Bo-Anne van Egmond – Beter voor Den Helder praat met vijf partijen + Ronald Boutkan – Coalitievoorstel: 8 partijen in 6 fracties

Beter voor Den Helder praat met vijf partijen

Verkiezingswinnaar Beter voor Den Helder voert ’verdiepende gesprekken’ met de Stadspartij, Seniorenpartij, PvdA, CDA en ChristenUnie om samen een coalitie te vormen.

Dat zegt voorman Carlo Assorgia van BvDH. “Een mix van landelijke en lokale partijen, gelovig en niet-gelovig, jong en oud.” Samen hebben deze partijen een raadsmeerderheid van negentien zetels.

Assorgia heeft echter voorgesteld aan Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen om zich aan te sluiten bij de Seniorenpartij. ”Ik vond dat wijs om te doen. De burger heeft tijdens de verkiezingstijd aangegeven klaar te zijn met de versnippering en ik heb dit voorgesteld. Er komt dan een woordvoerder voor die drie partijen. Verder heb ik me niet met de gesprekken bemoeid.” Als deze twee partijen zich inderdaad aansluiten bij de Seniorenpartij, dan komt de coalitie uit op 21 zetels.

Met een brede coalitie wil BvDH geen voorstellen ’meer doortikken op een meerderheid 16 om 15’. “Dat gebeurde in de vorige periode. Wij reiken juist de hand aan de oppositie, die wordt gehoord.” Er komt volgens Assorgia dan ook geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord: ,,Er was bij alle zes de partijen consensus over een akkoord op hoofdlijnen.’’ ChristenUnie gaf eerder aan liever niet meer zomaar in een coalitie te gaan zitten: “Ik denk, dat Tjitske Biersteker een goed gesprek heeft gehad met het CDA. Ze hebben op het sociale vlak veel gemeen. Daar moet sowieso in de komende periode meer het accent gaan liggen, dat voelt iedereen in deze groep van zes.”

Noordhollands Dagblad, 27 maart 2018, 12:33

Reacties:

Harmanus J Johansen · Founder bij Zelfstandig
Dat is veelbelovend.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Een zeer slechte oplossing Als BVDH met de Stadspartij een coalitie gaat vormen zeg ik mijn lidmaatschap op .
Dan zijn ze voor mij ongeloofwaardig .
Eerst wordt je de partij uit geflikkerd en nu heul je met ze .
Dit is een teken van zwakte .

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Volgens mij is het een teken van “over je eigen schaduw heen kunnen stappen”.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Tjitske Biersteker Hoe bedoel dat .Ze zijn op een onbeschofte manier de partij uitgezet met een mes in hun rug .
Zo iets vergeet je niet .En dan moet je volgens jou over je eigen schaduw heen stappen .
En je doet ook aan kiezers bedrog ze zijn niet voor niks afgestraft en nu ga je ze ook nog belonen met het Wethouder schap .
Dit is niet te filmen .

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het gaat te ver om te zeggen tegen een lijsttrekker: “Ga jij nou eerst weg, dan nemen we nummer twee erbij.” Daar komt bij de vraag: hoe zit het met de solidariteit van toen, met Geurt Visser? Het is niet zo ingewikkeld, de Stadspartij, CDA en VVD stuurden hem weg, zonder hoor en wederhoor, zonder feiten. En die hebben simpelweg geen trek om hem erbij te hebben, want dan moeten ze 180 graden draaien. Op deze manier wordt ook de burgemeester in bescherming genomen, wat hij niet verdient.
Het gaat ook te ver om van drie partijen te vragen 1 woordvoerder in de Raad te zetten, iemand is zonder last of ruggespraak persoonlijk gekozen. Het is geen democratische gedachte. Je kunt ze wel vragen een hoofdlijn van beleid op te stellen, en dan kun je zien of je daarmee overweg kunt. Want tegen de nieuwe verkiezingen moet een partij zich apart kunnen profileren. Gezien het voorbije beleid ligt samenwerking met de Stadspartij zeker niet voor de hand, de anderen zitten dichterbij, Behoorlijk Bestuur zeker.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/beter-voor-den-helder-praat-met-vijf-partijen

Coalitievoorstel: 8 partijen in 6 fracties

Den Helder – Een coalitie van Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij en het CDA, waarbij de Senioren worden versterkt door Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen, dat is wat informateur Carlo Assorgia voor ogen heeft. Een coalitie van 21 dus, waarin voor Geurt Visser geen plaats is. Niet in de raad en ook niet als wethouder.

