Bo-Anne van Egmond – Wethouder Haitsma van Den Helder stapt op + Redactie DHA – VVD wethouder Haitsma dient ontslag in + Ronald Boutkan – Coalitie gaat nog even door na vertrek VVD

Wethouder Haitsma van Den Helder stapt op

Wethouder Bob Haitsma van financiën stapt op. Dat is woensdagmiddag uit een extra overleg van het college van burgemeester en wethouders gekomen.

Dinsdagavond liet de VVD al weten uit de Helderse coalitie te stappen. Haitsma wilde eerst nog overleg voeren met zijn collega’s over zijn positie, alvorens hij opstapte. Het verlaten van de coalitie door de VVD is nu aanleiding voor de wethouder om zijn ontslag aan te bieden.

In een brief aan de raad stelt Haitsma, dat het ’te betreuren valt, dat politieke opvattingen en standpunten in de raad niet via dialogen tot oplossingen kunnen worden gebracht, iets, waar het volgens mij voor in het leven is geroepen’. “De afgelopen twee jaar heb ik ervaren als een zeer intensieve betrokken periode, waarbij ondanks alle uitdagingen en geschillen, steeds gezocht werd naar oplossingen in het belang van de gemeente en haar inwoners. Daar dank ik mijn collega’s voor.”

Haitsma was sinds 5 oktober 2015 wethouder.

Lees hier: VVD Den Helder zegt samenwerking coalitie op
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vvd-den-helder-zegt-samenwerking-coalitie-op

Lees hier: CDA Den Helder beraadt zich nu ook
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/cda-den-helder-beraadt-zich-nu-ook

Noordhollands Dagblad, 4 oktober 2017, 16:58

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Dhr Haitsma is kort van memorie:
1. Als VVD-fractievoorzitter deed hij, toen het andere college er nog zat, niets anders dan al hun plannen en besluiten onderuit halen: niets was goed. Hoezo dialoog?
2. De VVD, met dhr Haitsma, besloot met de helft plus een om de schouwburg te verplaatsen, ondanks ernstige waarschuwingen van de PvdA (dhr Rijnten) voor ernstige tekorten. Die er nu zijn. Hoezo dialoog?
3. De VVD gaf mede opdracht aan advocaat Nauta Dutilh om een schikking te treffen met dhr Scholte, vanuit dialoog. Toen die schikking er kwam, via een redelijk bod van dhr Scholte, deed het college, met dhr Haitsma, alsof die niet bestond, tot aan de rechter toe, ook al stond het adres van het college op de enveloppe. Hoezo dialoog? De rechter vroeg maandag om een dialoog, die wees het college met dhr Haitsma hard af, via hun advocaat.
4. De negen miljoen voor renovatie stadhuis is (ruim) politiek wisselgeld van de Stadspartij. Het stadhuis kan makkelijk voor minder worden opgeknapt. Waarom moeten er beveiligde kamers voor wethouders en burgemeester in komen? Worden ze plotseling bedreigd? Klimaatsysteem waar ramen en deuren duurzaam open kunnen, in de stad van de frisse lucht? Allemaal treiteren en vertragen, want dialoog en meerderheid in de Raad, daar hebben we geen boodschap aan, bij de VVD.
Overigens, al deze woorden gelden ook voor CDA, D66 en PvdA.

Daniël Groot · In de Orde van Oranje -Nassau . bij Daniel Groot //op 28-2-2008 Door Hare Majesteit De Koningin Daniel Groot benoemd tot
En VVD / D66 / CDA / wel een nieuwe stadhuis voor 33,miljoen, kloppen de boeken wel Wethouder van Financiën , VVD !!!!

Daniël Groot · In de Orde van Oranje -Nassau . bij Daniel Groot //op 28-2-2008 Door Hare Majesteit De Koningin Daniel Groot benoemd tot
Waar om nu zo draaien VVD Den Helder, hier zit meer achter, jammer dat u dat Den Helder aan wil doen , vinden u Kiezers niet leuk ,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/wethouder-haitsma-van-den-helder-stapt-op

VVD-wethouder Haitsma dient ontslag in

Den Helder – Bob Haitsma, wethouder in het college namens de VVD, heeft woensdag zijn ontslag ingediend. Aanleiding is het uit de coalitie stappen van de VVD.

