Bo-Anne van Egmond – College Den Helder gaat akkoord met stadhuismotie + Redactie DHA – College honoreert stadhuiswens gemeenteraad

College Den Helder gaat akkoord met stadhuismotie

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de ingediende motie van de oppositiepartijen, Andries Pruiksma (PvdA) en de Stadspartij om het huidige stadhuis te verbouwen.

Het college zegt in een brief aan de raad wel dat er veel concessies gedaan moeten worden aan het programma van eisen. Volgens het college moet het uitvoeringskrediet deels gebruikt worden voor voorzorgsmaatregelen omdat raadsleden, ambtenaren, aanwonenden en bezoekers van het stadhuis niet of nauwelijks hinder mogen ondervinden van de renovatie. En dat zij geen risico mogen lopen om blootgesteld te worden aan renovatie.

Daarnaast stelt het college dat het een opgave is om binnen de gestelde termijn van 1 augustus en het uitvoeringskrediet van niet hoger dan negen miljoen, tot een plan te komen dat ‘voorziet in een adequate en op deze tijdgeest toegesneden huisvesting van onze organisatie in het huidige stadhuis’.

,,Wij zullen dit plan in nauw en frequent overleg met de door u te benoemen commissie uit uw raad voorbereiden en daartoe op korte termijn een stappenplan aan u voorleggen. Daarbij is het van belang dat u rol en taak van uw commissie beschrijft, waarbij wij ons voorstellen dat de commissie voor ons als klankbord fungeert.”

NHD, 23-6-2016, 15:39 (Update 23-6-2016, 15:56)

Reacties: Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Wanneer knapt het college het postkantoor op, met een ruim uitvoeringskrediet, en komt het met een plan, dat ‘voorziet in een adequate en op deze tijdgeest toegesneden huisvesting van onze organisatie in het huidige stadhuis’. Idem voor het station waar je struikelt over de losse tegels? Dat om acht uur gesloten is… NS al gesproken over de tijdgeest? Stations Zaandam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, allemaal vernieuwd….
Overigens, die negen miljoen is opgeschroefd wisselgeld van de Stadspartij; gewoon up to date houden van het stadhuis is genoeg: waarom moeten muren eruit voor kantoortuinen? Het gebouw is in hoofdzaak een kantoor, dat goed kan functioneren, en leefbaar is. Al zag ik gisteren wel een paar college-leden en raadsleden omvallen van de asbest….. en snelden mannen in witte pakken fluks toe, op commando van hr Slort. Voor zijn Horror-Movie.
En niet de commissie moet klankbord zijn, maar de burger: die sprak zich in 2016 uit voor handhaving huidige stadhuis, zonder politieke poespas van negen miljoen, beste Stadspartij.
Verder is de kop natuurlijk fout: “gaat akkoord met”, ze hebben niks “akkoord te gaan”, democratie houdt gewoon in dat een college de mening van de meerderheid van de raad gewoon volgt.

Vdm Ray
Quote hierboven – Volgens het college moet het uitvoeringskrediet deels gebruikt worden voor voorzorgsmaatregelen omdat raadsleden, ambtenaren, aanwonenden en bezoekers van het stadhuis niet of nauwelijks hinder mogen ondervinden van de renovatie. En dat zij geen risico mogen lopen om blootgesteld te worden aan renovatie.- hahahaha alsjeblieft laat me niet lachen zeg vond dit college van jankende kleuters dit ook voor die bouwdrift van die bodemloze put wat het centrum heet, hebben ze ook maar 1 seconde gegeven om de overlast die deze bouwput al zeker 10 jaar veroorzaakt voor bewoners/winkeliers/ondernemers/klanten en toeristen nee natuurlijk niet omdat dit jankende groepje kleuters gewoon niet hun verlies kunnen nemen en op alle mgelijke manieren alles zullen blijven treineren om hun zin te halen en of dat de burgers van den helder nog eens tonnen/miljoenen extra aan belastinggeld gaat kosten want daar hebben ze echt een broertje dood aan, het wordt eens tijd dat dit college van Burgemeester en Wethouders eens opnieuw naar school gaat en gaat lerendat zij er VOOR de burger zijn en NIET dat de burger er voor hun is met hun onzinnige dure hobby’s

