamberthe

Houd goede moed

Ik heb deze wereld

Overwonnen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brief+aan+familie+Scholte