“De VVD fractie heeft mij in 2015 voorgedragen als hun wethouder en de raad heeft mij als dusdanig op 5 oktober 2015 benoemd. Nu deze politieke situatie is ontstaan, hetgeen ik persoonlijk zeer betreur, rest mij niets anders dan, dat ik mijn ontslag met ingang van heden, 4 oktober 2017, aan de raad aanbied”, zo meldt Haitsma.

“De afgelopen twee jaar heb ik ervaren als een zeer intensieve betrokken periode, waarbij ondanks alle uitdagingen en geschillen, steeds gezocht werd naar oplossingen in het belang van de gemeente en haar inwoners. Daar dank ik mijn collega’s voor.”

“Het valt te betreuren, dat politieke opvattingen en standpunten in de raad niet via dialogen tot oplossingen kunnen worden gebracht, iets waar het volgens mij voor in het leven is geroepen.”

Den Helder Actueel, 4 oktober 2017 – 16:59

Reacties:

Fred
4 oktober 2017 at 17:15
Als hij bedoeld. dat traineren van de renovatie plannen en naast jullie neerleggen CQ niet uit voeren / vertragen van raadsbesluiten, ten einde de plannetjes van de VVD door te kunnen drukken, in het belang van de gemeente en zijn bewoners zou zijn, dan kunnen wij echt niet treuren, dat de VVD het veld ruimt.

Henk van Kuijk
4 oktober 2017 at 17:59
Dhr Haitsma is kort van memorie:
1. Als VVD-fractievoorzitter deed hij, toen het andere college er nog zat, niets anders dan al hun plannen en besluiten onderuit halen: niets was goed. Hoezo dialoog?
2. De VVD, met dhr Haitsma, besloot met de helft plus een om de schouwburg te verplaatsen, ondanks ernstige waarschuwingen van de PvdA (dhr Rijnten) voor ernstige tekorten. Die er nu zijn. Hoezo dialoog?
3. De VVD gaf mede opdracht aan advocaat Nauta Dutilh om een schikking te treffen met dhr Scholte, vanuit dialoog. Toen die schikking er kwam, via een redelijk bod van dhr Scholte, deed het college, met dhr Haitsma, alsof die niet bestond, tot aan de rechter toe, ook al stond het adres van het college op de enveloppe. Hoezo dialoog? De rechter vroeg maandag om een dialoog, die wees het college met dhr Haitsma hard af, via hun advocaat.
4. De negen miljoen voor renovatie stadhuis is (ruim) politiek wisselgeld van de Stadspartij. Het stadhuis kan makkelijk voor minder worden opgeknapt. Waarom moeten er beveiligde kamers voor wethouders en burgemeester in komen? Worden ze plotseling bedreigd? Klimaatsysteem waar ramen en deuren duurzaam open kunnen, in de stad van de frisse lucht? Allemaal treiteren en vertragen, want dialoog en meerderheid in de Raad, daar hebben we geen boodschap aan, bij de VVD.
Overigens, al deze woorden gelden ook voor CDA, D66 en PvdA.

scherpe ogen en oren
4 oktober 2017 at 20:33
Erg jammer dat de heer Haitsma geen zitting meer heeft in het college. Ik wens hem veel succes in de toekomst en bedankt voor uw inzet voor onze mooie gemeente.

Fred
5 oktober 2017 at 07:54
Zou hij nu niet door hebben , dat hij van de VVD fractie de keuze heeft gekregen tussen wegwezen en wegwezen. Hij gewoon voor het blok gezet is ? Zo van wij trekken ons terug, wat jij doet zoek het maar uit, je hebt bij deze geen partij meer achter je staan waar je op terug kunt vallen. Ybeltje toch gelijk ???

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/vvd-wethouder-haitsma-dient-ontslag/

Coalitie gaat nog even door na vertrek VVD

Den Helder – De coalitie en het college gaan voorlopig nog even ‘gewoon’ door. Het opstappen van wethouder Haitsma en het uit de coalitie stappen van zijn partij de VVD is bij alle partijen wel op korte termijn reden voor overleg.

De Partij van de Arbeid is het duidelijkst: “De coalitie heeft nog een meerderheid en wat ons betreft maken wij de periode tot de verkiezingen af”, zo laat fractievoorzitter Peter de Vrij weten. “12 oktober spreken wij de leden om te spreken over de extra gelden voor het stadhuis en dan zal ook onze positie worden bepaald ten aanzien van de huidige coalitie. Het opstappen van de wethouder is een treurig moment voor hem en de stad. Het is altijd vervelend als je moet opstappen, doordat de partij iets anders wil en het niet aan eigen handelen ligt.” De Vrij besluit met de woorden: “De stad zit niet te wachten op deze ellende.”

