Bo-Anne van Egmond – Extra raadsvergadering Den Helder na opstappen Geurt Visser

DEN HELDER – Op verzoek van de fractie van het CDA, ondersteund door de fracties van de VVD, D66 en Helder Onafhankelijk! vindt op maandag 1 juni 2015 een extra raadsvergadering plaats over de bestuurlijke situatie rond het Helderse college van burgemeester en wethouders.

De geplande vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over de jaarrekening 2014 van gaat door deze extra raadsvergadering niet door.

Het CDA heeft de raadsvergadering aangevraagd naar aanleiding van het aftreden van wethouder Geurt Visser, en vooral het beeld dat over hem is ontstaan in media. De formele reden was dat hij de balans tussen werk en privé niet kon handhaven. ,,Een formele door de heer G.K. Visser ondertekende brief ter zake heeft de gemeenteraad tot op heden echter niet bereikt”, aldus het CDA.

,,Op donderdagavond heeft de heer G.K. Visser een e-mail verstuurd aan de raad en het college met de volgende mededeling: ‘Na enig beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn ontslag niet formaliseer. Ik ben bereid om maandag mijn taken op te pakken en zie uit naar een onafhankelijk onderzoek met betrekking tot mijn functioneren en dat van mijn werkomgeving.’ Een gelijksoortig bericht heeft de heer G.K. Visser via twitter verspreid. De heer G.K. Visser komt hiermee eenzijdig terug op de eerder berichtgeving van het college over zijn aftreden.

Gelet op het voorgaande achten wij het zeer gewenst dat op korte termijn aan de raad duidelijkheid wordt verschaft over de ontstane situatie, in het bijzonder over die binnen het college”, zo schrijft de fractie van de christendemocraten.

NHD, 29-5-2015, 18:24 (Update 29-5-2015, 18:32)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Gelukkig komt er een openbare raadsvergadering, de enige weg. Maar de zinsnede “vooral het beeld dat over hem is ontstaan in media” is fout. Media laten “geen beeld ontstaan”. Het CDA en de andere partijen weten inmiddels wel dat pers en publiek door het college op het verkeerde been zijn gezet. De Burgemeester moet aan de raad, maar vooral aan pers en burger verklaren waarom hij en het college naar hen hebben gelogen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27409180.ece/Extra-raadsvergadering-Den-Helder-na-opstappen-Geurt-Visser?lref=SR_2

1 Comment

  1. De burgemeester en zijn vazallen moeten zich maar verantwoorden en de gevolgen
    aanvaarden van hun lage en laffe daad .

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.