Brief aan familie Scholte (16)

Lieve familie Scholte,

Burgemeester en wethouders van Den Helder vinden het helemaal top om
1) ons geld te gebruiken in
2) illegale verkoop Postkantoor
3) zonder de Helderse bevolking die “rechtszaken als deze democratisch”door te betalen
4) Revanche op de Helderse bevolking en jullie Postkantoor.
5) Wie heeft het lef deze Burgemeester met een motie eruit te gooien?
(WIJ)
6) Wij en jullie moeten op een ondemocratische manier in het Postkantoor verblijven? en het laten? zitten?
7) Er is niets wat met een politieke beslissing kan worden teruggedraaid?
8) Die andere wethouders?
(overige) ————————————————————-> WEG ERMEE !!! NU !
Schuiling ————————————————————-> WEG ERMEE !
Weg met B en Weg er mee.

———-> Tuin gaat voor jullie beslissen?
———-> Met geld?
———-> Zonder de politiek?
———-> Solo?
———-> Geen betalingsachterstanden? met Tuin?

de ALLERLAATSTE KLAP ?????
van onze verslaggevers ???

Leviticus 26:7
En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen

Liefs van God
onze Vader

Psalm 146
Vest op prinsen geen betrouwen
daar men nimmer heil bij vindt
zoudt g’uw hoop op mensen bouwen
als Gods hand hun geest ontbindt
keen zij tot de aarde weer
storten met hun aanslag neer

Leviticus 26:6
En ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt

Jullie hoeven 1 jaar niks te doen.

Leviticus 27:18
Maar indien hij na het jubeljaar zijn akker heiligt, zal de priester hem het geld berekenen overeenkomstig de jaren die nog overblijven tot het jubeljaar, en het zal van de geschatte waarde afgetrokken worden.

Leviticus 27:34
Dit zijn de geboden, die Here Mozes gegeven heeft voor de Israëlieten op den berg Sinaï.

Maar ook voor ons.
Nu nog.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=brief+aan+familie+Scholte