D66 is volgens fractievoorzitter Hans Verhoef ook niet van plan uit de coalitie te stappen, maar wethouder, fractie en partijbestuur vergaderen vanavond. Op voorhand kan niet worden gezegd, wat daar als besluit uit komt. Het CDA vindt het opstappen van Haitsma “een logische vervolgstap na de stap, die de VVD-fractie heeft genomen om uit de coalitie te treden”, zegt Roy Slort. Op de vraag, of het CDA nu ook denkt aan stoppen met de coalitie, meldt Slort: “zo ver zijn we nog niet”. Het CDA zit deze week wel “op verschillende momenten met fractie, bestuur en wethouder bijeen om een zorgvuldige afweging te maken”.

Bij de Stadspartij hebben ze donderdagavond overleg om de ontstane situatie te bespreken.

Den Helder Actueel, 4 oktober 2017 – 17:52

strandloper
5 oktober 2017 at 01:56
Ga nog maar even door maar niet langer dan een paar dagen. In die tijd kunnen de regerende partijen zeer zorgvuldig met alle betrokkenen in hun partij in de media brengen, dat zij altijd hebben gestreden in het belang van de stad en haar inwoners en dat ook wilden blijven doen, echter dat zij nu in het belang van de stad en haar inwoners zich genoodzaakt zien dat niet meer te doen.
Een gebouw, nieuw of te renoveren, dat kan dienst doen als een stadhuis was, is en blijft de splijtzwam in bestuurlijk Den Helder.
Hoe nu verder? Ik denk, dat de kiezer hierover toch maar weer een uitspraak moet doen. De partijen zullen het stadhuis als onderwerp in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen. Dan wel voorzien van duidelijke taal over locatie, in welke vorm en met open oog voor dialoog en samenwerking op die punten naar andere partijen. De voorzitter van het college en van de raad wacht de mooie taak een en ander bij elkaar te brengen en zich er voor te hoeden op geen enkele wijze voor verdeeldheid te zorgen door onder andere zich niet op te stellen als een partijpolitieke voorzitter.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een stadhuis in het centrum en wel in het leegstaande V&D gebouw. De ijzersterke argumenten daartoe laat ik hier even buiten beschouwing.

Hotmail 2
5 oktober 2017 at 07:13
En parkeren op station zuid zeker ????

Monique_K
5 oktober 2017 at 11:32
lol @ strandloper met zijn ‘ijzersterke argumenten’. Ik heb nog nergens gehoord of gelezen of de eigenaar van dat pand het überhaupt wil verkopen of verhuren, en zo ja voor hoeveel. Laat staan dat er iemand een idee heeft of het wel te verbouwen is tot kantoorruimte met veel ramen en licht, en hoeveel dat zou kosten.

Fred
5 oktober 2017 at 07:44
Zitten ze weer in een tweedehands gebouw van een failliet winkelconcern en in een zelfde situatie als waar ze nu zitten en niks anders te doen hebben , dan zitten te mekkeren dan dat ze nieuwbouw willen en nu in een oud bejaardenhuis/winkel zitten. En er zijn zeer ijzersterke argumenten omdat zeker niet te doen, maar die laat ik even buiten beschouwing.

Jonathan
5 oktober 2017 at 07:55
Het zou ook veel beter zijn als de wethouders van D66 en het CDA ook hun portefeuille inleverden en opstapten.

Fred
5 oktober 2017 at 08:16
Ik denk dat je dan de VVD in de kaart speelt. Die zijn uit op een crisis ! Als er een schaap over de dam is , volgen er hopelijk meer !

Stefan
5 oktober 2017 at 10:28
Standloper is zeker VVD-er, misschien wel ondernemer in de bouw of misschien wel kennis van de voorzitter.

strandloper
5 oktober 2017 at 23:51
Nee Stefan, ik ben geen van drieën. Ik ben strandloper zonder binding aan wat dan ook.

