BLCKBX – POLITIE aan de deur vanwege een VIDEO!? + Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal

POLITIE aan de deur vanwege een VIDEO!? (foto YouTube)

POLITIE aan de deur vanwege een VIDEO!?

Gepubliceerd op 9 nov. 2020

Politie aan de deur, omdat je een video hebt gemaakt, waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coördinator (SGBO) (1) Oost Nederland. Verbaasd en enigszins geïntimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangekondigd in zijn tuin stond, terwijl hij er niet was. Zijn vrouw stond de vriendelijke dame te woord, maar de toon was gezet. Buren begonnen vragen te stellen en enige rehabilitatie was nodig, immers waar rook is, is vuur. Uiteindelijk bleek het vooral om een video uit de maand mei te gaan, waarin Flavio een interview deed met Kees Faasse, een 78 jarige activist, die zich grote zorgen maakt over de vrijheid in dit land. Uiteraard is het vooral aan de kijker om te beoordelen, of deze video onbehoorlijk is en een belletje en bezoekje door de hoeders van de wet gerechtvaardigd.

Bekijk de video hier https://youtu.be/yX2K8aUI3RQ

Uit respect naar zowel de wijkagent als de coördinator uit Oost Nederland hebben we hun naam en gezicht geanonimiseerd.

Verder wil Flavio op persoonlijke titel benadrukken, dat hij keurig is behandeld door beide dienders en dat er geen twijfel is over de goede intenties van deze personen zelf. Echter, dit beleid van de politie – in deze – wordt door Flavio als zeer intimiderend ervaren.

(1) SGBO is een landelijk politie crisisteam onder de naam “Staf Grootschalig Bijzonder Optreden”, en komt onder andere in actie bij orde verstorende acties, zoals de demonstraties van Farmers Defence Force, waar met tractoren wegen worden geblokkeerd en de openbare orde in het geding kan komen. Hier kun je een artikel lezen over deze eenheid.
https://www.gelderlander.nl/wageningen/boze-boeren-en-gedoe-rond-zwarte-piet-agent-mohamed-zorgt-dat-het-niet-uit-de-hand-loopt~a474c52a/

Reacties
https://youtu.be/trZuled8Mhk

Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal

Gepubliceerd op 5 mei 2020

5 mei 2020 vieren we 75 jaar vrijheid maar hoe vrij zijn we nog? De anderhalve meter maatschappij ten gelieve van de Corona Virus crisis heeft onze fundamentele burgerrechten fors ingeperkt en dat alles in de naam van de gezondheid. De gezondheid van wie? Die van de hele samenleving of van enkelen? En wat is het materiële en immateriële offer? Ik ontmoet Kees Faasse (78 jaar), die helemaal uit Doetinchem kwam gereden in een busje met een provocerende aanhanger, waarop het YouTube programma van Robert Jensen wordt gepromoot. Kees is tegen vaccineren en tegen de lockdown. Hij komt op voor onze burgerrechten en refereert aan de Tweede Wereldoorlog, die hij als peuter meemaakte. Van zijn eigen spaarcenten betaald hij advertenties in de Volkskrant om mensen wakker te schudden om een ommekeer te bewerkstelligen, maar uit alles blijkt, dat hij somber gestemd is. Er is geen oppositie en wie zal onze belangen in Den Haag vertegenwoordigen? Wie komt er op voor onze afgenomen vrijheid, die een permanente karakter lijkt te hebben dan ons wordt voorgespiegeld? Is er nog hoop vanuit dit kabinet? Of moeten we zelf in actie komen?

Vind je het belangrijk dat dit soort video’s worden gemaakt? Steun mij dan en doneer op rekeningnummer NL08SNSB0871120445 ten name van FG Pasquino.

Note
In de programma leader bevind zich een treffende illustratie van de 1,5 meter samenleving, waarvan de auteursrechten niet zijn afgekocht. In goed overleg met de auteur is dit nu geregeld onder voorbehoud van de vermelding van de url van http://www.myrianermes.nl.

Reacties
https://youtu.be/yX2K8aUI3RQ

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Flavio+Pasquino
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Faasse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Jensen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie
https://robscholtemuseum.nl/?s=SGBO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staf+Grootschalig+Bijzonder+Optreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Farmers+Defence+Force
https://robscholtemuseum.nl/?s=Intimidatie

2 Comments

  1. Interessant, dat de politie zegt, dat ze ook belt, omdat ze deze journalist – die zelf aangeeft nog nooit bedreigd te zijn – wil beschermen tegen eventuele woedende reacties op zijn door de staat ongewenste uitingen. Bij de zogenaamde Schutzhaft – het zonder enige vorm van proces langdurig opsluiten van politieke tegenstanders door het nazi regime- werd dat argument ook gebruikt. De Schutzhäftling werd mede voor zijn eigen veiligheid in een concentratiekamp gestopt.

  2. De politie voert hier op uiterst fatsoenlijke wijze het gesprek en juist daarin schuilt het onmetelijke risico. Want ondertussen wordt er toch een levensgevaarlijke grens overschreden. De overheid, die middels intimidatie de persvrijheid aantast. Zolang een journalist niet zeer vierkant onder termen van het wetboek van Strafrecht valt, is iedere politieactie – hoe subtiel ook – tegen hem of haar uit den boze. Journalisten zijn in een vrije samenleving de ogen en de oren van ons allemaal. Een overheid, die ons blind en doof wil maken, is niet te vertrouwen. In een democratie, die ten onder gaat, sneuvelt de persvrijheid vrijwel altijd als eerste. Zoiets begint heel subtiel, daarom kan er niet vroeg genoeg tegen worden geprotesteerd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image