Assorgia heeft de eerste ronde langs alle fracties achter de rug. Deze week wordt verder gesproken met de beoogde coalitiepartners. Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen moeten opgaan in de Seniorenpartij, die daardoor vier zetels in de raad krijgt. Dit verkleint de versnippering en zorgt voor minder woordvoerders (en mogelijk irritatie) in de raad. Michiel Wouters wordt dan de fractievoorzitter, Remco Duijnker namens deze combinatie wethouder.

Wouters staat ervoor open, Duijnker ook (“ik heb altijd gezegd dat ik wethouderskandidaat ben”), maar Geurt Visser vooralsnog niet. Het voorstel: de zetel aan Nancy List en Geurt zien we niet meer terug. “Bij onderhandelen bieden ze je ook iets, nu is het voorstel hef je partij op, versterk de Senioren en verlaat Den Helder, daar gaan we niet in mee”, aldus de oud wethouder. “Ik draag de senioren een warm hart toe, maar ik ben van 1983 en zou niet weten, wat ik bij de senioren te zoeken heb. Ik vind het bizar, dat een formateur er voor probeert te zorgen, dat partijen worden opgeheven. Voor mijn kiezers zie ik hier nog geen voordeel in. De kans, dat ik wethouder wordt, acht ik nihil, zo realistisch ben ik wel, maar opheffen en aansluiten gaan we niet doen. We willen wel het gesprek aangaan over wat Gemeentebelangen voor een coalitie kan betekenen.”

Geen fusie

“We hebben voor de verkiezingen al uitgesproken, dat het handig is als er geen 31 woordvoerders zijn”, reageert Duijnker. “We zoeken een optie om de raad qua partijen kleiner te maken en tegelijk krachtiger. Een gezamenlijk optreden in de raad scheelt tijd en ergernis en als je kijkt naar de programma’s liggen die heel dicht bij elkaar.” Het is volgens hem overigens niet de bedoeling partijen daadwerkelijk te laten fuseren, maar alleen in de raad als één fractie te laten functioneren. “De kracht van deze verbinding zit hem in de samenwerking onderling. Het is misschien een gedurfde onderneming, maar je moet ‘out of the box’ durven denken.”

“Behoorlijk Bestuur staat zeker open voor deze optie, ik denk, dat het voor de raad echt het beste is”, laat Wouters weten. “De programma’s liggen niet te ver uit elkaar, dus dat moet te doen zijn. Het wordt zeker geen fusie van partijen, maar wel onder één naam in de raad.” Over het afscheid nemen van Geurt Visser: “Geurt kan met één zetel geen wethouder worden, maar wat zijn rol dan wel moet worden moet nog worden uitgewerkt”, waarmee Wouters in elk geval een kiertje openlaat voor de oud wethouder.

Slag om de arm

Tjitske Biersteker van de ChristenUnie wil nog niet meer vertellen, dan dat er nu enkele verkennende gesprekken zijn gevoerd en dat die positief waren. “Ik ben erg enthousiast, zie nog geen bezwaren, maar we zijn nu vooral bezig met te bekijken, of we een brede coalitie kunnen vormen, zodat zoveel mogelijk mensen zich gehoord voelen in de nieuwe politiek.” Harmen Krul van het CDA houdt een slag om de arm: “Het voorstel om drie partijen samen te voegen vind ik best opmerkelijk en ik vraag me af, hoe hun kiezers daar dan over denken. Maar als middel tegen de versnippering is het natuurlijk prima.” Het CDA staat open voor alle partijen, maar geeft wel aan moeite te hebben met Gemeentebelangen. “En er zitten nog best verschillen in programma’s, dus het is afwachten, of alle partijen het dan ook inhoudelijk eens kunnen worden.”

