Bo-Anne van Egmond – Helderse aannemers haken af bij renovatie + ’Wethouder Haitsma terugtrekken uit college Den Helder’ + Delano Weltevreden – ‘Studiereis’ aannemers door Helders stadhuis

Helderse aannemers haken af bij stadhuisrenovatie

Helderse aannemers hebben massaal aangegeven aan de Helderse gemeenteraad dat zij het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg niet willen renoveren. Dat hebben zij in een brief aan de raad geschreven.

Het gaat om de volgende bouwbedrijven: Aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zn., Wilms Den Helder, Aannemingsbedrijf Dozy, Taylor Groep, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Jasper-Alectric, Aannemingsbedrijf G. Borst.

Hieronder de brief:

‘In de afgelopen week hebben een aantal Helderse /regionale bouw gerelateerde bedrijven kennis genomen van de aanbestedingsprocedure en de hiervoor te verrichten inspanningen. Gezien de nog steeds onzekere situatie ten aanzien van de, door u als bestuur, te nemen definitieve besluitvorming over de in de stukken genoemde werkzaamheden menen wij dat:
a) de gestelde criteria op basis van de te doorlopen procedure, de hiervoor beschikbare tijd en de prijs stelling (de diverse perceel plafonds) niet past in de huidige marktsituatie.
b) het, los van een geringe rekenvergoeding, niet passend is om gezien de onzekerheid hiervoor op voorhand al bedrijven zich te laten inspannen. Wij zien een budgetoverschrijding, mede door een aantal nog onduidelijke onderdelen en de hiervoor nog te nemen besluiten, als een hele reële.

Op basis van het hierboven omschreven overwegen wij dan ook collectief om niet deel te nemen aan de aanbesteding. De onzekerheid over het doorgaan van de aanbesteding in samenspraak met de daarbij benodigde professionele inspanningen om tot een juiste inschrijving te komen achten wij in deze situatie te precair en daardoor onverantwoord om op te pakken.

Als regionale werkgevers zien wij niets liever dan een mooi stadhuis. De aanbesteding, zoals deze nu is opgezet, gaat onherroepelijk tot problemen leiden. Graag zouden wij zien, dat er eerst een politiek besluit wordt genomen en dat de aanbestedingsstukken op een hoger niveau worden gebracht. Wij kunnen daarna heel gericht en efficiënt een passend voorstel maken.’

Noordhollands Dagblad, 2 oktober 2017, 21:47

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Uh? Er is toch een politiek besluit genomen? Door een meerderheid van de Raad, en dat besluit wordt natuurlijk van harte uitgevoerd door het college, volgens de democratische beginselen.

Fred Kwast
De genoemde bedrijven, geven hiermee ook aan , dat de werkgelegenheid hier in Den Helder hun een worst zal zijn. En dat zij hiermee , openlijk bedrijven van buiten Den Helder uitnodigen , van doen jullie het maar.

Moray Juffermans · Anna Paulowna
Fred Kwast Dat is wel erg kort door de bocht, dat geven zij niet aan hiermee.. Alleen het onderwerp Stadhuis is al decennia lang aan de gang. Wanneer Raad en college er maar niet uitkomt, kan je als aannemer beter op zekerheid spelen, voordat de aannemers de beschuldiging gaan krijgen dat ze alleen voor de centen gaan. Dit is puur en alleen de schuld van raad en college naar mijn inziens..

Fred Kwast
Moray Juffermans Als je als aannemer op safe wil spelen, dan schrijf je toch niet in ? Het is aan de aannemer zelf , ik doe mee of niet . Nu lijkt het er sterk op dat de aannemers de koppen bij elkaar gestoken hebben om het hele renovatie plan de nek om te draaien. Dit is/ lijkt, te geregiseerd opgesteld.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ik zou wel eens willen weten van welke partijen deze heren zijn .
Persoonlijk denk ik VVD & CDA & en misschien D66 .
Dan verbaasd mij dit besluit niet .

Fred Kwast
Het is wel opvallend dat alle partijen, werkzaamheden voor de gemeente/ woningstichting uitvoeren ! Dit lijkt wel afgesproken werk, net alsof zij de koppen bij elkaar gestoken hebben om de renovatie te koste wat het kost proberen te dwarsbomen. ( wiens brood men eet, wiens woord men spreekt )

Klaas Otten · Den Helder
Dit is afgesproken werk Fred! Ik heb gisteren de raadsvergadering via LOS gevolgd en mijn indruk dat de voorstanders van nieuwbouw een druk weekend hebben gehad

Klaas Otten · Den Helder
Zoals al eerder opgemerkt werken deze bedrijven veel voor de gemeente op Gerard Borst na die af en toe wordt zoet gehouden met een klusje. Maar we hebben nog een goed Helders bouwbedrijf!: Van der Wal ! Er vroeg iemand zich af welke politieke partijen hierachter zitten mijn inziens ook het D66 kamp, dat viel mij op aan deze zin: “Als regionale werkgevers zien wij niets liever dan een mooi stadhuis”

Jeroen Bodewus
Klaas, lees het lijstje van de aannemers nog eens door.

Klaas Otten · Den Helder
Jeroen Bodewus Inderdaad van der wal wil ook niet!

Jeroen Bodewus
Deze bedrijven geven aan hun kop niet in een strop te willen steken. Dat doen zij goed! De aanbesteding is onvolledig, zorg eerst dat je dat op orde hebt.

Moray Juffermans · Anna Paulowna
Helemaal eens jeroen! Het is ook een juiste uitlating van deze aannemers. Zorg eerst maar eens dat raad en college als volwassenen uit dit decennialang durende conflict komen. Want dit schiet ook niet op..

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Moray Juffermans Het conflict komt voort uit het feit dat er een Junta zit die in strijd met de verkiezingsuitslag voortdurend aan de stoelpoten van het vorige college heeft gezaagd (niets was goed) en een coup heeft gepleegd. Zij hebben allerlei lijntjes met de aannemers, en ze zagen gewoon door, ook al is er een Raadsmeerderheid. Uiterst ondemocratisch.

Jeroen Bodewus
Henk van Kuijk De aannemers staan buiten dit conflict. Zij hebben er ook zeker geen baat bij zich hiermee te bemoeien. De aanbesteding deugt gewoon niet. Dat is het probleem.

Fred Kwast
Jeroen Bodewus Als dat zo is , waarom maken zij dan zo’n stampij ?

Jeroen Bodewus
Fred Kwast Ze maken geen stampij, ze nemen afstand van een knullige aanbesteding. Zie dat als een waarschuwing voor of slechte oplevering of overschrijding.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/helderse-aannemers-haken-af-bij-stadhuisrenovatie

’Wethouder Haitsma terugtrekken uit college Den Helder’

De VVD Den Helder denkt erover na om wethouder Bob Haitsma terug te trekken uit het college, naar aanleiding van de stadhuisdiscussie. Dat heeft raadslid Kees Visser maandagavond gezegd tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen.

Haitsma is een van de vier wethouders, die een verklaring heeft afgegeven, dat de huidige renovatieplannen onverstandig zijn. Volgens de ChristenUnie zouden de vier wethouders hun positie moeten opgeven, waarop Visser stelde dat de VVD zich inderdaad beraadt op de positie van Haitsma.

Tijdens de commissievergadering ging het bijna drie uur lang over de renovatie van het huidige stadhuis, en dan vooral over de gegevens, die het college heeft aangeleverd.

Door het college wordt meer dan dertien miljoen euro gevraagd om de renovatie uit te voeren, inclusief aanvullende wensen. De voorstanders van stadhuisrenovatie wilden vooralsnog alleen de eerder besproken negen miljoen beschikbaar stellen, de overige kosten moesten nog ’besproken’ worden volgens deze partijen. Zij wilden niet zeggen, of zij met de voorstellen van het college instemmen.

Noordhollands Dagblad, 2 oktober 2017, 23:32

Reacties:

Koos Slootweg
Geouwehoer en macht spelletjes, ga eens gewoon doen en bestuur stad zoals de bewoners gestemd hebben. Ik wordt doodziek van die oeverloze discussies, er is een besluit en hou je daar dan aan.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/wethouder-haitsma-terugtrekken-uit-college-den-helder

‘Studiereis’ aannemers door Helders stadhuis

Helderse Courant, 3 oktober 2017

Helderse Courant, 3 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo