BREAKING NEWS – Delano Weltevreden: Bestuur Stadspartij onthoofdt interne oppositie

DEN HELDER – Het bestuur van de Stadspartij heeft de fractieleden die eerder uit de fractie waren gezet nu ook uit de partij gezet.

Volgens het bestuur hebben zij in strijd gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en hebben zij de partij op onredelijke wijze benadeeld. Hen wordt stemmingmakerij verweten. Ook wordt hen kwalijk genomen dat zij zonder toestemming van het bestuur het logo van de Stadspartij hebben gebruikt in een openbare brief. Die stond deze week in de Helderse Courant.

Carlo Assorgia, Paul Koopman, Joke Vorstman en Marcel de Knijf hebben een brief ontvangen waarin hen dat is meegedeeld. Het lidmaatschap van Daniëlle Pater, eveneens in ongenade gevallen, was eerder al door de partij beëindigd.

Paul Koopman stelt dat het bestuur probeert de interne oppositie de mond te snoeren vóór de ledenvergadering van donderdagavond. ,,Maar dat gaat niet lukken. De lawine die over hen heen komt, kunnen zij niet meer tegenhouden. Het is de leden duidelijk wat er nu gedaan moet worden: het bestuur en de groep van Reenders moeten naar huis gestuurd worden.”

Binnen de Stadspartij is het al enige tijd onrustig. De leden van Stadspartij 2.0 vinden dat de groep Reenders kiezersbedrog heeft gepleegd door de vorige coalitie op te blazen en in zee te gaan met VVD, D66, CDA en PvdA. Dat de Stadspartij akkoord is gegaan met eventuele nieuwbouw van het stadhuis is volgens Stadspartij 2.0 niet aan de kiezers uit te leggen.

NHD, 14-10-2015, 10:30 (Update 14-10-2015, 10:44)

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Deze man heeft volkomen gelijk en de ASICALE manier waarop het Stadspartij bestuur dit heeft gedaan is schandalig .
Iemand die al 11 jaar lid is op deze manier een dolk in zijn rug te steken en mond dood probeert te maken is walchelijk en schandalig .
Maar dat geld ook voor de anderen die zij proberen mond dood te maken .
Alleen om dat ze doodsbang zijn dat deze mensen tijdens de ledenvergadering recht op spreektijd hebben en ze daar ook gebruik van zouden maken .
Het lijkt RUSLAND wel alleen daar word je ook nog vermoord om je mond dood te maken .
Op deze manier maakt het bestuur van de Stadspartij de lokale politiek belachelijk en brengt schade aan de geloofwaardigheid van de helderse bestuurders .
En dat allemaal dankzij P Reenders en zijn 5 companen die totaal onbetrouwbaar en ongeloofwaardig zijn .
Dankzij deze heren is de Stadspartij naar de klote geholpen en daar kunnen ze trots op zijn .

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Dit doet een bestuur dat twee petten op heeft. Een van de zes van Reenders zit in het bestuur, dus speelt het bestuur onder een hoedje met de zes van Reenders. Een gezond bestuur van een partij moet maar één ding doen: een fractievoorzitter die er niet in slaagt om koers te houden en niet elf mensen die door het volk gekozen zijn te binden als team, van zijn taak ontheffen. Want hij heeft als bindend persoon gefaald, vooral ook naar de kiezer.
Verder liggen er drie moties, geacht bestuur, voor uw ledenvergadering waarin ook de posities van de zes en de vijf aan de orde komen. Op uw eigen agenda dus, ook al mag u de vergadering niet voorzitten omdat u onderwerp van een van de moties bent. Om dan nog gauw even de vijf eruit te gooien, is van even laag en ondemocratisch niveau als het beruchte onbeschofte sms’je. Het kan juridisch ook niet, want de vergadering is geschorst, je kan daarop geen inbreuk maken, tussentijds.
Maar, het zij nog maar eens gezegd: alle handelingen, ook die van de voormalige oppositie, waren gericht op het buitenspel zetten van de ledenvergadering van de Stadspartij: de installatie van een nieuw college moest vooral eerst plaatshebben, dan was er een voldongen feit en dan kon de ledenvergadering geen roet meer in het eten gooien. Respectloos en onbeschoft, ook naar leden en kiezers. Dit alles onder de bezielende leiding van de burgemeester, die in de ene raadsvergadering de vijf de mond snoerde, maar achter de schermen keurig samenwerkte met de zes en met hen een Junta in elkaar knutselde. Een burgemeester met twee tongen: onbetrouwbaar, niet bindend, dus ongeschikt. Net als dhr Reenders. Hopelijk maakt de ledenvergadering deze barre gang van zaken ongedaan. Doen ze het niet, dan gaat de Stadspartij van 11 naar 0, bij de verkiezingen. Wegens verraad aan de kiezer.

Mike Kamp
Hij heeft de waarheid aan zijn kant.

Wilhelmina Kloosterhuis · Gastvrouw bij Inloophuis Den Helder
verdeel en heers?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27529714.ece/Bestuur-Stadspartij-onthoofdt-interne-oppositie?lref=SL_1