Pieter Kos (Stadspartij): “We staan open voor de genoemde samenwerking, maar we zijn natuurlijk niet in de positie om veel te eisen. Neemt niet weg, dat als we worden gevraagd mee te praten, we die uitnodiging aannemen. Vandaag hebben we een eerste gesprek gehad met elkaar en dat verliep plezierig, maar dat is op dit niveau en in deze status van het geheel altijd wel het geval. Als het lukt komt er een vrij brede samenwerking, getalsmatig een mooie coalitie en met drie landelijke en drie lokale partijen, maar er zijn wel verschillen op sommige onderwerpen. Met een dergelijk grote coalitie geef je een partij ook de ruimte af en toe niet mee te doen, omdat ze dat bijvoorbeeld niet aan de achterban kunnen verkopen. Dat is dus ook een voordeel.”

“Waar ik vooral op uit ben is een einde aan ruzie en versplintering”, meldt Carlo Assorgia. “Ik heb opgeroepen te kijken, of we wat eenmansfracties samen kunnen voegen, daar wil ik tijd en moeite in steken. Ik zeg niet, dat het lukt, maar ik voel, dat als extra opdracht vanuit de kiezer.” Als Gemeentebelangen niet mee zou doen, heeft deze coalitie nog steeds 20 zetels. “En we doen altijd de handreiking aan de rest om mee te doen, mee te beslissen en met goede voorstellen te komen. We willen het anders, breder en socialer doen als de voorgaande twee perioden. Als de oppositie met iets goed komt, staan we daar ook voor open.”

Wethouders

Beter voor Den Helder lijkt te gaan voor zes wethouders, waarbij Odd Wagner de aangewezen kandidaat is voor de grootste fractie. Ook Pieter Kos mag terugkomen en verder zijn de namen van Remco Duijnker en Peter de Vrij (PvdA) genoemd. De wethouders van ChristenUnie en CDA zijn nog niet bekend.

De eerste echte coalitieonderhandelingen staan voor komende vrijdag op de agenda, nadat donderdagavond de nieuwe gemeenteraad officieel is geïnstalleerd.

Den Helder Actueel, 27 maart 2018 – 11:55

Reacties:

fFred
27 maart 2018 at 12:20
Het is wel duidelijk wat Assorgia voor heeft. Zoveel mogelijk politiek grut bijèèn sprokkelen ten einde om te voorkomen dat zij met hun zetel op de schoot van een landelijke partij gaan zitten.

beer
27 maart 2018 at 12:22
Haha nu komen het werkelijke gezichten van Assorgia en Duijnker naar voren. Voor de verkiezingen poeslief richting BB en Gemeentebelangen en nu, omdat de uitslagen niet zijn zoals men wenste opslokken die hap. Het smoesje dat het gaat om versplintering tegen te gaan kan als fakenieuws worden afgedaan. Nee de heren Assorgia en Duijnker willen door deze move de baas in Den Helder worden. Wie niet met hen mee wilt zal moeten bloeden. Als Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur deze carrière switch maken zullen deze partijen bij de volgende verkiezingen ophouden te bestaan. Misschien gaan de Berlusconi en Putin van het noorden nu voor de alleen heerschappij en vernietiging van de democratie in Den Helder. Het is te hopen dat Harmen Krul hier het verstandigst zal zijn en een andere kant op gaat kijken. Hetgeen nu gebeurt kan alleen maar negatief uitpakken.

Simon.H
27 maart 2018 at 23:03
Den helder is de laatste acht jaren aan het versplinteren. Een verbindende factor ontbreekt daar waar hij hoor te schakelen.

Judge X
27 maart 2018 at 12:31
Een mooi creatief-democratisch initiatief.
Geurt zou er goed aan doen zijn achterban te informeren en te contacteren, het is ook goed voor het oppoetsen van zijn status en toekomst.
Bovendien moet dhr. Visser niet vergeten dat zijn zetel slechts gebaseerd is op verdeling van restzetels, want zijn partij haalde de kiesdrempel niet eens.
I

Kobus
27 maart 2018 at 12:51
Wat doet zo’n Geurt Visser nog. Van 1983 en niets te zoeken bij senioren? Wat een arrogantie want over 4 jaar zijn de Helderse senioren 60% van de inwoners. Dan is Geurt allang verdwenen van het toneel. Hij heeft hier niets te zoeken. Wel een mooie move van Assorgia.