Henk van Kuijk
5 oktober 2017 at 11:53
Hopelijk gaat de uitvoering van een raadsbesluit bij ruime meerderheid ook “gewoon” door. Want als je als Gemeentebestuur in vier jaar de wens van de kiezer niet kan uitvoeren en respecteren, dan ben je niet capabel en ongeloofwaardig. Overigens, er is sprake van verbouwen, en zeker geen renovatie. En dat ingrijpend verbouwen is weer een machtsspel om de prijs op te jagen, en het besluit te saboteren. Heel doorzichtig en vals. Respect voor de burger is afwezig.

strandloper
5 oktober 2017 at 15:22
Ja, bezwaren, problemen en lol genoeg. Bestuurlijk Den Helder blijft onafgebroken in gebreke en dat wil zeggen, dat de inwoners/kiezers het moeten oplossen. Als de geachte lezers constructief meedenken, staat er voor je het weet een geweldig stadhuis in het centrum op papier.
Het V&D pand is te beeldbepalend en te groot om leeg te laten staan in een binnenstad. De eigenaar zal het nooit meer verhuren of verkopen aan een partij die er commercieel gebruik van kan maken.
Er moet echt een invulling voor komen voor dit pand gelegen aan de belangrijkste winkelstraat die ook nog eens leidt naar Willemsoord. Veel meer menselijke beweging daar is van levensbelang.
Aan het werk dus. Parkeren is geen probleem en zelfs mogelijkheden tot uitbreiding achter het pand, in de kelder en uitbreiding boven de Kroonpassage.
Het fraaie ronde restaurant op de betonnen paal moet uiteraard blijven met mogelijkheid tot politiek café.
Voor bouwtechnische oplossingen ben ik niet de aangewezen persoon. Daglicht naar binnen laten vallen, lijkt niet onmogelijk.
De afgelopen jaren werd er slechts naar geld gekeken. Het was crisis geachte lezers. Nu niet meer, het geld stroomt binnen. Zeestad, Provincie, Woningstichting, Gemeente kunnen genoeg middelen op tafel leggen.
Het uitgewerkte “lezersplan” wordt aan de gemeente en politieke partijen aangeboden en ingebracht bij de verkiezingen door partijen die er mee aan de slag gaan. Op die partijen gaan wij stemmen en u weet dan, dat er bij voorbaat een grote meerderheid zal ontstaan.
Die kiezer/inwoner die het gemeentelijk bestuur dwingt een fraaie weg te bewandelen die zij zelf niet kunnen vinden. Wat wilt u nog meer?

Monique_K
5 oktober 2017 at 16:36
De crisis is over dus het geld stroomt binnen? Dus we leggen ineens niet meer bij, want Willemsoord en de Kampanje hebben helemaal geen tekorten? De haven draait ook met giga winst, idem het vliegveld?
Dus we kunnen wel eventjes een miljoentje of tig ophoesten om een pand in de binnenstad te kopen, en daarna nog eens een miljoentje of tig om het te verbouwen. En tegen de tijd dat het eindelijk klaar is gaan de Noordkop gemeenten fuseren en komt het stadhuis centraal in Schagen te staan, zit je dan met je investering van weet ik hoeveel miljoenen voor een kantoorgebouw dat geen enkel nut meer heeft.

Fred
5 oktober 2017 at 16:52
De natte droomballon van strandloper. Beetje jammer Monique, dat jij nu voor speld fungeert.

Fred
6 oktober 2017 at 16:50
Maak het V&D pand onderdeel van het winkelcentrum Kroonpassage, waar het toch al aan vastzit. Verdeel het pand in kleinere secties en maak daar winkeltjes van en kleinschalige horeca. Dan ben je in èèn klap van het grootste deel van de leegstand in de Beatrixstraat af. En het trekt meer publiek dan een gemeentehuis. Met het oude postkantoor in Amsterdam, hebben ze dat ook gedaan , is prachtig geworden, en het werkt. Nu is Den Helder , Amsterdam niet maar het is te proberen, Restaurant ruimte zit er al in , Toiletgroep zit er ook in ( dringend nodig in de stad ) en de parkeergelegenheid zit aan het gebouw vast en je kan vandaar uit zo het pand in lopen en verder het centrum in .

strandloper
6 oktober 2017 at 23:47
Ja, een prima idee Fred. Ontwikkelaars van het centrum zouden dit serieus moeten bekijken. Gemeente, politieke partijen, Woningstichting, Zeestad, Binnenstad ondernemers graag oppakken , uitwerken en realiseren.

scherpe ogen en oren
5 oktober 2017 at 20:57
Beste Strandloper, wat een goed plan! Laten we afspreken dat het niet meer als 9 miljoen mag kosten inclusief alle rapport kosten,verhuizing bewoners tijdens verbouwing, duurzame aanpassingen,nieuwe ict,parkeerplaatsen, beveiligde kamers college etc. Dit geldt uiteraard voor beide gebouwen. OJA!! Wat is het verschil tussen een oud bejaarden gebouw of een oud winkelpand??????

