Bo-Anne van Egmond – Mogelijk kort geding Den Helder tegen Rob Scholte + Redactie DHA – Verkoopproces postkantoor eventjes opgeschort + Raadsinformatiebrief, 6 juni 2017

Mogelijk kort geding Den Helder tegen Rob Scholte

Rob Scholte krijgt mogelijk een kort geding aan zijn broek. De gemeente Den Helder wil deze juridische stappen ondernemen als op 1 juli het voormalige postkantoor, waar de kunstenaar woont en zijn museum heeft, niet leeg opgeleverd is. In het geding wordt zowel ontruiming van als toegang tot het pand gevorderd.

De gemeente wilde op 1 juni beginnen met de verkoopprocedure van het postkantoor. Daarom moesten diverse als een taxateur, asbest onderzoeker en bouwkundige het pand betreden.

De ruimtes van Scholte konden ze echter niet betreden, aldus de gemeente: ,,Tot twee keer toe is een deel van de ruimten is voor de gemeente ontoegankelijk gemaakt, onder meer door gewijzigde en extra sloten. Ook konden ze geen gebruik maken van de lift’’, zegt wethouder Lolke Kuipers. Andere gebruikers van het pand hebben ruimtes wel al opgeleverd, of daarvoor klaargemaakt.

Omdat er geen waardebepaling gemaakt kan worden en ook geen bouwkundig rapport, is het verkooptraject voorlopig stilgelegd. Als het postkantoor niet leeg is op 1 juli, wil de gemeente stappen ondernemen tegen Scholte.

’Afhankelijk van de uitkomsten van het kort geding is het de bedoeling om vanaf augustus 2017 het verkoopproces te continueren’, schrijft het college in een brief aan de raad.

Overigens stelt Kuipers ervan uit te gaan dat Rob Scholte het pand leeg oplevert op 1 juli.

Scholte verwijst voor een reactie op de zaak naar zijn advocaat Benno Friedberg. Friedberg van Rob Scholte is verrast door de ’oorlogstaal’ van de gemeente en stelt dat de kunstenaar in zijn recht staat om de adviseurs toegang te weigeren. ,,Mijn cliënt heeft rechten, daar mag je het als gemeente mee oneens zijn, maar dan had ze ook eerder naar de rechter kunnen stappen om een uitspraak te krijgen. Zo zit de wet in elkaar. Ik heb de gemeente uitgenodigd om te praten; de deur staat open.’’

Kuipers zegt dat een gesprek binnenkort op de agenda staat.

NHD, 7 juni 2017, 13:35

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Uit dit bericht kun je ook het volgende concluderen: De voortdurende mededelingen van het Gemeentebestuur dat Scholte het gebouw kon kopen zijn op geen enkele financiële grond gebaseerd. Er was geen bedrag genoemd, er was geen idee wat het achterstallig onderhoud ging kosten, er was geen enkele taxatie gedaan. Kortom, er is geen enkel voorbereidend werk verricht. “We kwamen er niet uit”, verklaarde dhr Reenders in de Raad. Ook hij had zijn werk niet gedaan, en bood niets. Met andere woorden, de verklaring dat Scholte het gebouw mocht kopen was niet oprecht, op lucht gebaseerd. Laat staan de verklaring van Wethouder Kuipers dat hij het voor 1 euro mocht kopen, als hij zelf het gebouw zou opknappen, gedaan voor LOS Radio vorig jaar. Zo ga je niet met een huurder om, die bovendien eerste kooprecht heeft. Dan speel je een spelletje, en manipuleer je de boel in een richting die je wel wil.

Joop Vd Werf
Gemeente doet niets anders

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/mogelijk-kort-geding-den-helder-tegen-rob-scholte

Verkoopproces postkantoor eventjes opgeschort

Den Helder – De gemeente heeft de verkoop van het voormalige postkantoor aan de Middenweg, op dit moment onderkomen van Rob Scholte en zijn museum, tijdelijk opgeschort. Doordat Scholte de gemeente geen toegang tot het pand verleent, is een waardebepaling niet mogelijk. Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten serieus rekening te houden met een juridische procedure, waarna de verkoop in augustus weer kan worden opgestart.

“Het was de bedoeling de verkoop op 1 juni 2017 te starten”, aldus het college. “Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente als eigenaar vooraf het pand betreedt. Scholte verleent de gemeente echter geen toegang. Diverse adviseurs, waaronder de taxateur, asbestonderzoeker en bouwkundige is de toegang ontzegd, doordat een deel van de ruimten voor de gemeente ontoegankelijk is gemaakt, onder meer door gewijzigde en extra sloten.”

Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is het verkooptraject nu op te starten. “Er kan bijvoorbeeld geen waardebepaling plaatsvinden, wat essentieel is om het pand te kunnen verkopen. Maar ook het opstellen van een bouwkundig rapport is zonder een volledige gebouwopname niet mogelijk.”

Kort geding

Om als eigenaar toch toegang te verkrijgen tot het volledige pand is het noodzakelijk een juridische procedure op te starten. De opzeggingstermijn verstrijkt op 1 juli. Dan moeten alle gebruikers het pand hebben verlaten. “Is dit niet het geval dan wordt een kort geding procedure gestart, waarin zowel ontruiming als toegang wordt gevorderd. Afhankelijk van de uitkomsten van het kort geding is het de bedoeling om vanaf augustus 2017 het verkoopproces te continueren.”

Den Helder Actueel, 7 juni 2017 – 14:28

Reacties:

Henk van Kuijk
7 juni 2017 at 15:33
Uit dit bericht kun je ook het volgende concluderen: De voortdurende mededelingen van het Gemeentebestuur dat Scholte het gebouw kon kopen zijn op geen enkele financiële grond gebaseerd. Er was geen bedrag genoemd, er was geen idee wat het achterstallig onderhoud ging kosten, er was geen enkele taxatie gedaan. Kortom, er is geen enkel voorbereidend werk verricht. “We kwamen er niet uit”, verklaarde dhr Reenders in de Raad. Ook hij had zijn werk niet gedaan, en bood niets. Met andere woorden, de verklaring dat Scholte het gebouw mocht kopen was niet oprecht, op lucht gebaseerd. Laat staan de verklaring van Wethouder Kuipers dat hij het voor 1 euro mocht kopen, als hij zelf het gebouw zou opknappen, gedaan voor LOS Radio vorig jaar. Zo ga je niet met een huurder om, die bovendien eerste kooprecht heeft. Dan speel je een spelletje, en manipuleer je de boel in een richting die je wel wil.

Bert de Jong
7 juni 2017 at 15:44
Zou mooi zijn als iemand er een documentaire van maakt Rob tegen de elitaire kliek bestuurders van Den Helder
ik heb er wel 15 euri voor over om die te gaan bekijken

Loes Vermeer-Lagerveld
7 juni 2017 at 15:47
Henk, het is nog erger dan je het vertelt. Er zijn al minstens 2 bouwkundige rapporten in opdracht van de gemeente gedaan. Een en ander is in een telefoongesprek tussen mij en wethouder Kuipers ook al enige tijd geleden bevestigd. Ergo, een van deze rapporten is in het bezit van de heer Selie, door de gemeente aan hem toegezonden. Hoe ongeloofwaardig kun je het verhaal maken. Weer een rapport op kosten van de Helderse burgers terwijl de gemeente minstens 2 maar volgens mij 3 rapporten in een lade heeft liggen!!!

RB
7 juni 2017 at 15:53
kun je de opsteller van deze vorige rapporten niet om een kopie vragen, dan zijn we meteen klaar

Bodelo
7 juni 2017 at 16:43
Kennelijk zijn dit rapporten waarvan Henk het bestaan betwist?

Henk van Kuijk
7 juni 2017 at 17:08
Nee, dat is niet het punt. Ik weet dat die rapporten er zijn. Ik stel alleen: als de gemeente een gebouw wil verkopen aan iemand, en het onderhoud sterk heeft verwaarloosd, en nu opeens het gebouw in wil met als argument “we moeten onderhoud en waarde taxeren”, dan heeft ze voordien haar huiswerk nooit gedaan, dus Scholte niet serieus gezien als koper. Maar erger nog: het publiek vals voorgelicht. En Scholte onterecht afgeschilderd als “een man die altijd dwars ligt bij onze serieuze plannen en ons aanbod.” Manipulatie van de publieke opinie. Heel kwalijk.

Loes Vermeer-Lagerveld
7 juni 2017 at 16:00
Is het niet de plicht van de gemeente om deze rapporten uit de la te halen en op deze wijze weer gelden – van de Helderse burgers- te besteden voor andere doeleinden ?

RB
7 juni 2017 at 16:40
misschien wel maar als we alleen maar vingertjes wijzen komen we nergens en blijven in de vicieuze cirkel ronddwalen, de schouders er onder en het spulletje aan Scholte verkopen…..