Beer
27 maart 2018 at 12:59
Beste Judgex ik kan mij voorstellen uit welke hoek u komt. Als Geurt Visser, maar ook Michiel Wouters hun lot in handen leggen van de aasgieren Assorgia en Duijnker zal er geen democratie meer zijn, alleen maar autocratie. Zij zullen gaan regeren onder het mom: Zij wikken, maar wij beschikken. Het opgaan in een seniorenpartij die alleen maar van de burgemeester af wil en verder geen eigen punten in hun programma heeft kan geen zichzelf respecterend geheel zijn. Maar ja familiebanden, of oude wat hier betreft, zijn in Italië heilig. Laat Assorgia cs zich eerst maar eens bewijzen. Nu is hij alleen maar aan het weggeven, wethouder richting stadspartij en Groen Links, stadhuis, burgemeester etc., dus bezig met kiezersbedrog. Ik had voor de verkiezingen een hoge pet op van Assorgia en BvdH, maar dat is snel verdwenen. Laten ze eerst maar daden tonen en niet als aasgieren op kleine partijen uit zijn. Schaalvergroting van partijen is goed, maar niet op deze manier. Beste Kobus Geurt Visser is dus 35 jaar, heeft inderdaad zelf niets te zoeken bij de seniorenpartij. Gewoon even naar de leeftijd kijken en dan pas concluderen. Zijn bewering is dus juist. De nummer twee op de lijst is Nancy List, zij is naar ik meen wel begon de 50, dus daarom moet Geurt Visser van Assorgia cs weg en het pad vrijmaken voor een gang naar de seniorenpartij van die andere aasgier Duijnker. Ik hoop dat dit niet gaat gebeuren. Men is gekozen en heeft recht op die zetel dus niet zeuren en gewoon doorgaan.

Judge X
27 maart 2018 at 16:08
Nee beste Beer, u kunt zich in het geheel niet voorstellen uit welke hoek ik kom, want die hoek bestaat helemaal niet en dat had u kunnen weten als u mijn reacties over de afgelopen jaren enigszins had gevold.
En dat u voor de verkiezingen een hoge pet op had van Assorgia en BvDH is ook niet waar, dat kan men direct lezen uit uw twee reacties alhier.
U echter behoord bij Gemeente Belangen, daar bestaat bij mij geen enkele twijfel over. 😉

fFred
27 maart 2018 at 13:17
35 jaar , dus niets te zoeken bij de senioren partij. Hoe zit het dan bij de partij voor de dieren ??? Welke kwaliteiten moet je daar voor bezitten ??

Jacques Bierens
27 maart 2018 at 13:20
Als deze samenstelling lukt en een brede coalitie ontstaat zal er zeker een frisse wind door Den Helder waaien.
De moeite waard om te investeren met gesprekken.

Dansmarietje
28 maart 2018 at 00:28
Nou, nou wat een vondst, zeker heel vernieuwend. Normaal heb je twee opties, of je bent voor of je bent tegen. Dhr. Assorgia creëert nu een derde, een partij kan zonder gezichtsverlies even een stapje terugdoen en zich neutraal opstellen. Zo houdt je iedereen in ere en ook een meerderheid. Heel strategisch!!!!

Roel Prins
27 maart 2018 at 14:27
Naar mijn inzicht leidt de behoefte aan coalities met dicht getimmerde programma,s standaard tot politieke problemen. Een waar krachtig voorstel zou zijn om zegge 1 coalitie fractie te vormen. Kan men per geval intern voor een meerderheidsstandpunt Lobbiën. Over 3 jaren valt iedere voorgestelde combinatie uiteen ivm de dan komende verkiezingen en CDA fravo Krul wordt over 3 jaar door de KM naar zee gestuurd.

Roel Prins
27 maart 2018 at 14:29
Het humoristische van het voorstel is de college act van Duijnker met Schuiling.

Anton Hagen
27 maart 2018 at 15:29
Duijnker en Schuiling zijn bepaald geen vrienden van elkaar,althans zo heb ik het begrepen.Ook Assorgia heeft weinig blijk gegeven van ,,warme gevoelens” voor Schuiling.
Voorlopig kan onze pizzabakker het leuk zeggen maar er zijn hier in Den Helder nog wel wat krachten die dit niet zomaar 123 laten gebeuren.Er zal door hem aardig geknokt moeten worden wil hij deze utopie werkelijkheid laten worden.
En Tjitske moet vooral haar ziel en zaligheid niet gaan verkopen ter meerdere eer en glorie van de plaatselijke C.U.
Blijf ONAFHANKELIJK Tjitske!!!! Stel je kiezers NIET teleur!!!