Kees Jan van Velsen
Na Brexit komt de Ksexit en daarna de Nexit!
College van Burgemeester en Wethouders; “Op grond van de analyses van de beide bureaus, AT Osborne en ICS Consultants, is het onze overtuiging dat renovatie van het huidige stadhuis, met het gegeven budget, betekent dat u veel concessies aan het programma van eisen moet doen.”
Met andere woorden; We gaan renoveren tot het geld op is, door (niet noodzakelijke) extra maatregelen te nemen bij de verbouwing. Daarmee passen we alleen echt noodzakelijk onderhoud toe en komen na verkiezingen 2018 gewoon weer terug met een plan voor nieuwbouw van een stadhuis!
Daarmee is het een feit dat bij de verkiezingen in 2018, nieuwbouw stadhuis weer het belangrijkste verkiezingsitem zal worden. Zetten de partijen de nieuwbouw van het stadhuis niet op de kaart, dan walst dit college en zeker Burgemeester Koen schuiling weer over de raad heen, met de bouw van een nieuw stadhuis!
Na de Brexit zou er eerst een Ksexit (exit Burgemeester K. Schuiling) moeten komen met daarna voor nederland een Nexit

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28215044.ece/College-Den-Helder-gaat-akkoord-met-stadhuismotie?lref=SR_1

College honoreert stadhuiswens gemeenteraad

Den Helder – Het college gaat de stadhuismotie (geen nieuwbouw, maar verbouw) uitvoeren. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt. Het wordt volgens het college wel een hele uitdaging om de verbouwing binnen het gestelde budget (9 miljoen) te realiseren. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

“Op grond van de analyses van de beide bureaus, AT Osborne en ICS Consultants, is het onze overtuiging dat renovatie van het huidige stadhuis, met het gegeven budget, betekent dat u veel concessies aan het programma van eisen moet doen. Dit temeer omdat het uitvoeringskrediet deels gebruikt zal moeten worden voor voorzorgsmaatregelen, omdat:

– u, medewerkers van de gemeentelijke organisatie, aanwonenden en de dienstverlening aan de inwoners niet of nauwelijks hinder mogen ondervinden van de renovatie;
– u, medewerkers en bezoekers van de gemeente geen risico mogen lopen te worden blootgesteld aan asbest tijdens de renovatie.

Daarmee is het een opgave om binnen de door u gestelde termijn en het gegeven uitvoeringskrediet tot een plan te komen dat voorziet in een adequate en op deze tijdgeest toegesneden huisvesting van onze organisatie in het huidige stadhuis.”

Stappenplan
“Wij zullen dit plan in nauw en frequent overleg met de door u te benoemen commissie uit uw raad voorbereiden en daartoe op korte termijn een stappenplan aan u voorleggen. Daarbij is het van belang dat u rol en taak van uw commissie beschrijft, waarbij wij ons voorstellen dat de commissie voor ons als klankbord fungeert.”

Den Helder Actueel, 23 juni 2016 – 16:28

Reacties:

Anton Hagen.
23 juni 2016 at 17:30
Als je deze motivatie van het college goed leest dan doen ze het met grote tegenzin en hebben ze op voorhand al diverse te verwachten moeilijkheden bij de verbouw opgeworpen.
Zodat het uiteindelijk toch nog duurder gaat worden dan nieuwbouw.
Een slimme zet van het college is dit Citaat:Wij zullen dit plan in nauw en frequent overleg met de door u te benoemen commissie uit uw raad voorbereiden en daartoe op korte termijn een stappenplan aan u voorleggen. Daarbij is het van belang dat u rol en taak van uw commissie beschrijft, waarbij wij ons voorstellen dat de commissie voor ons als klankbord fungeert.Einde citaat.
Heet dit geen afschuifsysteem voor de lange termijn zodat de raad alsnog de ZWARTE PIET krijgt toebedeeld?

