Bo-Anne van Egmond – ‘Peter Reenders voerde zelf oppositie’

DEN HELDER – Het waren niet Stadspartijraadsleden Carlo Assorgia, Daniëlle Pater en Joke Vorstman die oppositie pleegden, zoals hun fractievoorzitter Peter Reenders suggereerde. Maar hijzelf.

Dat stelt Carlo Assorgia. Hij noemt het een trieste beschuldiging van Reenders, die in zijn ogen continu wilde meestemmen met het beleid van de oude coalitie.

,,Dat begon al in mei 2014 toen de motie stationslocatie voorlag. Hij wilde daar niet voor stemmen, terwijl we hadden afgesproken om dat wel te doen. De verhuizing van het RAKC, was ook al ingezet door de oude coalitie, de Stadspartij was tegen, hij was voor. En er ligt allang een berekening voor de verbouwing van het huidige stadhuis, maar daar horen we maar niks over.” Assorgia stelt dat Reenders in de afgelopen tijd steeds minder transparant is geworden naar zijn eigen partij.

Volgens Assorgia, die zelf zijn fractiegenoten heeft gebeld, heeft Reenders vuil spel gespeeld. ,,Hij heeft ze niet gevraagd of ze nog vertrouwen in mij hadden. Alle fractieleden die ik heb gesproken hebben nog vertrouwen in mij. De vraag die ze is voorgelegd ‘We krijgen een afsplitsing, blijf je bij de Stadspartij of ga je weg’.”

Hij kondigt aan dat hij een ingelaste algemene ledenvergadering wil, waar er over de kwestie wordt gestemd. ,,Ik hoop dat het lukt voor de eerste raad. Overigens vind ik het beschamend dat er wordt gezegd dat ik in een andere partij wil willen zitten. Er is geen haar op m’n hoofd die daaraan denkt. Ik blijf gewoon bij de Stadspartij. Tenzij de leden anders besluiten, maar ik hoop het natuurlijk niet.”

Assorgia noemt het een saillant detail dat er eigenlijk dinsdagavond een fractieoverleg was gepland, waarin Peter Reenders bijna zeker zou worden afgezet. ,,Hij heeft dit konijn nu uit de hoge hoed getoverd.”

Dat oud-Stadspartijwethouder Geurt Visser een eigen partij heeft opgericht onder de naam Gemeentebelangen Den Helder, maakt hem niets uit. ,,Iedereen mag een partij oprichten. Er komt een jongerenpartij, een ouderenpartij, 50-plus. Ik praat met ze, omdat ik graag goede relaties met alle partijen onderhoud. In het belang van de Stadspartij.”

Zie hieronder de e-mail die Assorgia naar Marcel de Knijff, die zich op zijn positie beraadt, en andere fractieleden heeft gestuurd:

Beste Marcel,

Ik begrijp jouw verwarring, toch hoop ik dat jij Maandag gewoon in de raad aanschuift en jouw stem laat gelden Zeker na de trieste beschuldigingen van Peter Reenders aan ons adres dat wij ‘ oppositie voerden binnen de coalitie’ volslagen onzin gebaseerd op list en bedrog Even terug in de tijd :

Was het niet Peter R die in Mei14 de motie stationslocatie niet wilde steunen ( als enige) en toen al met opstappen dreigde, gelukkig hielden wij ons poot stijf !!’

Niet veel later stemde Peter R voor het verplaatsen van het RAKC naar schagen, zowel de know-how als de klanten vh RAKC zaten in Denhelder, daarbij was de financieele onderbouwing uiterst schimmig ,maar in lijn met de wensen van de oude coalitie (toevallig?) Gelukkig hielden wij ook hier ons poot stijf, en werd dit voor Den Helder behouden. Er liggen allang berekeningen voor de verbouw van het Stadhuis,wanneer komt Peter R daarmee naar de fractie/coalitie. Waar is het wachten op zou je je kunnen afvragen….

De afgelopen maanden kenmerkten zich doordat Peter R zijn Transparantie naar de fractie steeds kleiner werd en zijn wantrouwen in eigen fractie/coalitie steeds groter Enkele voorbeelden hierin :

Het niet kennen van de fractie inz de kandidaatstelling voor de herbenoemings commissie burgemeester ( daar ontving Peter R ook een gele kaart voor van de fractie )

Het zonder onderzoek wegsturen van zijn eigen wethouder ( Visser) Ook dit weer helemaal in lijn met de oude coalitie

Peter R meldt in de media (Juni) dat hij in gesprek is met de oppositie (oude coalitie )terwijl hij nog onderdeel uitmaakt van deze coalitie ( dat bedoelde hij waarschijnlijk met oppositie voeren binnen je eigen coalitie waaraan hij zich aantoonbaar en volgens eigen zeggen zelf schuldig aan maakt)

Tot slot Marcel weet ook jij dat dit het topje van de ijsberg is inz het dossier Peter R.

Nogmaals ik hoop je maandag te begroeten in de raad

Gr Carlo

NHD, 24-8-2015, 12:53 (Update 24-8-2015, 13:43)

Reacties:

Arie Ruiter · Den Helder
Wil de stadspartij “overleven” dan zouden zij er goed aan doen om Reenders te wippen. Nieuwe verkiezingen lijkt mij beter voor de “stad”.

Monique Kohn · Den Helder
Nieuwe verkiezingen kan niet.

Corneel Buitendam
Monique Kohn Eén uitzondering: wanneer Den Helder op korte termijn wordt samengevoegd met een aangrenzende gemeente,
maar dat zal wel niet gebeuren. Daarvoor is Den Helder té belangrijk als marinestad.

Janna Boonstra · Dokkum
Voeg Den Helder bij Hollands Kroon. Zonder gemeenteraadsleden uit Den Helder natuurlijk.

Fred Kwast
Fijn, lekker over elkaar heen vallen in de pers. Leuke gesprekken zullen er gevoerd worden , als men elkaar in de pers al voor rotte vis uitmaakt.

Bert de Jong · De Schooten, Noord-Holland, Netherlands
dat is politiek xD

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Als alles wat hier geschreven is op waarheid berust dan vind ik dat iemand van uit de stadspartij een motie van wantrouwen tegen P Reenders moet indienen en hem uit de partij zetten

Los Bandig
Les die we geleerd hebben: stem nooit op politieke splinterpartijen of partijen met louter lokale politieke nitwits.

Een eettent of een brillenwinkel runnen is iets totaal anders dan gemeentebelangen dienen.

In deze gevallen dient men enkel haar eigen ego.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27482612.ece/Peter-Reenders-voerde-zelf-oppositie?lref=SR_3