Bodelo
7 juni 2017 at 16:45
Als je overgaat tot verkoop zul je toch echt met een recent taxatie rapport moeten komen. Je kunt nooit of te nimmer terugvallen op een rapport van een jaar oud of mogelijk nog ouder.

Henk van Kuijk
7 juni 2017 at 17:28
Als jij een auto verkoopt, dan zorg je dat er een uitlaat aan zit, en geen lekkende ramen, toch? Daarna noem je een prijs. Het verkoopmoment ligt al vier jaar terug (aan Scholte geboden). Achterstand onderhoud gauw een miljoen. Onlangs tikte de Provincie de Gemeente op de vingers, vanwege gebrek aan onderhoud aan haar eigen panden, daarom is er zelfs nog geen begroting op termijn.

’t Kraaiennest
7 juni 2017 at 21:51
Ja, rapporten in laden bij de gemeente Den Helder.
Moet natuurlijk wel in het straatje passen!
Zo was er ook eens een Wederopbouw rapport van Anita van Breugel.

Rasjutter
7 juni 2017 at 22:51
Is het niet de plicht van de gemeente om deze kostenpost tegen over de burger te verantwoorden, en dat er voor het pand betaald wordt en dat er zelf gas water en licht wordt betaald door de bewoners. Deze man verdient inkomsten uit een onderneming dus betaal ook als een ondernemer, niet te veel maar wel eerlijk, en laat niet de inwoners er voor opdraaien. En kom nou niet met het slappe verhaal we weten niet wat het waard is, Scholte geeft gewoon geen toegang om een eerlijke prijs te bepalen, want die kan hij nooit opbrengen dus dan maar op deze manier, manneke je trekt aan het kortste end

Judge X
7 juni 2017 at 23:51
Het is de plicht van de gemeente om zich aan de wettelijke huurvoorschriften te houden die zij met de huurder zijn aangegaan,ongeacht de hoogte van de bedongen huur.

Rasjutter
8 juni 2017 at 12:14
Je wilt het gewoon niet begrijpen, hij is geen huurder en hij betaald geen huur. Lees gewoon eens de stukken die gewoon op internet voor handen zijn, dan weet je waar je over praat. Die man is een fantast die van alles bedenk.

Judge X
8 juni 2017 at 14:02
Geef me dan gewoon even een link waar ik die stukken kan vinden waar jij je mening op baseert Rasjutter,dan weet ik waar je over praat en dan begrijp ik je misschien beter.

Kees Jan
9 juni 2017 at 01:05
Rasjutter u doet nogal een beschuldiging. Volgens uw eigen link -achter de zoekterm die u elders noemt- betaald hij wel degelijk huur. En de hoogte van de bedongen huur is hierbij inderdaad niet van belang.
.
En ik kan me in tekst van Judge X vinden dat de gemeente zich aan de wettelijke huurvoorschriften moet houden.
Als er in een huurovereenkomst geen termijn wordt gesteld, is het termijn het minimale termijn wat in de BOG gebruikelijk is. Dat is 2x 5 jaar, waarbij de pandeigenaar pas kan opzeggen na het 2e termijn van 5 jaar. Na het eerste termijn kan alleen huurder het contract ontbinden en de pandeigenaar alleen met wederzijdse instemming.
.
Overigens moet u een ambtenaar zijn of ingefluisterd door iemand met hoge functie binnen de gemeente om een document via die zoekterm te vinden.
.
En mocht u ambtenaar zijn, geeft u dan gewoon toe dat het pand leeg moet om gesloopt te worden zodat Burgemeester Koen Schuiling en Wethouder Lolke Kuipers hun natte droom kunnen waarmaken. Een nieuw gemeentepaleis waar niemand op zit te wachten.

Judge X
7 juni 2017 at 17:08
Het college gaat bij de rechter met de billen bloot. 🙂
Zij zal door de rechter gehouden worden aan de wettelijk geregelde huurvoorschriften op bedrijfspanden,wat inhoud dat het huurcontract pas kan eindigen na verloop van 5 jaar.

https://nl-nl.facebook.com/robscholtemuseum/posts/1553038721595092

Rasjutter
8 juni 2017 at 22:41
Zoek maar eens op: “behandeld door Concernstaf mw. W. Koedijk” 😉

Judge X
9 juni 2017 at 01:37
Dank voor verwijzing naar het studiemateriaal Rasjutter,geen huurcontract maar bruikleen- en gebruikersovereenkomsten dus,ingetrokken opzeggingen en dwangsommen,getorpedeerde bouwplannen van een nieuw stadhuis,overeenkomsten die daardoor in stand blijven en een gemeentebestuur dat zich telkens een stukje dieper in het zelfgecreëerde moeras vastwerkt.
Het leest bijna als een komisch boek,ik zit hier echt te genieten 🙂 ; ik denk dat ik tegen Kerstmis ook eens een bezoekje aan Rob Scholte in z’n museum ga brengen,want die is voorlopig nog niet weg en ik houd zo van musea in kerstsfeer.
Ik ga de stukken later nog eens op mijn gemak doornemen.

RB
8 juni 2017 at 06:35
waar twee kijven hebben twee schuld

Catharina
7 juni 2017 at 18:02
Als ik de reactie van Mevr. Vermeer lees, dan wordt er een heel raar spelletje gespeeld!!

Jonathan
7 juni 2017 at 18:05
Wij de inwoners van Den Helder kunnen volgend jaar tegen wethouder Lolke Kuipers en D66 zeggen dat we dit niet pikken. Laat D66 maar in elkaar storten door dit dossier, Kuipers en Schuiling willen natuurlijk weer hun ambtenarenpaleis op die plek hebben, dat kunnen we met zijn allen tegenhouden.

relly belly
7 juni 2017 at 19:53
Licht het rapport wel ineen lade in het gemeentehuis.
Hebben zij het niet stiekum verstopt onder de watertoren

dirk
8 juni 2017 at 05:47
het zal mij niet verbazen als dit voormalige postkantoor ook tegen de vlakte gaat,en we een stadspark voor terug krijgen,zonde maak er wat leuks van,mischien ken de woningstichting er wat leuks van maken,maar ik ben bang dat er gesloopt gaat worden omdat de gemeente er straks mee in zn maag zit.
persoonlijk vind ik dat duitse casino in huisduinen erger dan dit hele circus ik kijk nu tegen een paar zuilen aan gemeente ga hier eens naar kijken.
gezien de rest dat commentaar geeft vind ik de reacties buiten gewoon kant nog wal raken,

Bodelo
8 juni 2017 at 10:27
dirk, rustagh! Voor het casino zijn mooie plannen die ten uitvoer worden gebracht. Even afwachten.

Bodelo
8 juni 2017 at 15:51
dirk; toeval bestaat niet?
Vandaag 8 juni staat er een uitgebreid stuk in de Telegraaf over de plannen met het Casino. Jawel, Huisduinen positief in het nieuws.

George
8 juni 2017 at 09:37
Welke soap gaat straks langer duren? Watertoren, postkantoor of stadhuis Vinden ze het nog vreemd dat inwoners en/of bedrijven den Helder uitgaan met zo,n mismanagement.

RVD
9 juni 2017 at 01:19
Laat die mensen lekker met rust en geef ze een eerlijke kans, DH zou trots moeten zijn op zo’n creatief gezin in onze stad. We hebben het altijd alleen maar over R Scholte maar er is een heel gezin mee gemoeid. Er moet net zoals voor elke burger in DH een gepaste oplossing worden gezocht voor deze mensen, het zou beschamend zijn om R Scholte en gezin zo op straat te zetten dan zet je DH lekker positief op de kaart . Koester dit soort mensen en laat ze zich thuis voelen in DH ipv altijd maar buitenstaanders tegenwerken

Sophia
10 juni 2017 at 11:07
Ik ben het helemaal met RVD eens! Het is juist leuk dat ze hier wonen en werken.

Kobus
21 juni 2017 at 18:43
Wie betaalt de verzekeringspenningen van het pand? Rob of Koen c.s.

Fred
21 juni 2017 at 22:40
Wie betaald dat bij jou ? Als je daar uit bent, dan weet je het antwoord.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/verkoopproces-postkantoor-eventjes-opgeschort/

Raadsinformatiebrief Ri17.0054 betreffende Middenweg 172-174, 6 juni 2017

PDF:
Raadsinformatiebrief Ri17.0054 betreffende Middenweg 172-174, 6 juni 2017

1 Comment

  1. Weer draaikonterij van de gemeente, transparantie is een mode woord tegenwoordig maar dit gemeentebestuur kent een richting transparantie en zeker niet naar de burger toe.
    Dar de medegebruikers er uit zijn zoals de wethouder stelt is ook niet waar, ja als je alles zelf verzint kom je tot die wijsheid.
    We wachten het gesprek af.
    En maar geld verspillen aan wazige rapporten.
    Huisduinen staat positief in het nieuws ivm het casino, alleen in hoeverre zeestad hier weer een vinger in de pap heeft moet nog blijken.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.