Bo-Anne van Egmond – Oud Kamerlid Huibers formateur in Den Helder + Redactie DHA – CDA presenteert Hans Huibers + Hans Huibers, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep – Column

Oud Kamerlid Huibers formateur in Den Helder

CDA Den Helder heeft oud-Kamerlid Hans Huibers als formateur voorgedragen.

Huibers is lobbyist en voorzitter van de Westfriese Ondernemersvereniging. Hij is volgens het CDA gepokt en gemazeld binnen de politiek en formeerde vaker coalities, waaronder ook in Drechterland.

Fractievoorzitter Harmen Krul: “Hans Huibers weet als geen ander hoe hij mensen moet uitdagen om het beste eruit te halen. Hij weet hoe de hazen lopen en overziet het speelveld. Huibers is integer, enthousiast en was snel overtuigd om Den Helder te helpen. Hij vindt het een eer om deze klus te klaren en komt niet zijn zakken vullen.” Huibers beaamt de woorden van het CDA: “Het is belangrijk, dat er politieke rust komt in Den Helder. Dit is een prachtige stad, die een stevige coalitie verdient. Een mooie uitdaging waar ik graag mijn steentje aan bij draag.”

Na een verkenning door partijleider Assorgia, vond afgelopen week een eerste overleg plaats met een aantal partijen. Een coalitie ’links door het midden, vooral sociaal gedomineerd’ met daarin Beter voor Den Helder, CDA, ChristenUnie, PvdA, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder.

Volgens het CDA was er vrij snel enige onduidelijkheid over het resultaat uit de informatieronde en de samenstelling van de aanwezige partijen. Vooral PvdA en CDA vinden het allemaal erg snel gaan. Krul: “Het is van belang dat we het proces zorgvuldig doorlopen. Het kan niet zo zijn dat de coalitie aan het begin van haar regeerperiode de andere partijen al kwijt is. Stabiliteit is voor onze stad van essentieel belang.” Of genoemde partijen dé droomcoalitie vormen van de CDA’er, wil Harmen Krul niet zeggen. De voorman van de PvdA, Peter de Vrij, pleit voor iemand die het proces goed in de gaten houdt.

De andere partijen delen de mening van beide leiders.

Noordhollands Dagblad, 3 april 2018, 10:03

Reacties:

Arie A A Ruiter · Den Helder
Verliezers hebben niets te pleiten. De winnaars bepalen hoe het spel gespeelt gaat worden.Het CDA mag ook wel een toontje lager zingen.

George Bethlehem · Den Helder
Als oud directielid van de huisvuilcentrale weet je het vuil natuurlijk wel te scheiden.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het blijft vreemd en onjuist: het CDA zingt de hoogste toon in dit politieke koor, maar heeft niet de meeste zetels. En de coalitie waar ze in zat verloor vijf (5) zetels.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Asorgia wat moet je toch met die afgestrafte stadspartij om daar een coalitie mee te vormen .
Vind je nou echt dat je geloofwaardig bent naar de kiezers toe .
Kiezers die het vertrouwen in de politiek kwijt waren maar toch weer de moed hebben gevonden om op jou partij te stemmen .
En dan doe je dit .
Ik kan het niet geloven .
Of er moet meer achter zitten .

Adelheid Dekker · Sociale Academie
Dhr Asorgia blijkt nogal naïef te zijn. Het CDA heeft nog nooit iemand goed gedaan behalve de boeren. En ik wist niet dat Den Helder een agrarisch gebied was…..

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/oud-kamerlid-huibers-formateur-den-helder

CDA presenteert Hans Huibers als formateur

Den Helder – “De informatieronde lijkt afgerond, het formatieproces kan beginnen”, zo meldt het CDA. Een formateur is nodig om het proces van coalitievorming goed te begeleiden. “Het CDA mocht een formateur voorstellen en vond in haar netwerk Hans Huibers, voormalig Tweede Kamerlid (1985 tot en met 1994), lobbyist en voorzitter van de Westfriese Ondernemersvereniging. Huibers (56) is gepokt en gemazeld binnen de politiek en formeerde vaker coalities, waaronder ook in Drechterland.”

Na een verkenning door partijleider Assorgia, vond afgelopen week een eerste overleg plaats met een aantal partijen. Een coalitie ‘links door het midden, vooral sociaal gedomineerd’ met daarin Beter voor Den Helder, CDA, ChristenUnie, PvdA, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder.

