Bo-Anne van Egmond – College Den Helder komt met nieuw plan voor stadhuis door ‘verandering in detailhandel’

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder komt deze maand niet meer met een voorstel voor het stadhuis. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

Er zijn volgens b en w ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, waardoor er een ‘heroriëntatie op het programma voor onze stad van belang’ is. ‘Met die ogen kunnen we ook naar nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie kijken’, aldus het college.

Met deze brief wordt het voorstel om het stadhuis op Willemsoord te vestigen ingetrokken.

In onderstaand stuk de brief.

“In raadsinformatiebrief RI16.0041 Stand van zaken nieuw stadhuis Den Helder van 25 april jl.schreven wij een “raadsvoorstel in de komende maand mei” aan u te zullen voorleggen. Dat wordt anders. De jongste ontwikkelingen geven aanleiding daartoe.

Landelijke trends duiden op structurele veranderingen in de detailhandel. De markt voor winkelpanden staat onder druk en leidt tot leegstand, ook in onze stad. We moeten voorkomen dat de ontwikkeling van onze stad stagneert. Doorgaan met investeren en daarbij nieuwe mogelijkheden onderzoeken is vooral nu van belang. Tijdens de 17 mei jl. gehouden informatiebijeenkomst van uw raad is dat ook aan de orde gekomen. Daarmee is een heroriëntatie op het programma voor onze stad van belang.

Met die ogen kunnen we ook naar nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie kijken: vanuit de kansen voor de stad door combinaties met andere ontwikkelingen te verkennen.
Wij zijn van mening dat het goed is het resultaat van onze verkenningen tot nu toe met uw raad te delen en de mogelijkheden voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie te bespreken in het licht van deze jongste ontwikkelingen.

Wij zullen daartoe op korte termijn een bijeenkomst organiseren. Alles overziende trekken wij ons voorstel van 9 februari 2016 in en zullen wij in overleg met uw agendacommissie het besluitvormingstraject verder voorbereiden.”

NHD, 27-5-2016, 9:14 (Update 27-5-2016, 9:24)

Reacties:

Koos Slootweg
De soap gaat door merk ik, draaikonten en twijfelaars overheersen dit college. Neem nu eens een beslissing om een bestaand pand om te bouwen zodat er niet nog meer leegstand gecreerd wordt. En maar proberen door te drukken dat er een nieuw stadhuis moet komen terwijl de bevolking hier totaal niet op zit te wachtten en dit ook niet wil.
Het zal mij niet verbazen als ze gaan beslissen om op het Bernhard plein op de oude locatie van de kampanje een nieuw pand neer te zetten wat dan voor de helft leeg komt als de bevolkings krimp van Den Helder doorzet. Totale idioterie.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Gewoon het huidige stadhuis netjes bijhouden, voor 15 jaar. Het stort bepaald niet in. De ambtenaren zijn goed gehuisvest. De raadzaal is in orde. De ligging is ook goed voor Julianadorp, waar ook mensen wonen. In het groen, genoeg parkeerplaatsen. Hou op met kapitaalsvernietiging. En hou je aan de verkiezingsuitslag, ook de Stadspartij. Investeer in de binnenstad, NA inspraak en MET draagvlak onder de bewoners.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
“Gezien de leegstand…. opnieuw verkennen”, ja, die politieke taal moet je echt hertalen: “Woningstichting mag op de plek van de oude schouwburg van ons een nieuw stadhuis neerzetten. Want meer detailhandel daar is teveel van het goede. Onze wethouders Waltmann en van Veen omarmen het plan.” Inspraak nul, draagvlak nul. Inpakken en wegwezen dit college en deze coalitie met hun ergerniswekkende stadhuisfixatie, ego-trippen en kapitaalsvernietiging.

Fred Kwast
Het komt er gewoon op neer , dat zij wat gesloopt hebben wat helemaal niet nodig was. De schouwburg kon nog makkelijk jaren mee , maar er moest en zou een nieuwe komen, om willemsoord naar een hoger niveau te tillen. En nu het daar eenmaal zit , moet alles op alles gezet worden en alle zeilen gehesen worden , om het schip varende te houden. En het gebied waar de oude schouwburg gestaan heeft , daar weten ze niets meer mee te doen..Plannen worden afgeketst wegens veranderde inzichten, en waarschijnlijk aan projectontwikkelaars aangeboden. Nu komen ze bij de gemeente erachter wat de bevolking al tijden riep. Hou eens op met die megalomane projecten. En zie nu , de gemeente gaat op hun bek.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28133742.ece/College-Den-Helder-komt-met-nieuw-plan-voor-stadhuis-door-verandering-in-detailhandel?lref=r_regionaal