Bibliotheek Utrecht – Leerjaar 1-2-3-4 vmbo & 1-2-3 havo/vwo: Dichtkunst

DUUR
vier lesuren

WANNEER
in overleg

LOCATIE
• les 1: Kunstuitleen Utrecht
• les 2, 3 en 4: op school of bibliotheek

BIBLIOTHEEK EN KUNSTUITLEEN ZORGEN VOOR
• gewenste kunstwerken
• powerpointpresentatie voor les 2
• kijkwijzer om het keuzeproces bij de leerlingen te begeleiden
• indien gewenst: een dichter die de workshop DichtKunst gaat geven
• bibliotheek naar keuze, voor de workshop DichtKunst
• toegang tot de digitale werkplaats DichtKunst

U ZORGT VOOR
• bezoek Kunstuitleen met groepje leerlingen om samen kunstwerken uit te kiezen
• digitale omgeving op school
• bij bezoek aan de bibliotheek is per 15 leerlingen minimaal één begeleider nodig, bij voorkeur de mentor

Vier lessen over kunst en poëzie, verzorgd door de Bibliotheek Utrecht en Kunstuitleen Utrecht.

Les 1: Kunstwerken uitkiezen bij Kunstuitleen Utrecht
(docent met een groepje leerlingen)
U kiest een thema (bv. liefde, oorlog, dromen). Vervolgens gaan een paar leerlingen, samen met u, drie tot vijf kunstwerken uitkiezen bij Kunstuitleen Utrecht. Deze kunstwerken worden tentoongesteld in een bibliotheek dicht bij school of op school.

Les 2: Kunst bekijken en een kunstwerk kiezen
U krijgt een powerpointpresentatie geleverd, waarmee u op school het project introduceert en vervolgens alle gekozen kunstwerken digitaal presenteert. De leerlingen kiezen aan de hand van een Kijkwijzer het kunstwerk dat hen het meeste aanspreekt.

Les 3: Gedicht schrijven
Zelf een gedicht schrijven! De leerlingen krijgen een workshop DichtKunst, die naar keuze door de docent zelf of door een dichter gegeven wordt. Het kunstwerk dat in les 2 gekozen is, vormt de inspiratiebron.

Les 4: Combineren gedicht met kunstwerk: een eigen kunstgedicht!
Leerlingen combineren in een digitale werkplaats hun eigen gedicht met de digitale afbeelding van het kunstwerk. Het resultaat wordt opgenomen in het portfolio van de leerling.

Feestelijke afsluiting op school!
De mooiste kunstgedichten worden beloond!
Met toestemming van de leerlingen worden hun kunstgedichten gepubliceerd op de website van de Bibliotheek Utrecht en Kunstuitleen Utrecht

Doel
•leerlingen leren aandachtig kunstwerken te bekijken en er een beargumenteerde keuze uit te maken
•leerlingen leren woorden zoeken en vinden bij een kunstwerk
•leerlingen schrijven een eigen gedicht
•leerlingen combineren hun gedicht met de afbeelding van het gekozen kunstwerk tot een visueel aantrekkelijk geheel

KOSTEN
• zonder dichter: € 180 per klas.
De docent geeft zelf les 3: de workshop gedicht schrijven
• met dichter: € 180 per klas + kosten van de dichter. Houd rekening met een minimumbedrag van € 300 voor 3 workshops aan 3 klassen op één dag

INFORMATIE
Team Educatie
telefoon 030 286 19 43
educatie@bibliotheekutrecht.nl

VRIENDSCHAP
Er is iets wat je nodig hebt in je leven,
iets of iemand die eerlijk is,
iets of iemand die je kunt vertrouwen,
iemand die niet geeft om merken en geld,
maar iemand die er is als het tegenzit,
iemand waar je altijd terecht kunt,
ze geven om jou, hoe je ook bent!

Beeld: Rob Scholte
Tekst: leerling klas 1, Via Nova College

http://www.bibliotheekutrecht.nl/educatie/aanbod/VoortgezetOw/Dichtkunst.pdf

PDF:
Dichtkunst