Bo-Anne van Egmond – Bouwers wel geïnteresseerd + Hedzer Faber – Analyse: Wat nou bestuurscrisis in Den Helder? + Open brief aan aannemers over stadhuisrenovatie Den Helder

Bo-Anne van Egmond – Bouwers wel geïnteresseerd + Hedzer Faber – Analyse: Wat nou bestuurscrisis in Den Helder?

Helderse Courant, 5 oktober 2017
Helderse Courant, 5 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Open brief aan aannemers over stadhuisrenovatie Den Helder

Volgens een gezamenlijke brief van zeven Helderse bouwbedrijven rammelt het renovatieplan voor het stadhuis: het kan niet voor 9 miljoen en niet in de gestelde tijd en het is te risicovol. De begeleidingscommissie reageert met een eigen brief. Dit is die brief.

’Direct na de commissievergadering over de renovatie stadhuis kregen fractievoorzitters van dhr. Verhoef (D66) uw gezamenlijke brief. De VVD refereerde al aan de inhoud er van tijdens de commissievergaderingen en gezien de connecties, die één van uw ondertekenaars heeft met het CDA zal ook die partij ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest van de inhoud van deze brief. De overige partijen dus pas na de commissievergadering.

In uw brief geeft u aan, dat u op grond van onduidelijkheden in de besluitvorming en m.n. de hoogte van de perceelplafonds overweegt om niet in te schrijven.

Hier willen we u graag op aanspreken. We vinden het vreemd, dat alleen partijen, die erom bekend staan tegen het voorgenomen besluit tot renovatie van het stadhuis te zijn, op de hoogte gesteld zijn van uw schrijven. De partijen, die mogelijk hun voorgenomen besluit nog zouden kunnen heroverwegen, heeft u niet geïnformeerd. Eén van uw argumenten om deze overweging te maken is, dat er onduidelijkheid is over de hoogte van de perceelplafonds. Echter bij deze vorm van aanbesteden is dit juist heel duidelijk: de totale kavels kunnen nooit meer bedragen, dan het beschikbaar gestelde budget.

De gemeenteraad zou in haar besluit op 16 oktober a.s. nog wel aanvullende wensen/eisen kunnen opnemen. Daarvoor moet dan ook meer budget beschikbaar gesteld worden.. We hebben ons door een deskundige op dit gebied (al in een eerder stadium) laten voorlichten, dat u bij uw inschrijving prima clausules met uitzonderingen enz. op kunt (laten) nemen. Op eventuele latere aanvullingen kunt u dan alsnog anticiperen. Als lid van de gemeenteraad en lid van de begeleidingscommissie hebben we in onze overwegingen voor de aanbestedingsvorm juist sterk mee laten wegen, dat deze manier van aanbesteden het voor (kleinere) lokale aannemers mogelijk maakt om mee te dingen. Dat zou een goede impuls voor de lokale werkgelegenheid kunnen zijn.

Naar ons idee neemt u met deze brief een enorme gok op de toekomst. Immers als het raadsbesluit niet genomen wordt op 16 oktober, wordt er zeker geen besluit meer genomen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht u, dat daarna een coalitie ontstaat, die opnieuw voor een ingrijpend, duur plan zal kiezen? Immers het voorstel van de VVD om, als er dan toch gerenoveerd moet worden, te kiezen voor huisvesting op twee locaties, valt direct af. Gaat u straks aan de inwoners van Den Helder uitleggen, dat u een gerede kans om bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid voorbij hebt laten gaan? Dat u door uw brief de tegenstanders handvatten hebt gegeven, die u anderen tijdens de discussie hebt onthouden, waardoor u zich per definitie met de politieke besluitvorming hebt bezig gehouden en deze kennelijk hebt willen beïnvloeden?’

Namens de leden van de Commissie Begeleiding Renovatie Stadhuis: G. Assorgia, T. Biersteker-Giljou, A. Pruiksma, D. Salverda, M.C. Wouters

Noordhollands Dagblad, 4 oktober 2017, 21:54

Reacties:

Koos Slootweg
Nu blijkt het machtspel van de VVD bij monde van de Hr Visser. Het achterbakse gedrag blijft doorgaan. Als de VVD zijn zin niet krijgt blijven ze drammen en in de achterhoede stoken voor hun eigen ideeën. Dit is al eens afgestraft door de burgers. Geen enkele bewoner van Den Helder wil een dure nieuwbouw van het gemeente huis, daarbij komt dat de locaties die de Hr.Visser naar voren brengt niet in het belang van de burger is.