Judge X
23 juni 2016 at 23:57
Ja inderdaad Anton Hagen: ‘College honoreert…..’
Het verhaal lezende,lijkt het woord ‘honoreren’ te zijn samengesteld uit de woorden: ‘honen’ en ‘oreren’.
Met andere woorden: ‘Kijk beste burger hoe wij uw schip op de klippen laten lopen’.
Daarom: ‘De macht ligt bij de burger’ ,want de gemeenteraad is van ons ! 🙂

Jonathan
23 juni 2016 at 18:07
College leden hebben hun baan en inkomen veilig gesteld voor nu.

sukkels
23 juni 2016 at 22:30
die ambtenaren die dit allemaal bedacht hadden een nieuw gemeentehuis moeten zich eens afvragen door wie ze betaald worden namelijk de belastingbetaler en dat zijn de inwoners van den helder dus als de bewoners van den helder vinden dat er geen nieuw gemeentehuis moet komen dan zij dat zo en dan moeten die drammeriggen ambtenaartjes zich daarin schikken wie betaalt bepaalt en dat zijn de inwoners van den helder die bij de verkiezingen de burgemeester en zijn wethouders en onderknuppels duidelijk heeft laten voelen hoe men er over dacht namelijk renovatiehuidige locatie centraal gelegen tussen alle woonwijken van den helder met voldoende parkeergelegenheid

strandloper
24 juni 2016 at 01:30
Aanvankelijk was ik tegen een nieuw stadhuis, althans op de stationslocatie. Dat is nu toch echt van tafel, hoop ik. Renovatie van de huidige locatie zie ik ook niet zitten. Dat zou 9 miljoen euro moeten kosten en dat zou moeilijk worden om daar binnen te blijven. Zo een investering op een pand met een veel lagere verkoopwaarde is geld weggooien. Een nieuw stadhuis in het centrum kan zodanig worden ontworpen, dat het eventueel later zonder grote ingrepen voor andere doeleinden kan worden gebruikt met een aanzienlijk betere verkoopwaarde als wat een gerenoveerd stadhuis op de huidige locatie zal opbrengen.
De gemeentelijke organisatie ken ik niet zo goed, wel heb ik de indruk dat het kleiner en anders kan. Maar wel mooi en op een mooie plek en denk daarbij aan de omgeving stadspark. En niet hoger dan maximaal 9 of 10 meter.
De oppositie plus enkele coalitieraadsleden hebben deze renovatiemotie ingebracht om eindelijk van het gezeur af te komen en het stadhuis niet weer een verkiezingspunt te laten worden. Dat zijn geen goede redenen. Zeker, het heeft al lang genoeg geduurd. Dat wil echter niet zeggen, dat nu een goede weg wordt ingeslagen. Partijen kunnen onderling afspreken om er geen verkiezingspunt van te maken. Eigenlijk is het jarenlange proces volledig uit de hand gelopen. Standpunten zijn inmiddels compleet vastgeroest in de hoofden van hen die er mee bezig zijn (geweest).
Bezint eer gij begint. Leeg uw hoofden bij harde wind op de Dijk en wees bereid om alles te overdenken zonder belast te zijn met het verleden.
Het college brengt terecht wat knelpunten naar voren. Bovendien is goedkoper heel vaak niet beter of zelfs slechter.
Daar kan ik u veel dramatische voorbeelden van noemen die ik zijdelings heb mogen aanschouwen.
Mensen hebben behoefte aan vooruitgang, verbetering, nieuwe inspiraties en motivaties. Ook daarop zijn investeringen gerechtvaardigd. Den Helder is dan wel een stad van inwoners met een relatief laag inkomen, dat wil echter niet zeggen dat wij ons dan ook maar als sloebers moeten gedragen. In dat geval zal het zeker niet beter worden.
Een nieuw of gerenoveed stadhuis moet geen politiek onderwerp zijn. Hoe naïef dat ook gedacht is door een niet politiek persoon, wil niet zeggen dat het is uitgesloten.

