Brief aan familie Scholte (12)

sept. 2017

Lieve fam. Scholte,

Men blijft het Rob Scholte Museum negeren!

Anderen/wij nooit!

Dit gaat door tot Lolke Kuipers is/gaat aftreden, evenals ene Odd Wagner en daarna de smerigste machthebbers Koen Schuiling, Woningstichting en Zeestad!
Stiekem spelen in de verte (pesten).
Nog 3 te gaan en dat zal niet lang meer duren.

Liefs,

Lamberthe

PS

Die bunker is historisch van Helderse waarde!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/succesvol-zeestad-mag-tweede-termijn
Zo wil men door regeren, men is B & W

‘Museum straks mogelijk’
Zoveelste ‘Bestemmingsplan oude postkantoor komt in de raad’

Het Zwanenlied

‘De Heere onze Gerechtigheid’

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.
ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

Al sprak daar een stem uit de heilige blaān
van ’t Lam, met de zonden der wereld belaān,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk;
‘k stond blind en van verre, in mijzelve zo rijk!

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer:
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer’
en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld,
Zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vluchtt’ ik tot Jezus ! Hij heeft mij gered,
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet.
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’ en geloofde en — mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost, onder ’t heiligend kruis
naar ’t erfgoed daarboven, in ”t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d”aardse woestijn.
‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenlied zijn.

Robert Murray McCheyne – 18 november 1834