Bo-Anne van Egmond – ‘Raadsvergadering over Geurt Visser was beschamend’

HUISDUINEN – Beschamend. Zo noemt oud-directeur Henk Petter van het Beatrix Hotel de raadsvergadering over ex-wethouder Geurt Visser van Den Helder vorige week.

,,Beschamend zoals een aantal stadsvertegenwoordigers zichzelf meenden te moeten onderscheiden. Men uit zich in vileine beschuldigingen naar elkaar, alsmede in de richting van de burgervader, gepaard gaande met een laag-bij-de-grondse semi-bewogenheid, waarin geen enkele blijk van een werkelijk oplossingsgerichte denkwijze te beluisteren valt. Beschamend, zoals deze figuren in de raad een pad denken te kunnen effenen naar eigen triomfen en daarvoor bereid zijn om zichzelf zo te gedragen waar zij anderen menen te mogen beschuldigen.’’

Petter heeft in zijn jaren als hoteldirecteur naar eigen zeggen altijd een goede band gehad met het gemeentebestuur. Zo hield hij informele diners tussen burgemeesters en marineleiding om de band te verbeteren.

NHD, 8-6-2015, 20:05 (Update 8-6-2015, 21:19)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27417930.ece/Raadsvergadering-over-Geurt-Visser-was-beschamend?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content=