Wim Ruiten
Kijk eens naar de personen die de brief heben ondertekend, dan kan je de dreigende tekst uit de brief wel begrijpen, ik denk dat de bedoelde bouwbedrijven ook wel snappen dat ze deze brief niet al te serieus moet nemen.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Deze bouwbedrijven moeten de burger vooral serieus nemen. En zich niet arrogant opstellen, als belangrijker dan die burger. Net zo gedragen de ambtenaren zich via de OR. Dit geheel is een zeer achterbaks machtsspel van VVD, CDA, D66 en de PvdA, samen met de ambtenaren (de helft komt van buiten de stad) en het bevriende aannemerscollectief, om even over de bevolking heen te walsen, en een democratisch raadsbesluit zo lang te saboteren en te traineren, dat het achterhaald wordt door de verkiezingen. Die bouwbedrijven zijn maar op één ding uit: een nieuw stadhuis bouwen. Deze kliek, ja kliek, heeft de geleden nederlaag van hun stadhuisplan stationslocatie nog lang niet verteerd. Er moet een einde komen aan die vunzige vriendjespolitiek en dit respectloze gedrag naar de burger van Den Helder. Genoemde partijen leden ook nog een nederlaag bij de vorige verkiezingen, en grepen per coup toch de macht. Hopelijk doorziet de kiezer de machtsspelletjes.

Bart Muurling · Oprichter bij De Burgerrekenkamer
Hier wordt pijnlijk duidelijk hoe onze politieke kaste denkt en los gezongen is van de realiteit. Die realiteit was en is dat de overheid er is ten dienste van de burgers. Lees dan hoe de Helderse politiek die zelfde burgers de oren wast omdat zij zich met de politieke besluitvorming bemoeien. En ze bij voorbaat de schuld voor een gemiste kans in de schoenen schuift. De politieke zielenpoten durven te schrijven: “Gaat u straks aan de inwoners van Den Helder uitleggen dat u een gerede kans om bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid voorbij hebt laten gaan? Dat u door uw brief de tegenstanders handvatten hebt gegeven, die u anderen tijdens de discussie hebt onthouden, waardoor u zich per definitie met de politieke besluitvorming hebt bezig gehouden en deze kennelijk hebt willen beïnvloeden?” Voor zover de Helderse politici het nog niet weten: burgers hebben niet alleen het recht maar zelfs de plicht zich met de politiek en de politieke besluitvorming bezig te houden. Want de politiek is van iedereen. Maar dat zijn ze daar in de Noordkop allang vergeten. Zo helder zijn ze daar niet!

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Nou als de Helderse ondernemers niet willen meewerken aan de renovatie dan maar die van buiten Den Helder de kans gunnen .

Klaas Otten · Den Helder
Bij een aanbesteding hoort een bestek, dus wat is nu het risico voor een aannemer? het enigste risico dat ik nu zo kan bedenken is dat een aannemer zich inschrijft voor een x bedrag, maar dat door het politieke gesteggel de aanvangsdatum van het begin van de werkzaamheden veel later beginnen en de bouw zit in de lift tegenwoordig dus grote kans dat de prijzen gaan stijgen waardoor de aannemer het werk niet voor het bedrag kan uitvoeren wat hij berekend heeft.

Jeroen Bodewus
Politici die op de stoel van een aannemer gaan zitten is hetzelfde als een kunstenaar zaken laten doen. Beiden kunnen in principe wel lukken maar de praktijk wijst het tegendeel uit.
De oplossing in deze; probeer een aannemer van buiten de regio te vinden die zijn nek in deze strop wil steken.

Martin Bommel
Hier wordt vooral duidelijk hoe verweven politiek en bedrijfsleven is in een klein stadje.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/open-brief-aan-aannemers-over-stadhuisrenovatie-den-helder

1 Comment

  1. Zeven Helderse aannemers die GEZAMENLIJK een brief schrijven dat ze meer geld willen hebben. DOODENG!!!!!!!!

    Ik zit hier naar adem te happen…… Dit is de terminale fase…..

    Waarom heeft wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar Lolke Kuipers niet ogenblikkelijk aangifte gedaan bij de ACM wegens grove schending van de Mededingingswet door deze zeven bedrijven??

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image