Bo-Anne van Egmond – ‘Niet boekhouding ingedoken voor lening’ + Delano Weltevreden + Arie Booy – ‘Geen wanbeleid Kampanje’ + Delano Weltevreden – ‘College moet informeren’

’Niet boekhouding De Kampanje ingedoken voor lening’

Volgens cultuurwethouder Trees van der Paard was vorig jaar november nog niet duidelijk dat De Kampanje er slecht voor stond. Dat zegt zij in een interview met deze krant.

In november vorig jaar werd een lening verschaft van 1 miljoen euro. Hebben jullie geen gesprekken gevoerd over de financiën van De Kampanje?

“Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd. We gingen in die tijd nog steeds uit van het midden scenario voor de nieuwbouw van De Kampanje. Het theater heeft toen informatie en cijfers aangeleverd. We zijn niet de boekhouding ingedoken.”

Het rapport dateert van april. In november zagen de cijfers er nog zo uit dat de lening verstrekt kon worden. Hoe kan het in die paar maanden mis zijn gegaan?

“Daar kan ik geen uitspraken over doen. De rekenkamer commissie doet daar momenteel onderzoek naar. In het najaar worden de resultaten hiervan verwacht. Maar zodra de nieuwe directeur deze ontwikkelingen zag, heeft hij dit externe onderzoek laten uitvoeren om het allemaal goed in beeld te laten brengen.”

Voelt het college zich voorgelogen door deze kwestie?

“Daar zeg ik niets over. De Kampanje heeft informatie verstrekt die zij op dat moment had.”

Wie het rapport leest, krijgt de indruk dat er in het verleden sprake is geweest van slecht bestuur. Gaat het college, als belangrijkste subsidieverlener, stappen ondernemen tegen oud-directeur Jan Fokkinga?

“Dat is niet aan het college.”

Sommigen vinden dat dit moet gebeuren.

“De beste stuurlui staan altijd aan wal. Iedereen doet zijn stinkende best om zich in te zetten voor de schouwburg.”

Maakt u zich zorgen om de toekomst van het theater?

“Enerzijds is het zorgelijk dat als je een ton verlies verwacht, dat het dan toch oploopt tot dit bedrag. Dat is jammer. Maar we hebben nu wel een theater dat van grote meerwaarde is voor de stad en de regio. De artiesten twitteren er allemaal over hoe mooi het is. Het is echt een fantastisch mooi gebouw. Dat moeten we ook uiten. Je moet uitgaan van de kracht en van een stijgende lijn.’”

Noordhollands Dagblad, 29 juli 2017, 7:20

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/niet-boekhouding-de-kampanje-ingedoken-voor-lening

’Geen wanbeleid bij de Kampanje’

Bij de Kampanje is geen sprake geweest van wanbeleid. Dat zegt onderzoeker Hans Kraaijeveld van adviesbureau Netwerk Cultuur Consultants.

Netwerk CC heeft zich gebogen over de exploitatie van de Kampanje. Het rapport heeft veel stof doen opwaaien in Den Helder. Twee leden van de Raad van Toezicht verwijzen voor commentaar op het rapport naar de theaterdirectie, maar die wil nergens antwoord op geven. Kraaijeveld wil niet inhoudelijk ingaan op het rapport. Dat is volgens hem de taak van de RvT en de directie.

Peter Reenders (Stadspartij) en Tjitske Biersteker (CU) konden zich na het lezen van het rapport niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is geweest van wanbeleid. Hans Kraaijeveld vindt die kwalificatie onterecht. Dat voor de bouw van de KeyKeg-zaal en het bijbehorende cafe voorstellingsgelden zijn gebruikt, noemt hij ’een gecalculeerd risico’. “De problemen bij de Kampanje hebben vele oorzaken. Er is geen sprake geweest van grove nalatigheid of wanbeleid. Het is niet gebruikelijk om voorstellingsgelden te gebruiken voor het financieren van de bouw, maar het is goed uitgepakt. Als de Kampanje door die investering niet aan de verplichtingen met betrekking tot voorstellingen had kunnen voldoen, was het een ander verhaal geweest.”

Hij prijst het besluit van de RvT en de nieuwe directie om de hulp van deskundigen in te roepen. “Dat hadden zij niet hoeven te doen. Zij willen inzicht in het bedrijf hebben zodat zij de toekomst goed in kunnen gaan. Dat getuigt van kracht.”

Moeilijk

Volgens diverse bronnen heeft de vorige directeur van Willemsoord BV, Herman Groenheide, in zijn actieve periode aangegeven dat bouw van De Kampanje op Willemsoord financieel een moeilijke zaak zou zijn. Groenheide, van huis uit econoom, bevestigt die lezing: “Het probleem is dat de huur voor de Kampanje cumulatief toeneemt. Willemsoord BV heeft een lening verstrekt die via de huur ingelost moet worden. Elk jaar gaat die dus omhoog. Op den duur wordt dat een probleem. De gemeente moet daarvoor garant staan. Als dat niet gebeurt, komen er nog grotere problemen.”

Het bezwaar van Groenheide tegen de constructie is uiteindelijk weggenomen door een accountantsbureau dat becijferde dat het wel uit kon in combinatie met inkomsten van de horeca. Groenheide: “In de catering door de Kampanje had ik destijds veel vertrouwen, maar dat was een aantal jaren geleden. Geen idee hoe het nu is” De oud-directeur is inmiddels pensionado.

Hennie Ottervanger was jaren een naaste medewerker van de directeur. Ottervanger: “Herman Groenheide heeft voor de bouw van de schouwburg gewaarschuwd voor tekorten. Vervolgens werd door de gemeente het bureau Twijnstra Gudde ingehuurd dat een sluitende exploitatie berekende op basis van gigantische omzetten in de horeca. Nou, we zien het. In Stoom kun je een kanon afschieten.”

Sluitend

Oud raadslid Roel Prins bevestigt de lezing van Ottervanger: “Voormalig directeur Jan Fokkinga kwam de gemeenteraad uitleggen dat er weliswaar een tekort op de exploitatie was, maar dat de horeca alles goed zou maken. Toen ik vroeg of hij dat met cijfers en een sluitende businesscase kon aantonen, zei Fokkinga dat dit niet kon omdat het om gevoelige bedrijfsinformatie ging die niet gedeeld mocht worden. Deze week lees ik in de krant dat er niet eens een businesscase was voor Stoom.”

Noordhollands Dagblad, 29 juli 2017, 7:20

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/geen-wanbeleid-bij-de-kampanje

‘College moet raad goed informeren’

Helderse Courant, 29 juli 2017

Helderse Courant, 29 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo