Bernard Fritzsche – Gemeenteraad gedoogt karaktermoord + Biersteker, Assorgia, Wouters & Van Driesten – Niet alleen Kuipers valt te verwijten + Ronald den Boer – Om tafel over coffeeshop

Gemeenteraad gedoogt karaktermoord

Helderse Courant, 17 maart 2018

Helderse Courant, 17 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Niet alleen Kuipers valt heel veel te verwijten

Helderse Courant, 21 maart 2018

Helderse Courant, 21 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Opnieuw om tafel over coffeeshop Zuidstraat

Bewoners van de Zuidstraat en directe omgeving worden volgende week door de gemeente uitgenodigd voor overleg over de vestiging van coffeeshop Aktama in het leegkomende winkelpand van woninginrichter Karsten.

Dat zei burgemeester Koen Schuiling dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst met gemeenteraadsleden en bewoners van Zuidstraat, Binnenhaven en Visbuurt. Hij legde daarin de rol en positie van de gemeente uit bij het al dan niet verlenen van de twee vergunningen, die de coffeeshop nodig heeft. En hij verzekerde meermalen, dat nog lang niet zeker is, dat Aktama vergunning krijgt (“Ik weet het gewoon nog niet”), maar die mededeling werd met name door raadsleden van de oppositie met scepsis en wantrouwen begroet.

Toch is dat volgens Schuiling de huidige situatie: het kan nog alle kanten op gaan. Als burgemeester en wethouders een besluit nemen dat bewoners niet bevalt kunnen die tot aan de Raad van State doorprocederen. Maar omgekeerd kan de coffeeshophouder met succes naar de rechter stappen, als hij vindt dat de gemeente zijn belangen niet zorgvuldig afweegt. ,,We moeten hierin dus balanceren.’’

Om de belangen van beide kanten zo goed mogelijk te kunnen beoordelen en dus bij een afwijzing van de vergunning(en) niet ’nat te gaan’ bij de rechtbank, wil het college andermaal met bewoners om de tafel om te horen wat vestiging van de coffeeshop concreet betekent voor de leefbaarheid van de buurt.

Kinderen

Omwonenden op de tribune staken hun ongerustheid nu al niet onder stoelen of banken, zij het dat dit opvallend rustig en redelijk gebeurde. Maar die redelijkheid liet onverlet, dat zij een coffeeshop niet zien zitten in een buurt met café’s, met panden van waaruit nu al harddrugs worden gedeald (“De politie weet dat, maar doet niets”), met een gracht waar veel jonge kinderen wonen – nog los van de diverse kindervoorzieningen in de Visbuurt – en met al aanwezige opvang van kwetsbare groepen. “Het is alsof je de AA naast een kroeg zet”, aldus een bewoonster. Ook leeft de vrees dat softdrugs gebruikers straks op de Flaneerkade blijven rondhangen.

Een opmerking tussendoor van Schuiling, dat coffeeshops soms onopvallend aanwezig zijn en in Schagen de lokale coffeeshop pal naast het gemeentehuis zit, werd prompt met applaus en gejoel begroet als de Helderse oplossing.

De burgemeester kondigde aan, dat op z’n vroegst medio april een besluit valt over de coffeeshop. Voor die tijd vindt de bewonersavond plaats. Schuiling riep de buurt op daarbij ook in mogelijke oplossingen te denken, die vestiging van Aktama eventueel wél aanvaardbaar zou kunnen maken.

Noordhollands Dagblad, Gisteren, 22:16

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
En ze blijven maar doordrammen ongelofelijk .
Ze hebben gewoon schijt aan de burgers .
En let maar op als het een beetje verkeerd afloopt met de verkiezingen komt er gewoon een coffeeshop .
Dus ik hoop dat de bewoners een partij kiezen die tegen de komst van een Coffeeshop op de Zuidstraat is .
Dus stem BVDH die tegen een Coffeeshop is op de Zuidstraat .
Hoe meer stemmen zij krijgen hoe beter .

Helder Onafhankelijk
Na een promotieverhaal van Burgemeester Koen Schuiling (VVD), mochten de bewoners uit de Visbuurt Pillo vragen stellen. Op politieke wijze wist de burgemeester iets te zeggen zonder antwoord te geven.
Helder Onafhankelijk! heeft aan Burgemeester Koen Schuiling gevraagd of hij vanwege de verkiezingen nog niet bekend wilde maken dat de vergunning voor Aktama wordt verleend. Zijn antwoord was vaag en dubbelzinnig.
De gemeenteraad van Den Helder heeft unaniem besloten, dat de vergunningsverlening van de coffeeshop naar de Zuidstraat door de nieuwe gemeenteraad moet worden behandeld.
Als Burgemeester direct na de verkiezingen alsnog de vergunning afgeeft voor de verhuizing van Aktama naar de Zuidstraat. En dit doet zonder de (nieuwe) gemeenteraad van Den Helder in dit besluit te betrekken. Dan zal Helder Onafhankelijk! op dit punt een Motie van Wantrouwen indienen tegen de verantwoordelijke portefeuillehouder, Burgemeester Koen Schuiling (VVD).
Minachting van de gemeenteraad en de burger zal niet worden getolereerd tijdens de raadsperiode 2018-2022.
Stem Lokaal – Stem Helder Onafhankelijk!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/opnieuw-om-tafel-over-coffeeshop-zuidstraat

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernard+Fritzsche
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten

2 Comments

  1. Loes Vermeer-lagerveld 21 maart 2018 op 08:57

    Het is onvoorstelbaar dat de burgers van Den Helder zo worden genegeerd, het is gewoon minachting van dit College naar deze burgers. Dit mag in een volgend College niet meer gebeuren. Stem niet meer op de partijen van dit College, stem gewetensvol lokaal dan wel CU

  2. Lekker shoppen in de integriteitscode. De artikelen die je goed uitkomen, gebruik om jezelf of je vriendjes te beschermen, de artikelen die je niet bevallen negeer je. De integriteitscode verbiedt zelfs de SCHIJN van belangenverstrengeling. Je handelen mag daar dus in de verste verte niet eens op lijken! De zogenaamd zo geplaagde Lolke Kuipers was wethouder onroerend goed (de gevoeligste sector, daar zit het grote geld en daar gaat het altijd mis)en tegelijkertijd eigenaar van een onroerend goed bedrijf…..

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.