strandloper
6 oktober 2017 at 23:57
Het verschil is, dat zij niet op dezelfde plek kunnen staan. Je zal ongetwijfeld scherpe ogen hebben Scherpe, maar dan moet je ze gebruiken ook.

strandloper
5 oktober 2017 at 21:34
Met mensen als Monique, Fred en Scherpe als treurnis wekkende inwoners van Den Helder zal hier nooit iets van de grond komen. Het gaat er om los te komen van het oude verhaal en alle doorgezaagde argumenten te laten liggen. Die zijn al te vaak herhaald. Afbreken kan ik zelf wel. Kom eens met iets nieuws. Het is in ieder geval slim onderdelen elkaar te laten versterken in een stad als de onze.

Monique_K
5 oktober 2017 at 22:54
Dus als je met beide benen op de grond blijft en geen absurde bedragen wil gaan uitgeven aan een pand dat over een paar jaar hoogstwaarschijnlijk overbodig is ben je ‘treurnis wekkend’? Want wij moeten maar met iets nieuws komen?
Kom zelf eens los van het oude verhaal en alle doorgezaagde argumenten en snap eindelijk eens dat de meerderheid van de bewoners niets moet hebben van jullie luchtkastelen die betaald moeten worden met gemeenschapsgeld! De burger zit al heel wat jaartjes bij te leggen bij jullie prachtige projecten op basis van het argument ‘onderdelen elkaar laten versterken’, zoals de Kampanje die koste wat kost naar Willemsoord moest. En wat blijkt, de sceptici krijgen gelijk, het kost ons meer geld in plaats van minder! Maar niet getreurd, we komen gewoon weer met hetzelfde argument, wie weet gaat het nu ineens wel werken? En dat zo’n stadhuis over een paar jaar naar alle waarschijnlijkheid overbodig is en je dan met een massaal kantoorpand in de binnenstad zit waar je helemaal niets mee kan, ach, dat kleinigheidje negeren we gewoon .. .. ..

strandloper
5 oktober 2017 at 23:47
“Jullie luchtkastelen”? Het is wel mijn luchtkasteel Monique. De besluiteloosheid en onderlinge naijver van de laatste twintig jaar in bestuurlijk Den Helder heeft inmiddels wel twee of drie nieuwe stadhuizen gekost. Omdat nu op te lossen met het verbouwen van een oude schoenendoos voor € 9.000.000,00 waarbij volgens sommigen nog wel enkele miljoenen bij moeten, is pas echt geld weggooien.
Bovendien zijn wij Den Helder Monique! Er is al genoeg weggeven in de afgelopen 30 jaar. Je schrikt als ik dat allemaal ga opnoemen.
Het laatste weggevertje was het ziekenhuis. Het afgelopen. Het stadhuis gaat nooit naar Schagen. Schagen! hoor je nu wat je zegt?!

Monique_K
6 oktober 2017 at 11:36
De vermeende besluiteloosheid komt voort uit het feit dat de politiek het vertikt om naar de burgers te luisteren! Die wil namelijk geen tientallen miljoenen uitgeven aan een nieuw of te verbouwen stadhuis. Verstandige mensen weten namelijk dat wanneer de fusie van Noordkop gemeenten plaats gaat vinden het stadhuis in een centrale gemeente zal komen te staan, en de laatste keer dat ik op de kaart keek ligt Den Helder niet centraal!

strandloper
7 oktober 2017 at 00:16
In dat geval ben ik graag een onverstandig mens Monique. Binnen de Noordkop en daar buiten al helemaal gaat niets uit Den Helder verdwijnen. Is dat duidelijk Monique?
Je moet nu “Ja” zeggen.

Henk van Kuijk
6 oktober 2017 at 19:03
Een uitstekend internet-inspraak-idee, Fred! Logisch en haalbaar.

Hijneken
6 oktober 2017 at 06:33
Met V&D ben je maar één letter verwijderd van VVD. Het restaurant van V&D aan de Beatrixstraat kan mooi fungeren als ‘torentje’ voor de burgemeester.
.
Maar even alle gekheid op het satéstokje… Volgens mij kwam ome Peter in de Helderse politiek vanwege geen nieuw stadhuis?

Stefan
6 oktober 2017 at 06:54
En zo zijn alle bekende namen weer bij elkaar gekomen onder weer een artikel over een meer dan twintig jaar etterend dossier. Gezelligheid kent geen tijd!
http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/coalitie-gaat-nog-even-vertrek-vvd/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image