Bo-Anne van Egmond – Vragen over drugsoverlast in Schoenerstraat Den Helder

Bewoners van de Schoenerstraat hebben in een brief aan de gemeenteraad geschreven dat zij ernstige overlast ondervinden van hun buren die volgens hen een chemisch drugslab in huis hebben. De bewoners doen gemeente, politie en Woningstichting niet genoeg eraan en voelen zij zich dusdanig onveilig dat ze nu deze stap hebben gezet.

Reden voor de fractie van Beter voor Den Helder om hierover vragen over te stellen aan burgemeester en wethouders. Zo willen de raadsleden weten of er de afgelopen jaren andere meldingen zijn geweest van vermoedelijke ’synthetische drugslabs’ en wat de burgemeester als portefeuillehouder naar aanleiding van deze meldingen heeft ondernomen.

Sinds 2008 wordt er al aan de bel getrokken over de desbetreffende woning. In 2013 is er een gesprek geweest met burgemeester Koen Schuiling: ,,Tijdens ons gesprek hebben wij onomwonden medegedeeld, dat er binnen het korps fouten zijn gemaakt. Om dit te benadrukken hebben wij u een dossier overhandigd onder andere met aangiften en met gegevens waaruit enkele fouten en misstanden zijn gebleken. U ging onmiddellijk fel in de verdediging met de opmerking dat u “staat voor uw korps”. Tot op heden heeft u echter niet inhoudelijk gereageerd op het overgedragen dossier.’’

Volgens de bewoners van de Schoenerstraat is er sprake van een ’volstrekt passieve opstelling’ vanuit gemeente en politie. ,,De situatie wordt erger en erger en dreigt te escaleren. We eisen uw optreden en bescherming.’’ Ze stellen dat er sprake is van ’ernstige taakverwaarlozing’. Beter voor Den Helder stelt dat de burgemeester, die regelmatig in het driehoeksoverleg zit, de verantwoordelijkheid inzake openbare orde en veiligheid afschuift op politie en het Openbaar Ministerie. ,,Wij willen weten waarom.’’

NHD, 3 april 2017, 10:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vragen-over-drugsoverlast-schoenerstraat-den-helder

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken

PDF:
Ingekomen stuk Gemeenteraad Den Helder Verzoek optreden tegen overlast

1 Comment

  1. Zou deze burgemeester nog wel kunnen doen wat hij behoort te doen??

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.