Vrij snel blijkt enige onduidelijkheid over het resultaat uit de informatieronde en de samenstelling van de aanwezige partijen. Vooral PvdA en CDA vinden het allemaal erg snel gaan. Harmen Krul namens het CDA: “Het is van belang dat we het proces zorgvuldig doorlopen. Het kan niet zo zijn dat de coalitie aan het begin van haar regeerperiode de andere partijen al kwijt is. Stabiliteit is voor onze stad van essentieel belang.” Of genoemde partijen dé droomcoalitie vormen van de CDA’er, wil Krul niet beamen. De voorman van de PvdA, Peter de Vrij, pleit voor iemand die het proces goed in de gaten houdt. De andere partijen delen de mening van beide leiders. Het CDA krijgt het vertrouwen om uit haar netwerk een stevige procesmanager te vinden.

Huibers
Krul: “Hans Huibers weet als geen ander hoe hij mensen moet uitdagen om het beste eruit te halen. Hij weet hoe de hazen lopen en overziet het speelveld. Huibers is integer, enthousiast en was snel overtuigd om Den Helder te helpen. Hij vindt het een eer om deze klus te klaren en komt niet zijn zakken vullen.” Huibers beaamt de woorden van het CDA: “Het is belangrijk dat er politieke rust komt in Den Helder. Dit is een prachtige stad die een stevige coalitie verdient. Een mooie uitdaging waar ik graag mijn steentje aan bij draag.”

Den Helder Actueel, 3 april 2018 – 10:02

Reacties:

Judge X
3 april 2018 at 10:29

Column Hans Huibers 15 april 2015:
http://westfrieslandinbedrijf.nl/ondernemen/2017/column-hans-huibers-de-toekomst-van-westfriesland/

Judge X
3 april 2018 at 10:36
Herstel: column 18 april 2017.

Henk van Kuijk
3 april 2018 at 15:43
Het blijft vreemd en onjuist: het CDA zingt de hoogste toon in dit politieke koor, maar heeft niet de meeste zetels.

tjitskebiersteker
3 april 2018 at 17:37
Dat heet: “elkaar iets gunnen”. Ik hoop dat we dat de komende tijd nog heel vaak mee mogen maken. Niet alleen binnen de formerende partijen, maar ook met anderen.

Henk van Kuijk
3 april 2018 at 18:27
Tjitske, je weet toch echt dat in Haagse kringen waar de CU regeert het een geaccepteerde gewoonte is (zonder gunfactor) dat de partij met de meeste zetels het voortouw neemt bij informatie en formatie. Dat is doodnormaal. Ik hoop in ieder geval dat het Scholte gegund wordt om te blijven, en Zeestad mag vertrekken, en dat het ook de ambtenaren gegund is om in het huidige stadhuis te blijven, en er echte inspraak gegund wordt aan buurtbewoners over coffeeshop-locaties. Ook door de andere partijen.

strandloper
4 april 2018 at 02:56
Helaas moet ik u mevrouw Biersteker in deze naïef beoordelen. U ligt daar uiteraard niet van wakker, echter heb ik de mens in zijn algemeenheid inmiddels wel leren kennen.

Judge X
3 april 2018 at 16:08
Ik vind het heel aimabel van Carlos Assorgia om op deze manier tot consensus trachten te komen, nu moet alleen niemand in deze opbouw een valse toon gaan zingen, om te voorkomen dat partijen het verkiezing-toenaderingslied over boord gooien en weer vervallen in ‘Hutu- en Tutsi-gedrag’.

Dirk
3 april 2018 at 17:43
Als meer dan de helft hier vindt dat Henk zijn mond moet houden, dan nog blijft hij reageren…………..

Judge X
3 april 2018 at 18:02
We leven gelukkig nog in een democratie, waarin iedereen z’n mening mag geven ………….

fFred
4 april 2018 at 08:08
Gelukkig wel. En Henk kennende , houdt die echt zijn mond niet.

fFred
3 april 2018 at 19:07
Er zijn Dirk ook een heleboel mensen die vinden dat bepaalde personen en bedrijven beter kunnen vertrekken. Maar toch blijven zij zitten.

Dick Berts
3 april 2018 at 20:10
Dit is een ronduit dictatoriale opmerking. Een van de belangrijkste kenmerken van democratie is immers respect voor minderheden (zo Henk een minderheid vormt, dat is nog maar zeer de vraag). Als was het maar omdat iedereen van tijd tot tijd deel uitmaakt van een minderheid. Bovendien zijn de bijdragen van Henk altijd waardevol. Een intelligent en oprecht mens. Af en toe ben ik het behoorlijk met hem oneens, dat is voor mij geen reden om hem de mond te willen snoeren, maar om nog eens goed over mijn eigen standpunt na te denken. Ik heb de wijsheid namelijk niet in pacht. Deze site wordt helaas gedomineerd door mensen die bij gebrek aan argumenten maar stickers gaan plakken zoals azijnpisser, huilie huilie figuur etc. En door figuren die andersdenkenden va de N9 of de N99 de stad uit willen sturen of een prop in de mond willen stoppen. Ik ben blij dat deze stad -die zich helaas kenmerkt door geestelijke armoede- nog originele en volkomen onafhankelijke denkers heeft zoals Henk van Kuijk.

DramFull
4 april 2018 at 02:28
Zou er niet een bepaalde verschoning kunnen komen, als het mis gaat later in regeer periode.
In trant van “Wij hebben toen buiten onze ideeën een formateur aangesteld maar, het werkte blijkbaar niet”
Dus het ligt niet aan ons echt.
Er bekruipt mij een gevoel dat iets met voorbedachten rade gedaan wordt.
Politiek heeft altijd vaste patronen.

Judge X
4 april 2018 at 09:24
Elke onderneming kan mis lopen, ook het ophangen van een schilderijtje ….
Een lage verkiezingsopkomst ligt aan ‘ons’ ….

https://denhelderactueel.nl/2018/04/cda-presenteert-hans-huibers-als-formateur/

Column

We zitten midden in de kabinetsformatie. Een belangrijke periode als het gaat om de vraag, waar het de eerstkomende jaren naar toe gaat in ons land. Omgeven met veel geheimzinnigheid. Niemand weet wat er precies besproken wordt en na afloop blinken de onderhandelaars uit door geen enkel inhoudelijk antwoord te geven op welke vraag dan ook. Het motorblok: VVD, CDA, D66; Groen Rechts met Jesse Klaver van Groen Links erbij of wie weet straks alsnog de Christen Unie of zelfs nog de PvdA in beeld. Wie het weet, mag het zeggen.

Afgelopen donderdag mocht ik in de Tweede Kamer, als voorzitter van de Westfriese Bedrijven Groep, samen met vertegenwoordigers van heel verschillende partners, aan de onderhandelende partijen een brief over Westfriesland aanbieden. Een visie op de toekomst van onze regio. Over de A23, ja u hoort het goed, na de N23 de A23!, over het doortrekken van de Noord Zuid lijn van Amsterdam naar Hoorn, over woningbouw, over toerisme.

Zijn er dan geen belangrijker onderwerpen in Den Haag als de toekomst van Westfriesland, hoor ik u denken. Natuurlijk! Sterker nog, het woord Westfriesland zal waarschijnlijk niet in het Regeerakkoord staan. Eigenlijk staat er bijna nooit een regio met naam en toenaam genoemd. Groningen zal er in staan, vanwege het aardgas en de aardbevingen. Jaren terug stond de Hedwigepolder in Zeeland in het Regeerakkoord. De Hedwigepolder, voor de rest van Nederland totaal onbekend, maar zonder een akkoord over de Hedwigepolder kwam er helemaal geen kabinet, omdat enkele Kamerleden dwars lagen. Daarom stond de Hedwigepolder in het Regeerakkoord.

Nee, met naam en toenaam zal Westfriesland niet in het uiteindelijke akkoord staan. Sterker nog, er is een krachtig gemeenschappelijk geluid in onze regio. De zeven gemeenten in het Pact van Westfriesland, het gemeenschappelijke bedrijfsleven, verenigd in de Westfriese Bedrijven Groep, de krachtige samenwerking met tal van partners in het onderwijs, de zorg en op de arbeidsmarkt. Geen reden om je in Den Haag zorgen te maken.

En toch, toch gaat het daar in Den Haag ook nadrukkelijk over ons. De stad Amsterdam, de Metropool regio Amsterdam, kan zijn problemen niet meer aan en barst uit zijn voegen. Amsterdam kan de opgave om woningen te bouwen niet realiseren. Amsterdam kan zijn toeristenstroom niet meer opvangen. Al die uitdagingen zijn wel degelijk onderwerp van gesprek. Dan gaat het namelijk over de economische ontwikkeling van ons land als geheel!

Laat nu juist Westfriesland een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van al deze uitdagingen. Daarvoor zijn wel een paar randvoorwaarden belangrijk. En goede bereikbaar over weg en openbaar vervoer, voldoende woningbouw, een adequaat onderwijsaanbod. Dat hebben we allemaal beschreven in die brief die we deze week in Den Haag hebben achtergelaten.

Ik ga dus heel goed lezen wat er in het uiteindelijke akkoord zal staan. Hopen dat er, tussen de regels door, ook over Westfriesland wordt geschreven. Ik wed dat het in Den Haag ook over de toekomst van onze regio gaat!

Westfriesland in bedrijf, 15 april 2017

http://westfrieslandinbedrijf.nl/ondernemen/2017/column-hans-huibers-de-toekomst-van-westfriesland/