Kees
27 maart 2018 at 15:50
Als de hr. Assorgia op deze manier wilt beginnen dan bedriegt hij kiezers.3 partijen laten samenvoegen omdat hij dat wilt omdat het anders hem niet uitkomt slaat nergens op. Hij zou ook kunnen samenvoegen met een andere partij. Of zouden al die andere partijen dit al van te voren hebben afgesproken? Als dat zo is. Dan bedriegen ze hun kiezers. Ik hoop dat het CDA dit niet pikt en anders hoop ik dat ze uit de coalitie stappen. CDA wees wijs. Vertrouw die pizzabakker niet.

Judge X
27 maart 2018 at 16:33
Er is nog helemaal geen coalitie Kees, ‘de coalitie’ bevindt zich nog in stadium van informatie-inwinnende gesprekken.
De genoemde kleine partijen blijven gewoon bestaan en gaan samen werken in één fractie met één fractievoorzitter/woordvoerder…., niets mis mee lijkt mij en de mogelijkheid blijft volgens mij bestaan om met je zetel uit de fractie en de coalitie te stappen als je je er niet meer ‘prettig’ bij voelt. 🙂
Alleen moet ook iemand uit Gemeente Belangen gewoon onderdeel van de fractie uit kunnen maken lijkt mij.

Judge X
27 maart 2018 at 16:49
En dat laatste is volgens mij ook de bedoeling, gelezen het artikel in het NHD; daarbij houdt CU trouwens gewoon haar eigen fractie Anton Hagen.
Ik denk dat de tekst van het artikel van Ronald Boutkan hier een foutje of omissie vertoont waardoor bij de reacties enige paniek.

Simon. H
27 maart 2018 at 21:50
We zijn het eens Judge X lezen en het begrijpen zijn twee aparte zaken . Wat ik lees is dat alle partijen zichzelf blijven en dat er bij wijze van spreke één woordvoerder komt, lijkt mij een pracht optie in plaats van al dat herhalen door alle partijen. Gemeentebelangen hoort op te komen voor deze gemeente net als de naam aangeeft gaan voor het grote geheel mannen, voor je het weet ligt er een andere coalitie over de rug van de grootste groep kiezers en staat er een vvd met d66 en aanhang

sukkels
27 maart 2018 at 19:37
hij is niet voor niets uit de stadspartij getrapt

Roel Prins
27 maart 2018 at 17:49
Lijkt mij niet zo handig van Assorgia om andere partijen een fusie voor te stellen. Ben benieuwd hoe lang het duurt eer andere partijen begrijpen dat Beter voor Den Helder niets anders is dan Beter voor Assorgia ! Als mede oprichter van Behoorlijk Bestuur sta ik niet te juichen van vreugde wanneer Wouters, na de vrijage met de Stadspartij, via Assorgia het Behoorlijk Bestuur definitief ten grave draagt.
Reply

sukkels
27 maart 2018 at 19:10
en nu allemaal doen wat assorgia opdraagt anders vind je een paarden hoofd in je bed dat is gebruikelijk bij de maffia

Kees
27 maart 2018 at 20:09
JudgeX weet dat er nog geen coalitie is. Maar 3 partijen voorstellen met maar een fractie Vz. Deel te nemen. Waar haalt ie het vandaan. Hij is niet de baas van die partijen.

Judge X
27 maart 2018 at 21:30
Waar haalt hij het vandaan ? dit is het resultaat van creatief denken en een poging partijen dichter bij elkaar brengen en te houden in een toekomstige coalitie
Hij speelt ook niet de baas en iedereen kan nee zeggen, wel vertegenwoordigd hij de grootste partij en is het in eerste instantie aan hem om te informeren als informateur; niets meer en niets minder.
Bovendien stemmen de partijprogramma’s voor het grootste gedeelte met elkaar overeen, wat besturen al een stuk makkelijker zal maken in het overleg.
Maar als deze poging niet slaagt, dan zal hij het op een andere manier moeten proberen.

Judge X
27 maart 2018 at 22:07
Mooi geprobeerd Assorgia maar helaas en verder informeren op een andere manier dan maar, verder niets aan de hand – tenzij men instemt. 🙂
Zoals hieronder denkt een ander er over en dat snijdt ook hout, wat betekend dat het voorstel waarschijnlijk niet door zal gaan en dan is het ook goed.

Henk gesiteerd :
” Het gaat ook te ver om van drie partijen te vragen 1 woordvoerder in de Raad te zetten, iemand is zonder last of ruggespraak persoonlijk gekozen. Het is geen democratische gedachte. Je kunt ze wel vragen een hoofdlijn van beleid op te stellen, en dan kun je zien of je daarmee overweg kunt. Want tegen de nieuwe verkiezingen moet een partij zich apart kunnen profileren. Gezien het voorbije beleid ligt samenwerking met de Stadspartij zeker niet voor de hand, de anderen zitten dichterbij, Behoorlijk Bestuur zeker.”

Dansmarietje
28 maart 2018 at 00:05
Als iedereen in de coalitie komt te zitten wordt de raadsvergadering een stuk korter maar de collegevergadering een stuk langer

Nico de Vos
28 maart 2018 at 09:52
Ik heb me even ingehouden, maar ik wil toch even reageren op het vaderlijke? advies van dhr’n Assorgia en Duijnker. Om te beginnen waren zij het die 3 jaar geleden tranen met tuiten huilden toen Geurt Visser om nog steeds onduidelijke redenen, er zijn nog steeds geen bewijzen op tafel gekomen, naar de uitgang werd begeleidt. Ook waren zij het die voorafgaande aan de verkiezingen regelmatig contact hadden om zich toch maar te verzekeren van de steun van Gemeentebelangen. Nu na de verkiezingen zien we de juiste gezichten. Allemaal show en mist. Nu ben ik, door mijn werkzaamheden in theater wel gewend aan die zaken. Het is immers allemaal show, maar de arrogantie en geniepigheid waarop nu geacteerd wordt gaat mij te ver.
Voor alle duidelijkheid, het zijn de personen die deel uitmaken van de kerngroep Gemeentebelangen die deze week hun vertrouwen en steun hebben uitgesproken richting Geurt Visser. Ook hebben wij toen kennis genomen van de move van Assorgia en Duijnker. Tijdens diezelfde bijeenkomst afgelopen maandag hebben wij aangegeven NIET in te gaan op deze slecht ge-orkestreerde etude van deze mensen.
Het is ook ver beneden peil om aan te geven dat ze wel de zetel, maar niet de mens Visser nodig hebben. Deze arrogantie zegt genoeg. Ook het betuttelende gedrag van Remco Duijnker , zielige Geurt zou ieder weekend naar Nootdorp moeten reizen en zou Nancy List zich helemaal alleen voelen in een eenmansfractie slaat alle fatsoensnormen. In de fractie van Duijnker zou zij ondergesneeuwd worden en haar eigen mening en die van de partij niet uit kunnen dragen. Het is alleen territoriumdrift van deze man. Zelf ben ik als militair meerdere malen gedwongen een weekend-huwelijk te hebben, zelfs in het buitenland twee-wekelijks.
Ik kan Assorgia en Duijnker melden dat wij afgelopen maandag onze volledige steun en toewijding richting Geurt en Nancy toegezegd hebben. Ook zijn wij met elkaar overeengekomen de volgende 4 jaren keihard te werken om Den Helder te laten zien dat wij van Gemeentebelangen de belangen van Den Helder boven onze eigen stellen.
Leden van Gemeentebelangen hebben afgelopen maandag aangegeven in de oppositie te gaan zitten samen met andere uitgestoten partijen zoals de PVV. Ook een partij die door Assorgia en Duijnker voor de vakantie werd gefêteerd. In de oppositierol zullen wij, aan de hand van ons programma bepalen of wij als partij de coalitie kunnen steunen. Dit zal gebeuren vanuit interne afwegingen waarbij de gemeente en zijn groei, sociale gezicht, zorg voor alle inwoners en economie centraal zullen staan.

Judge X
28 maart 2018 at 10:06
Oppositierol ? man er is nog helemaal niets geregeld en het kan dus nog alle kanten op, ook voor uw restzetelpartij. 😉

https://denhelderactueel.nl/2018/03/coalitievoorstel-8-partijen-in-6-fracties/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image