Judge X
24 juni 2016 at 02:30
Ja,met een leeg hoofd klinkt 9 miljoen renovatiekosten al gauw geloofwaardig.
Het grootste knelpunt is het college zelf.

Ziener
24 juni 2016 at 12:17

Engeland stapt uit de EU en Cameron, als grote voorstander van in de EU blijven, neemt zijn verantwoordelijkheid en treedt af.
Den Helder gaat voor verbouw stadhuis. Waar blijft de burgemeester, die groot initiator en voorstander was van nieuwbouw nu? Hij zou een voorbeeld moeten nemen aan Cameron. die begrijpt tenminste dat het volkomen ongeloofwaardig is als hij bij een Brexit blijft zitten.

Hijneken
25 juni 2016 at 06:40
En als Koen aftreedt, wordt het dan beter denkt u? Werd het na Staatsen beter? Ik zou mij meer zorgen maken over de lage tot zeer lage opkomsten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de politieke versplintering ten nadele van de burgers.

Ziener
25 juni 2016 at 11:52
U noemt nogal wat “prominente bestuurders” op. VVD bestuurders staan erom bekend hun decennia lange machtspositie niet te willen opgeven. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat bij de laatste opkomst in 2014 maar liefst 50% lokaal stemde in Den Helder. Als de landelijke partijen hier een bevredigend beleid hadden gevoerd zou er geen lokale partij bestaan. Denkt u ook niet?
Dus mag een ieder voor zichzelf nadenken hoe de versplintering komt. Zou zo maar kunnen dat de verdeel en heerscultuur hier debet aan is. Tel daarbij op dat de onpartijdigheid van deze burgemeester hier ver te zoeken is en dan is mijn antwoord op uw vraag: Slechter kan het in ieder geval niet worden.

Kees Jan
25 juni 2016 at 19:57
Het wordt zeker beter met een Ksexit! De dictatuur zal uit de raadzaal verdwijnen! Michiel Wouters, Paul Koopman Carlo Assorgia kunnen dan weer kunnen zeggen wat ze zouden willen zonder de mond gesnoerd te worden.
.
Het was schandalig hoe Koen Schuiling van de week Marinus Vermooten afbekte, toen Vermooten de wethouder van Dongen wilde corrigeren bij een aanname van haar die niet klopte…
.
Koen maakt meer kapot dan je lief is…
.
Die opkomst met de verkiezingen komt vast wel goed. Steeds meer inwoners zijn dit bestuur meer dan zat.

Kees Jan
24 juni 2016 at 14:27
Na Brexit komt de Ksexit en daarna de Nexit!
.
College van Burgemeester en Wethouders; “Op grond van de analyses van de beide bureaus, AT Osborne en ICS Consultants, is het onze overtuiging dat renovatie van het huidige stadhuis, met het gegeven budget, betekent dat u veel concessies aan het programma van eisen moet doen.”
.
Met andere woorden; We gaan renoveren tot het geld op is, door (niet noodzakelijke) extra maatregelen te nemen bij de verbouwing. Daarmee passen we alleen echt noodzakelijk onderhoud toe en komen na verkiezingen 2018 gewoon weer terug met een plan voor nieuwbouw van een stadhuis!
.
Daarmee is het een feit dat bij de verkiezingen in 2018, nieuwbouw stadhuis weer het belangrijkste verkiezingsitem zal worden. Zetten de partijen de nieuwbouw van het stadhuis niet op de kaart, dan walst dit college en zeker Burgemeester Koen schuiling weer over de raad heen, met de bouw van een nieuw stadhuis!
.
Na de Brexit zou er eerst een Ksexit (exit Burgemeester K. Schuiling) moeten komen met daarna voor nederland een Nexit

