Bo-Anne van Egmond – ‘Burgemeester Den Helder legt onredelijke sancties op’

DEN HELDER – ,,Het besluit om mij een last onder dwangsom op te leggen is politiek gemotiveerd en bovendien onbevoegd en/of onjuist genomen.” En: ,,Ik ben verontrust over het feit dat onze burgemeester (Koen Schuiling, red.) in de positie is gekomen om als portefeuillehouder handhaving onredelijk zware maatregelen op te legen. Daarbij lijkt hij iedere vorm van redelijk overleg met ons uit de weg te willen gaan.”

De bewoordingen die Dirk Gorter, sinds 2000 eigenaar van de oude muziekschool aan de Molenstraat, zijn niet mals in zijn bezwaarschrift over de dwangsommen die hem zijn opgelegd om het pand op te knappen. Zo moet het schilderwerk aan kozijnen, goten, dakranden en kapellen worden gedaan, verrot houtwerk worden vervangen, dakpannen goed gelegd worden en houten platen verwijderd worden. Het pand voldoet namelijk volgens de gemeente niet aan de ‘redelijke eisen van welstand’.

Gorter wil graag in gesprek met het college over de situatie. ,,Ambtelijk wordt mij bij herhaling gemeld dat er in de afgelopen jaren vaak genoeg met mij is gesproken, maar dat kan niet worden waargemaakt en wordt door mij nadrukkelijk tegengesproken. Bestuurlijk blijft het doodstil.”

Inzage

Gorter heeft inzage gevraagd in de ambtelijke stukken. ,,Daarbij werd mij een b&w-advies gepresenteerd waarop parafen van wethouders staan. Het betreft naast die van de burgemeester twee parafen op een zogenaamde parafenlijst en daarmee is in feite nog geen collegemeerderheid gevormd waarmee het besluit administratief zou kunnen zijn genomen. Wat mij echter het meest verbaast, is dat wethouders, die ik wel buiten het stadhuis, maar niet in het stadhuis kan spreken, tegenover mij en anderen verklaren dat zij hun paraaf niet hebben geplaatst en dat die paraaf dus achteraf digitaal in het B&W advies moet zijn aangebracht.”

Donderdagavond mocht hij zijn visie verdedigen in de commissie voor beroep en bezwaar van de gemeente Den Helder.

Frauderen

De gemeente noemt de stellingname van Gorter ‘zonder meer verwerpelijk’. ,,Geïnsinueerd wordt dat de ambtelijke organisatie, alsmede de burgemeester niet integer handelen en bewust frauderen. Over het doel, nut en noodzaak hiertoe laat bezwaarmaker zich niet uit, behalve dat hij en zijn gezin doelbewust naar zijn zeggen in problemen worden gebracht”, zo wordt in het verweerschrift van de gemeente geschreven. Daarbij zegt de gemeente dan ook dat wethouders wel degelijk hebben getekend. ,,Betwist wordt derhalve dat de besluitvormingsprocedure niet juist is doorlopen. Mogelijk stond het advies/besluit de betreffende wethouders op het moment dat zij met de bezwaarmaker praatten over deze zaak niet meer bij. De parafen worden niet digitaal (en ook niet achteraf) geplaatst op een advies. Van niet-integer handelen en frauderen is absoluut geen sprake.”

NHD, 22-5-2015, 17:46 (Update 22-5-2015, 17:46)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27403720.ece/Burgemeester-Den-Helder-legt-onredelijke-sancties-op_