Jonathan
24 juni 2016 at 16:17
Ik verwacht binnenkort een collegeexit omdat de VVD CDA en D66 het waarschijnlijk niet tolereren bij iedere raadsvergadering weggeblazen te worden door oppositie +Stadspartij + halve PvdA fractie.

strandloper
25 juni 2016 at 02:42
Indien de oppositie plus Stadspartij plus raadslid Pruiksma kiezen voor een renovatie ad € 9.000.000 zijn zij absoluut incapabel net als de vorige ‘regering’ met VVD, D’66 en CDA onder leiding van de partijdige burgemeester. Door hun manier van handelen, kon weerstand niet uitblijven. De zogenaamde winnaars van nu gaan klaarblijkelijk uit rancune een foute weg bewandelen. Hopeloos om een gedateerd appartementen gebouw op te knappen voor een dergelijk bedrag. Graag zou ik nu alles naar huis sturen. College en raadsleden. Waarom? Jullie verknallen teveel ten koste van Den Helder. Democratie in de juiste zin is hier ver te zoeken. Haat, nijd, roddel, achterklap, wantrouwen, eigen gelijk spelen de hoofdrol. Om ziek van te worden.

Judge X
25 juni 2016 at 09:08
Beste strandloper,de oppositie,Stadspartij en raadslid Pruiksma kiezen niet voor een renovatie van € 9.000.000; zij kiezen voor een renovatie bij een bedrag die daar ver onder ligt.
Het college wil beweren dat nieuwbouw net zo duur uit komt als renovatie en dat is kort gezegd: GELOGEN !!!
Nieuwbouw van dit soort projecten overschrijden ALTIJD het budget,tenzij je het budget aanmerkelijk verhoogt.
Het laatste was waarschijnlijk het geval in Weert,een gemeente met 49.500 inwoners.
Men trok daar voor de bouw een budget uit van € 33.000.000 en hield € 1.000.000 over: ‘Ja mag het’ !
http://www.l1.nl/nieuws/251383-nieuw-stadhuis-weert-binnen-budget
———————————————————————————————————
Maar het kan natuurlijk altijd beter,want in Den Helder (56.300 inw.) zet men een nieuw stadhuis neer voor € 9.000.000; maar daar is men dan ook BOVENGEMIDDELD SLIM !
Waar men ‘normaal’ bij de nieuwbouw van een stadhuis het budget met 10 tot 20% gaat overschrijden,wil men dit in Den Helder blijkbaar met minimaal 100% gaan doen.
————————————————————————————————————-
Een ander gevalletje is het stadhuis van de gemeente Almelo (aantal inwoners 72.400); begroting € 56.000.000
http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/almelo/belofte-andela-geen-overschrijding-budget-nieuw-stadhuis-1.2359786
———————————————————————————————————
http://www.almeloanders.nl/2014/breaking-nieuw-stadhuis-almelo-toch-weer-duurder/
———————————————————————————————————
Hoe zei je het ook al weer: ‘Even het hoofd leeg maken’.
Nou bij dit college en het grootste deel van de coalitie,zijn de hoofden al leeg; dat is nu precies één van de knelpunten.
“De macht ligt bij de burger” en wij maken de eindrekening op. 😉

Glijn
25 juni 2016 at 13:17
Om nu de Stadspartij / Andries Pruiksma en de oppositie direct incapabel te noemen vind ik te ver gaan.
Het sloopbedrijf Koen en co is een halt toe geroepen. Het bouwbedrijf Koen en co moet maar even wachten.
De oppositie acht ik zeker instaat om dat te doen, wat de instemming van de meeste burgers heeft.
Dat wordt hard werken waarbij noodzakelijkheid en financiele middelen hopelijk zorgvuldig afgewogen worden.
Beter voor Den Helder en uiteraard de gehele oppositie hebben de zaak goed wakker geschud.

http://denhelderactueel.nl/2016/06/college-honoreert-stadhuiswens-gemeenteraad/

PDF:
Raadsinformatiebrief RI16.0070 Motie 16 d.d. 13 juni 2016 over verbouw stadhuis